Letadlová technika

Aktuality

1.6.2023
Vydání Emergency EASA AD  2023-0114-E na motory SMA SR305-230E společnosti SMA AERO ENGINES GmbH

Bylo vydáno Emergency EASA AD  2023-0114-E na motory SMA SR305-230E společnosti SMA AERO ENGINES GmbH.
Tyto motory mohou být na letadlech Textron Aviation Inc. (Cessna) 182M, 182N, 182P, 182Q, 182R, všech výrobních čísel, a na letadlech (Reims) F182P a F182Q.

25.5.2023
Aktualizace seznamů oprávněných organizací (podle Částí CAMO, CAO a 145)

Byla zveřejněna tato oprávnění:

 • oprávnění CZ.CAMO.0016 společnosti CAMURO Consulting a.s.;
 • změna oprávnění CZ.CAO.0003 společnosti AVIATEX s.r.o.;
 • změna oprávnění CZ.145.0045 společnosti TEVESO, s.r.o.;
 • změna oprávnění CZ.145.0067 společnosti Czech Airlines Technics, a.s.;
 • změna oprávnění CZ.145.0118 společnosti Aeroengine a.s..

Seznamy všech oprávněných organizací

28.4.2023
Aktualizace směrnic CAA-TI-008-n/98 a CAA-TI-009-n/99

Byly uveřejněny revize těchto směrnic:

 • revize č. 16 směrnice CAA-TI-008-n/98  - Postupy pro prodlužování určených letadel a vydávání ZOLZ v kat. Povolení k letu Pověřenými pracovníky
 • revize č. 13 směrnice CAA-TI-009-n/99 - Postupy pro prodlužování platnosti OLZ určených kluzáků, motorových, motorizovaných kluzáků a balónů a vydávání ZOLZ v kategorii Povolení k letu Pověřenými pracovníky
27.4.2023
Nová aktualizace seznamů oprávněných organizací

Byla uveřejněna tato oprávnění:

 • nové oprávnění CZ.CAMO.0015 společnosti JOB AIR Technic a.s.,
 • změna oprávnění CZ.CAMO.0003 a CZ.145.0039 společnosti ABS Jets, a.s.,
 • změna oprávnění CZ.145.0116 a změna oprávnění CZ.006.0116-145 společnosti Air Jihlava-service s.r.o.,
 • změna oprávnění CZ.145.0065 společnosti TomiAIR s.r.o.,
 • změna oprávnění CZ.145.0081 společnosti LPS, letecké práce a služby, s.r.o.,
 • změna oprávnění CZ.145.0085 společnosti J.T.S Aviation Europe, s.r.o..
20.4.2023
Aktualizace seznamu oprávněných organizací

Byla uveřejněna změna oprávnění CZ.CAMO.0007 společnosti HELITOM s.r.o..

Seznamy všech oprávněných organizací

6.4.2023
Aktualizace seznamu nezávislého osvědčujícího personálu a seznamu pověřených pracovníků PPKB

Kontakty

 • Ing. Vít Zárybnický
  Ředitel sekce technické
  +420 225 421 135
 • Ing. Marek Lapiš
  Ředitel odboru certifikace a inženýringu
  +420 225 422 762
 • Ing. Jaroslav Seyfried
  Ředitel odboru způsobilosti letadel v provozu
  +420 225 421 843

Sekce technická je v rámci působnosti ÚCL odpovědná za:

 • výkon státní správy a státního dozoru a další činnosti vyplývající z organizačního členění sekce pro prokazování a zachování typové způsobilosti letadel, motorů, vrtulí a letadlových částí a zařízení, které nejsou převedeny do kompetence EASA;
 • výkon správy a další činnosti na základě akreditačního pověření EASA vydaného pro ÚCL jako Primary Certification Authority (PCA) vyplývající z organizačního členění sekce pro prokazování a zachování typové způsobilosti letadel, motorů, vrtulí, letadlových částí a zařízení, které spadají do kompetence EASA;
 • výkon státní správy a státního dozoru a další činnosti vyplývající z organizačního členění sekce pro zajištění zachování způsobilosti letadel v provozu zapsaných do leteckého rejstříku ČR a jejich motorů, vrtulí, letadlových částí a zařízení;
 • výkon státní správy a státního dozoru a další činnosti vyplývající z organizačního členění sekce v oblasti opravňování organizací k vývoji, projektování, zkouškám, výrobě, řízení zachování letové způsobilosti, údržbě, opravám, modifikacím a konstrukčním změnám letadel, motorů, vrtulí, letadlových částí a zařízení podle toho, zda daná oblast spadá pod evropskou nebo národní legislativu;
 • posuzování hlášení událostí s ohledem na letovou způsobilost a způsobilost dozorovaných oprávněných organizací;
 • výkon státního dozoru v příslušném omezeném rozsahu nad letadly zahraničních provozovatelů obchodní letecké dopravy, všeobecného letectví a dalších leteckých činností;
 • účast a podíl na přípravě mezinárodních jednání pro tvorbu leteckých předpisů EU zejména v oblasti způsobilosti a provozu letadel; účast v specializovaných týmech, skupinách a panelech organizovaných EASA, ICAO, atd.
Máte nejasnosti? Zanechte nám vzkaz
Autor stránky: Sekce technická

Zanechat vzkaz:

Děkujeme za váš zájem nás zkontaktovat. Odpověď zašleme na vámi uvedený email. V případě dotazů nesouvisejících s touto stránkou využijte prosím možnosti v sekci Kontakty.
Vaším podnětem se bude zabývat: Sekce technická