Oblast způsobilosti leteckého personálu

Na následujících odkazech jsou uvedeny důležité informace pro způsobilosti jednotlivých odborností leteckého personálu. Informace, které jsou společné pro všechny odbornosti, např. zkoušky z teoretických znalostí, jsou pro přehlednost uvedeny na jedné samostatné stránce a odkazovány níže.

Aktuality

21.2.2024
Prezentace ze semináře Úřadu pro výcvikové organizace plachtařů

Dne 17. února 2024 pořádal ÚCL v Mladé Boleslavi setkání se senior examinátory a organizacemi pro výcvik SPL. Toto setkání obsahem naplňovalo požadavek na seminář pro instruktory kluzáků. Níže si můžete prohlédnout některé prezentace použité při semináři.

2.2.2024
Standardizační školení examinátorů TRE/SFE

Standardizační školení dle požadavků Part-FCL.1025 pro získání, prodloužení nebo obnovu platnosti osvědčení examinátora (TRE/SFE) pro vícepilotní letouny se uskuteční ve středu 13.03.2024 v prostorách výcvikové organizace CATC Praha (CZ/ATO-004) se začátkem v 09:00 hodin.

31.1.2024
PARAŠUTISMUS - Termíny školení pro prodloužení oprávnění - Řídící seskoků 2024

Odbor provozu letadel uveřejňuje termíny školení pro prodloužení speciálního oprávnění Řídící seskoků pro rok 2024. Termíny a informace ke školení naleznete na stránce - Parašutismus\Důležité provozní informace.

19.1.2024
Standardizační seminář TRE/SFE pro vícepilotní letouny

Schválená organizace pro výcvik Smartwings, a.s. (CZ/ATO-058) bude pořádat standardizační seminář pro získání, prodloužení nebo obnovu platnosti Osvědčení examinátora (TRE/SFE) pro vícepilotní letouny.

16.1.2024
Změny v osvobození leteckých pohonných hmot od spotřební daně od 1. 1. 2024 – sdělení ÚCL

Novelou zákona č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních došlo od 1. 1. 2024 mimo jiné i ke změně v oblasti osvobození leteckých pohonných hmot od spotřební daně. ÚCL upozorňuje provozovatele letadel a poskytovatele služeb, že není příslušným úřadem, který by v rámci své působnosti mohl podávat jakákoliv stanoviska nebo výklady k těmto změnám. Související informace můžete nalézt například v tomto dokumentu Celní správy ČR.   

18.10.2023
Dočasná změna úředních hodin - oddělení letecký rejstřík a oddělení zkoušek personálu

ÚCL tímto oznamuje, že ve dnech 30. 10. - 31. 10. 2023 je z důvodu školení celého odboru způsobilosti leteckého personálu oddělení letecký rejstřík a oddělení zkoušek personálu uzavřeno. Žádosti je možné podat přes podatelnu nebo elektronicky datovou schránkou či přes portál ÚCL, osobní návštěva v uvedených dnech není možná.

Kontakty

V rámci organizační struktury ÚCL je za zajištění podmínek pro vydání průkazů způsobilosti a dozor leteckého personálu všech odborností, vydávání oprávnění organizacím pro výcvik leteckého personálu a pověřených lékařů odpovědný odbor způsobilosti leteckého personálu.

Máte nejasnosti? Zanechte nám vzkaz
Autor stránky: Odbor způsobilosti leteckého personálu

Zanechat vzkaz:

Děkujeme za váš zájem nás zkontaktovat. Odpověď zašleme na vámi uvedený email. V případě dotazů nesouvisejících s touto stránkou využijte prosím možnosti v sekci Kontakty.
Vaším podnětem se bude zabývat: Odbor způsobilosti leteckého personálu