Letadlová technika

Aktuality

16.5.2024
Aktualizace seznamů oprávnění (podle Části CAO a směrnice CAA-TI-006-n/98)

Byla uveřejněna tato oprávnění:

 • oprávnění CZ.CAO.0021 společnosti Aircraft Service Klatovy spol. s r.o.,
 • změna oprávnění CZ.006.0013-145 společnosti LOM PRAHA s.p..

Seznamy všech oprávněných organizací

13.5.2024
Uveřejnění Poradního oběžníku PO/ST-L8/A.2.7.6.2.f)

ÚCL vydal Poradní oběžník PO/ST-L8/A.2.7.6.2.f) - "Postup a podmínky pro umožnění provádění vývojových a výrobních zkušebních letů letadel určených pro mimoevropský trh".
Poradní oběžník definuje postup a stanovuje podmínky, za kterých je možné provádět vývojové zkušební lety letadel, určených pouze pro mimoevropský trh.
Tato problematika se může týkat např. letadel, která budou v budoucnu plnit nové požadavky a pravidla FAA pro vydávání zvláštních osvědčení letové způsobilosti pod označením MOSAIC (Modernization of Special Airworthiness Certification), ale budou vyvíjena, vyráběna a zalétávána ve vzdušném prostoru ČR.

7.5.2024
Aktualizace seznamu oprávněných organizací podle Části 145

Byly uveřejněny tyto změny oprávnění:

 • změna oprávnění CZ.145.0055 společnosti LPP s.r.o.,
 • změna oprávnění CZ.145.0110 společnosti AEROPARTNER a.s..

Seznamy všech oprávněných organizací

2.5.2024
Vydání Emergency UK AD  G-2024-001-E na horkovzdušné balony společnosti Lindstrand Technologies Limited

Bylo vydáno Emergency UK AD  G-2024-001-E na horkovzdušné balony společnosti Lindstrand Technologies Limited (vyrobené po březnu 2017  a vybavené "Polyester Filled Aramid (Kevlar) load tapes").

29.4.2024
Aktualizace seznamu oprávněných pracovníků – nezávislého osvědčujícího personálu (k 29.04.2024)

Byl uveřejněn aktualizovaný seznam nezávislého osvědčujícího personálu.

29.4.2024
Aktualizace seznamů oprávněných organizací (podle Části CAMO a Části 145)

Byla uveřejněna tato oprávnění:

 • oprávnění CZ.CAMO.0108 společnosti AIRCZECH spol. s r.o.,
 • změna oprávnění CZ.145.0117 společnosti R Craft s.r.o..

Seznamy všech oprávněných organizací

Kontakty

 • Ing. Vít Zárybnický
  Ředitel sekce technické
  +420 225 421 135
 • Ing. Marek Lapiš
  Ředitel odboru certifikace a inženýringu
  +420 225 422 762
 • Ing. Jaroslav Seyfried
  Ředitel odboru způsobilosti letadel v provozu
  +420 225 421 843

Sekce technická je v rámci působnosti ÚCL odpovědná za:

 • výkon státní správy a státního dozoru a další činnosti vyplývající z organizačního členění sekce pro prokazování a zachování typové způsobilosti letadel, motorů, vrtulí a letadlových částí a zařízení, které nejsou převedeny do kompetence EASA;
 • výkon správy a další činnosti na základě akreditačního pověření EASA vydaného pro ÚCL jako Primary Certification Authority (PCA) vyplývající z organizačního členění sekce pro prokazování a zachování typové způsobilosti letadel, motorů, vrtulí, letadlových částí a zařízení, které spadají do kompetence EASA;
 • výkon státní správy a státního dozoru a další činnosti vyplývající z organizačního členění sekce pro zajištění zachování způsobilosti letadel v provozu zapsaných do leteckého rejstříku ČR a jejich motorů, vrtulí, letadlových částí a zařízení;
 • výkon státní správy a státního dozoru a další činnosti vyplývající z organizačního členění sekce v oblasti opravňování organizací k vývoji, projektování, zkouškám, výrobě, řízení zachování letové způsobilosti, údržbě, opravám, modifikacím a konstrukčním změnám letadel, motorů, vrtulí, letadlových částí a zařízení podle toho, zda daná oblast spadá pod evropskou nebo národní legislativu;
 • posuzování hlášení událostí s ohledem na letovou způsobilost a způsobilost dozorovaných oprávněných organizací;
 • výkon státního dozoru v příslušném omezeném rozsahu nad letadly zahraničních provozovatelů obchodní letecké dopravy, všeobecného letectví a dalších leteckých činností;
 • účast a podíl na přípravě mezinárodních jednání pro tvorbu leteckých předpisů EU zejména v oblasti způsobilosti a provozu letadel; účast v specializovaných týmech, skupinách a panelech organizovaných EASA, ICAO, atd.
Máte nejasnosti? Zanechte nám vzkaz
Autor stránky: Sekce technická

Zanechat vzkaz:

Děkujeme za váš zájem nás zkontaktovat. Odpověď zašleme na vámi uvedený email. V případě dotazů nesouvisejících s touto stránkou využijte prosím možnosti v sekci Kontakty.
Vaším podnětem se bude zabývat: Sekce technická