fbpx

Letadlová technika

Aktuality

13.4.2021

Změna oprávnění CZ.MG.0004 společnosti AEROTAXI, s.r.o.

Byla vydána změna oprávnění CZ.MG.0004 společnosti AEROTAXI, s.r.o..

Seznam všech oprávněných organizací

13.4.2021

Změna EASA SD 2021-01R1 pro letadla B737-8, B737-8200 a B737-9 (MAX)

Byla vydána změna EASA SD 2021-01R1 pro letadla B737-8, B737-8200 a B737-9 (MAX) společnosti Boeing Company.

7.4.2021

Aktualizace seznamu oprávněných organizací

Byly provedeny tyto aktualizace:

 • změna oprávnění CZ.145.0054 společnosti JOB AIR Technic a.s.,
 • změna oprávnění CZ.145.0093 společnosti OK AVIATION Service s.r.o.,
 • vydání nového oprávnění CZ.CAMO.0094 společnosti LION Helicopters s.r.o..

Seznam všech oprávněných organizací

1.4.2021

Vydání EASA emergency AD 2020-0226R1-E (Hoffmann Propeller) a EASA AD 2021-0091 (Austro Engine)

Byla uveřejněna tato AD:

 • EASA emergency AD 2020-0226R1-E společnosti HOFFMANN PROPELLER GmbH & Co. KG pro vrtule HO-V 72,
 • EASA AD 2021-0091 společnosti AUSTRO ENGINE GmbH pro motory E4 a E4P (toto AD nahrazuje emergency AD 2021-0055R1-E).
30.3.2021

Oprávněné organizace - aktualizace

V seznamech oprávněných organizací došlo k těmto změnám:

 • změna oprávnění CZ.145.0105 a CZ.CAO.0101 společnosti Aeromec Technik s.r.o.,
 • vydání oprávnění CZ.CAMO.0020 společnosti Air Jihlava - service, s.r.o.,
 • změna oprávnění CZ.CAMO.0083 společnosti ECLAIR Aviation s.r.o.,
 • změna oprávnění CZ.MG.0052 společnosti Air Prague s.r.o..

Seznam všech oprávněných organizací

23.3.2021

Seznamy oprávněných organizací - nová oprávnění

Byla vydána tato oprávnění:

Seznamy všech oprávněných organizací

Sekce technická je v rámci působnosti ÚCL odpovědná za:

 • výkon státní správy a státního dozoru a další činnosti vyplývající z organizačního členění sekce pro prokazování a zachování typové způsobilosti letadel, motorů, vrtulí a letadlových částí a zařízení, které nejsou převedeny do kompetence EASA;
 • výkon správy a další činnosti na základě akreditačního pověření EASA vydaného pro ÚCL jako Primary Certification Authority (PCA) vyplývající z organizačního členění sekce pro prokazování a zachování typové způsobilosti letadel, motorů, vrtulí, letadlových částí a zařízení, které spadají do kompetence EASA;
 • výkon státní správy a státního dozoru a další činnosti vyplývající z organizačního členění sekce pro zajištění zachování způsobilosti letadel v provozu zapsaných do leteckého rejstříku ČR a jejich motorů, vrtulí, letadlových částí a zařízení;
 • výkon státní správy a státního dozoru a další činnosti vyplývající z organizačního členění sekce v oblasti opravňování organizací k vývoji, projektování, zkouškám, výrobě, řízení zachování letové způsobilosti, údržbě, opravám, modifikacím a konstrukčním změnám letadel, motorů, vrtulí, letadlových částí a zařízení podle toho, zda daná oblast spadá pod evropskou nebo národní legislativu;
 • posuzování hlášení událostí s ohledem na letovou způsobilost a způsobilost dozorovaných oprávněných organizací;
 • výkon státního dozoru v příslušném omezeném rozsahu nad letadly zahraničních provozovatelů obchodní letecké dopravy, všeobecného letectví a dalších leteckých činností;
 • účast a podíl na přípravě mezinárodních jednání pro tvorbu leteckých předpisů EU zejména v oblasti způsobilosti a provozu letadel;
 • účast v specializovaných týmech, skupinách a panelech organizovaných EASA, ICAO, atd.
 • Kontakty

 • Ing. Vít Zárybnický
  Ředitel sekce technické
  +420 225 421 135
 • Ing. Marek Lapiš
  Ředitel odboru certifikace a inženýringu
  +420 225 422 762
 • Ing. Jaroslav Seyfried
  Ředitel odboru způsobilosti letadel v provozu
  +420 225 421 843