fbpx

Letadlová technika

Aktuality

10.5.2021

Změny oprávnění

Byly vydány tyto změny těchto oprávnění:

Seznamy všech oprávněných organizací

10.5.2021

Vydání EASA emergency AD 2021-0123-E a 2021-0125-E

Byla vydána tato EASA emergency AD:

 • 2021-0123-E pro vrtulníky AS 350 společnosti AIRBUS HELICOPTERS, a
 • 2021-0125-E pro motory M601 společnosti GE AVIATION CZECH.
3.5.2021

Vydání EASA emergency AD 2021-0120-E a EASA Certification Information 2021-20

Bylo vydáno

 • EASA emergency AD 2021-0120-E týkající se letadel ATR 42 a ATR 72 společnosti ATR-GIE AVIONS DE TRANSPORT REGIONAL, a
 • EASA CI 2021-20 týkající se převodu STC z Aerospace Engineering Solutions Limited na DOA AESGLOBAL Ltd..
30.4.2021

Aktualizace seznamu oprávněných organizací

Byla vydána tato oprávnění:

Seznam všech oprávněných organizací

26.4.2021

Změna směrnic ST

Byly vydány změny těchto směrnic:

 • Změna č. 10 směrnice CAA-ST-098-n/09 – Postupy pro vydávání ARC letadlům nezávislým osvědčujícím personálem úředně oprávněným ÚCL dle Nařízení Komise (EU) č. 1321/2014, Část ML,
 • Změna č. 13 směrnice CAA-TI-008-n/98 – Postupy pro prodlužování platnosti OLZ určených letadel a vydávání ZOLZ v kategorii Povolení k letu Pověřenými pracovníky,
 • Změna č. 10 směrnice CAA-TI-009-n/99 – Postupy pro prodlužování platnosti OLZ určených kluzáků, motorových kluzáků, motorizovaných kluzáků a balónů Pověřenými pracovníky.

26.4.2021

Restrikce spojené s COVID-19 - doplnění informací

Byly doplněny informace, které se týkají dovozů letadel, platnosti ARC a platnosti oprávnění.

Sekce technická je v rámci působnosti ÚCL odpovědná za:

 • výkon státní správy a státního dozoru a další činnosti vyplývající z organizačního členění sekce pro prokazování a zachování typové způsobilosti letadel, motorů, vrtulí a letadlových částí a zařízení, které nejsou převedeny do kompetence EASA;
 • výkon správy a další činnosti na základě akreditačního pověření EASA vydaného pro ÚCL jako Primary Certification Authority (PCA) vyplývající z organizačního členění sekce pro prokazování a zachování typové způsobilosti letadel, motorů, vrtulí, letadlových částí a zařízení, které spadají do kompetence EASA;
 • výkon státní správy a státního dozoru a další činnosti vyplývající z organizačního členění sekce pro zajištění zachování způsobilosti letadel v provozu zapsaných do leteckého rejstříku ČR a jejich motorů, vrtulí, letadlových částí a zařízení;
 • výkon státní správy a státního dozoru a další činnosti vyplývající z organizačního členění sekce v oblasti opravňování organizací k vývoji, projektování, zkouškám, výrobě, řízení zachování letové způsobilosti, údržbě, opravám, modifikacím a konstrukčním změnám letadel, motorů, vrtulí, letadlových částí a zařízení podle toho, zda daná oblast spadá pod evropskou nebo národní legislativu;
 • posuzování hlášení událostí s ohledem na letovou způsobilost a způsobilost dozorovaných oprávněných organizací;
 • výkon státního dozoru v příslušném omezeném rozsahu nad letadly zahraničních provozovatelů obchodní letecké dopravy, všeobecného letectví a dalších leteckých činností;
 • účast a podíl na přípravě mezinárodních jednání pro tvorbu leteckých předpisů EU zejména v oblasti způsobilosti a provozu letadel;
 • účast v specializovaných týmech, skupinách a panelech organizovaných EASA, ICAO, atd.
 • Kontakty

 • Ing. Vít Zárybnický
  Ředitel sekce technické
  +420 225 421 135
 • Ing. Marek Lapiš
  Ředitel odboru certifikace a inženýringu
  +420 225 422 762
 • Ing. Jaroslav Seyfried
  Ředitel odboru způsobilosti letadel v provozu
  +420 225 421 843