Způsobilost leteckého personálu

Aktuality

26.1.2022

Standardizační školení pro stávající examinátory a nové zájemce o získání osvědčení examinátora horkovzdušných balónů.

Úřad pro civilní letectví (dále jen ÚCL) oznamuje konání standardizačního školení pro stávající a nové zájemce o získání osvědčení examinátora horkovzdušných balónů, které bude probíhat dne 19.3.2022 ve spolupráci s firmou Balónový zámek, která sdělí přesné místo a čas školení. Pro stávající examinátory je toto školení povinné. Noví zájemci budou postupovat v souladu s Postupem CAA – ZLP – 132 Standardizace examinátorů kluzák/balón.

28.11.2021

Změna postupů pro způsobilost pilotů kluzáků a balónů

ÚCL vydal změnu č. 6 postupu CAA-ZLP-161 Způsobilost pilotů kluzáků a změnu č. 4 postupu CAA-ZLP-162 Způsobilost pilotů balónů. Změny upřesňují, že příslušné průkazy pilota opravňují držitele působit jako pilot převedených kluzáků a balónů zapsaných do leteckého rejstříku všech členských států EASA nebo jako pilot anexovaných kluzáků a balónů zapsaných do leteckého rejstříku ČR vedeného Úřadem pro civilní letectví.

24.11.2021

Úprava hygienických opatření při zkouškách z teoretických znalostí na ÚCL

ÚCL po pondělním zasedání Krizového štábu ÚCL, který upřesnil pravidla pro vstup do budovy ÚCL v reakci na Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví č. j. MZDR 42085/2021-1/MIN/KAN, a po vyhodnocení připomínek leteckých škol k výkladu tohoto mimořádného opatření přistoupil k úpravě Zkušebního řádu a budou akceptováni klienti i s PCR a Antigenními testy – více viz bod 8 Zkušebního řádu. Za nedorozumění se omlouváme.

19.11.2021

Nový formulář žádosti o ověření spolehlivosti

Žádost o ověření spolehlivosti lze nově podat prostřednictvím formuláře využívajícího Identitu občana. U tohoto typu žádosti dochází k doručení žádosti Úřadu automaticky po vyplnění žádosti a potvrzení odeslání. Pokud žádost obsahuje přílohy nebo je vyplněna prostřednictvím standardního elektronického formuláře, je nutné přílohy, resp. vlastnoručně podepsanou žádost doručit Úřadu osobně nebo poštou, v této věci tedy k žádné změně nedochází. Žádost se podává prostřednictvím formuláře dostupného na adrese: https://ros.caa.cz/.

19.11.2021

Změna hygienických požadavků na vstup do učebny pro uchazeče při zkouškách z teoretických znalostí na ÚCL

Od pondělí 22.11.2021 se mění hygienické požadavky na vstup do učebny pro uchazeče při zkouškách z teoretických znalostí na ÚCL, viz Zkušební řád,  kapitola 8 Hygienická opatření.

12.11.2021

Zkoušky z teoretických znalostí PPL / LAPL (A/H) v Brně

Dne 03.12.2021 (pátek) a dále ve dnech dle Termínů zkoušek z teoretických znalostí v roce 2022 je možno absolvovat zkoušku z teoretických znalostí PPL / LAPL (A/H) pořádanou ÚCL v Brně.

Čas zkoušky: 08:00 - 11:30

Místo zkoušky: Areál VUT Brno, Technická 2896/2, budova fakulty strojního inženýrství, 4. patro

Dopravní spojení: Tramvaj č. 12 na trase Hlavní nádraží – Královo pole, zastávka Technologický park

Parkování: Areál VUT Brno, placené parkoviště

Přihláška na zkoušku: Přihláška ke zkoušce z teoretických znalostí na ÚCL

Kontakty

V rámci organizační struktury ÚCL je za zajištění podmínek pro vydání průkazů způsobilosti a dozor leteckého personálu všech odborností, vydávání oprávnění organizacím pro výcvik leteckého personálu a pověřených lékařů odpovědný odbor způsobilosti leteckého personálu.

Máte nejasnosti? Zanechte nám vzkaz
Autor stránky: Odbor způsobilosti leteckého personálu

Zanechat vzkaz:

Děkujeme za váš zájem nás zkontaktovat. Odpověď zašleme na vámi uvedený email. V případě dotazů nesouvisejících s touto stránkou využijte prosím možnosti v sekci Kontakty.
Vaším podnětem se bude zabývat: Odbor způsobilosti leteckého personálu