Postupy pro udělení / změnu schválení

Systém řízení:


Vyplněnou žádost předejte 1) prostřednictvím datové schránky (identifikátor: v8gaaz5) nebo 2) zašlete na adresu Úřad pro civilní letectví, Sekce letová, Odbor provozu letadel, K letišti 1149/23, 160 08 Praha 6 nebo 3) na e-mail podatelna@caa.cz se zaručeným elektronickým podpisem nebo 4) osobně.

Při zaslání e-mailem bez elektronického podpisu je potřeba do 5 dnů žádost doručit jednou z výše uvedených možností.


Postupy pro udělení / změnu předchozího schválení (prior approval):
Účinnost od 30. 10. 2022


Účinnost od 30. 10. 2022, resp. 15. 9. 2022Postupy pro udělení / změnu specifického schválení
 (specific approval):ZMĚNA č. 3 – účinnost od 30. 10. 2022, resp. 15. 9. 2022 – Informační věstník č. 02/2022, Rev. 1 (přechodová opatření)


Účinnost od 30. 10. 2022


Ostatní postupy

Zavedení postupů pro kontrolní lety po údržbě dle nařízení (EU) č. 965/2012 (CAA-SL-056-n-22)

Podmínky pro využívání dodatečných členů posádky, kteří nejsou kvalifikovanými palubními průvodčími, v souladu s požadavky nařízení Komise (EU) č. 965/2012 (CAA-SL-051-n-19)

Přijatelné postupy pro zavedení kvalifikovaných palubních průvodčí do provozu držitelem AOC, u kterého není palubní průvodčí vyžadována na základě ustanovení ORO.CC.100(a) nařízení Komise (EU) č. 965/2012 (CAA-SL-059-n-22)


Vzdání se práva na odvolání – VZOR

Máte nejasnosti? Zanechte nám vzkaz
Autor stránky: Odbor provozu letadel

Zanechat vzkaz:

Děkujeme za váš zájem nás zkontaktovat. Odpověď zašleme na vámi uvedený email. V případě dotazů nesouvisejících s touto stránkou využijte prosím možnosti v sekci Kontakty.
Vaším podnětem se bude zabývat: Odbor provozu letadel