Postupy pro udělení / změnu schválení

Seznam schválení a jejich změn, která uděluje ÚCL ČR pro provoz obchodní letecké dopravy


Systém řízení:


Vyplněnou žádost předejte 1) prostřednictvím datové schránky (identifikátor: v8gaaz5) nebo 2) zašlete na adresu Úřad pro civilní letectví, Sekce letová, Odbor provozu letadel, K letišti 1149/23, 160 08 Praha 6 nebo 3) na e-mail podatelna@caa.cz se zaručeným elektronickým podpisem nebo 4) osobně.


Při zaslání e-mailem bez elektronického podpisu je potřeba do 5 dnů žádost doručit jednou z výše uvedených možností.




Postupy pro udělení / změnu předchozího schválení (prior approval):

























 Postupy pro udělení/změnu schválení omezení doby letové služby a služby a doby odpočinku, plánů specifikací doby letů a řízení rizik spojených s únavou (CAA-SL-050-n-18) 

Příloha 1 – Žádost 

Příloha 2 – Seznam odchylek



Postupy pro udělení / změnu specifického schválení
 (specific approval):