fbpx

Postupy pro udělení / změnu schválení

Opatření související s Covid-19

CAA-SL-053-n-20 – Pokyn pro provozovatele obchodní letecké dopravy k žádostem o odchylku od ustanovení OM-A k omezení doby služby a minimálních odpočinků (humanitární, repatriační a zásobovací lety)

Příloha 1 – Žádost


Postup pro udělení výjimky dle čl. 71(1) základního nařízení vztahující se k požadavkům na nedávnou praxi v souladu s ust. ORO.FC.100(c) nařízení (EU) č. 965/2012 a ust. FCL.060 nařízení (EU) č. 1178/2011

EASA poradenský materiál k uvedené výjimce (revize 3)


Příkaz CAA-SL-01/2020 – Příkaz k zachování bezpečnosti a ochrany posádek letadel a cestujících v obchodní letecké dopravě v souvislosti se šířením onemocnění způsobeného virem Covid-19.


Systém řízení:


Vyplněnou žádost předejte 1) prostřednictvím datové schránky (identifikátor: v8gaaz5) nebo 2) zašlete na adresu Úřad pro civilní letectví, Sekce letová, Odbor provozu letadel, K letišti 1149/23, 160 08 Praha 6 nebo 3) na e-mail podatelna@caa.cz se zaručeným elektronickým podpisem nebo 4) osobně.


Při zaslání e-mailem bez elektronického podpisu je potřeba do 5 dnů žádost doručit jednou z výše uvedených možností.
Postupy pro udělení / změnu předchozího schválení (prior approval):Postupy pro udělení / změnu specifického schválení
 (specific approval):
Vzdání se práva na odvolání – VZOR