Způsobilost leteckého personálu

Aktuality

4.5.2022

Informace o projektu EAMR

EASA zřídila Evropský letecko-lékařský archiv (European Aviation Medical Repository = EAMR).  Od 01.01.2022 mají všichni letečtí lékaři povinnost zadávat údaje o lékařských prohlídkách profesionálních pilotů (1. třída zdravotní způsobilosti) do EAMR. Každý pilot absolvující takové vyšetření musí leteckému lékaři sdělit svou mailovou adresu.

1.4.2022

Ověření spolehlivosti - výpisy z ukrajinského rejstříku trestů

Úřad do skončení válečného stavu na Ukrajině akceptuje namísto výpisu z ukrajinského rejstříku trestů čestné prohlášení o bezúhonnosti. Podpis na čestném prohlášení musí být úředně ověřený, případně se musí jednat o čestné prohlášení učiněné formou notářského zápisu. V takovém případě provádí Úřad výhradně důkladnější ověření spolehlivosti. Čestné prohlášení by mělo obsahovat následující: “Tímto čestně prohlašuji, že jsem k dnešnímu dni nebyl(a) na území Ukrajiny trestně stíhán(a), trestně souzen(a), nemám záznam v evidenci rejstříku trestů Ukrajiny, ani nejsem osobou, po které bylo vyhlášeno pátrání.”

23.3.2022

Aktualizace Zkušebního řádu

Byl aktualizován Zkušební řád ÚCL pro zkoušky z teoretických znalostí s platností od 23.03.2022. Významné změny:

  • Pro zkoušky profesionálních pilotů a přístrojových kvalifikací je používána databáze otázek ECQB 2022. Rozvržení a počet otázek v testech pro jednotlivé předměty a čas na testy z jednotlivých předmětů odpovídají požadavkům AMC&GM k Part-ARA - vydání 1, změna 10.
  • Certifikát vydaný ATO s doporučením ke každé zkoušce ATPL(A/H) a CPL(A/H), kromě zkoušky CPL(A/H) pouze pro získání kvalifikace FI, musí též obsahovat potvrzení, že uchazeč v ATO úspěšně absolvoval hodnocení 100 KSA.
  • Hygienická opatření související s epidemií Covid-19 se již neuplatňují.

26.1.2022

Standardizační školení pro stávající examinátory a nové zájemce o získání osvědčení examinátora horkovzdušných balónů.

Úřad pro civilní letectví (dále jen ÚCL) oznamuje konání standardizačního školení pro stávající a nové zájemce o získání osvědčení examinátora horkovzdušných balónů, které bude probíhat dne 19.3.2022 ve spolupráci s firmou Balónový zámek, která sdělí přesné místo a čas školení. Pro stávající examinátory je toto školení povinné. Noví zájemci budou postupovat v souladu s Postupem CAA – ZLP – 132 Standardizace examinátorů kluzák/balón.

28.11.2021

Změna postupů pro způsobilost pilotů kluzáků a balónů

ÚCL vydal změnu č. 6 postupu CAA-ZLP-161 Způsobilost pilotů kluzáků a změnu č. 4 postupu CAA-ZLP-162 Způsobilost pilotů balónů. Změny upřesňují, že příslušné průkazy pilota opravňují držitele působit jako pilot převedených kluzáků a balónů zapsaných do leteckého rejstříku všech členských států EASA nebo jako pilot anexovaných kluzáků a balónů zapsaných do leteckého rejstříku ČR vedeného Úřadem pro civilní letectví.

24.11.2021

Úprava hygienických opatření při zkouškách z teoretických znalostí na ÚCL

ÚCL po pondělním zasedání Krizového štábu ÚCL, který upřesnil pravidla pro vstup do budovy ÚCL v reakci na Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví č. j. MZDR 42085/2021-1/MIN/KAN, a po vyhodnocení připomínek leteckých škol k výkladu tohoto mimořádného opatření přistoupil k úpravě Zkušebního řádu a budou akceptováni klienti i s PCR a Antigenními testy – více viz bod 8 Zkušebního řádu. Za nedorozumění se omlouváme.

Kontakty

V rámci organizační struktury ÚCL je za zajištění podmínek pro vydání průkazů způsobilosti a dozor leteckého personálu všech odborností, vydávání oprávnění organizacím pro výcvik leteckého personálu a pověřených lékařů odpovědný odbor způsobilosti leteckého personálu.

Máte nejasnosti? Zanechte nám vzkaz
Autor stránky: Odbor způsobilosti leteckého personálu

Zanechat vzkaz:

Děkujeme za váš zájem nás zkontaktovat. Odpověď zašleme na vámi uvedený email. V případě dotazů nesouvisejících s touto stránkou využijte prosím možnosti v sekci Kontakty.
Vaším podnětem se bude zabývat: Odbor způsobilosti leteckého personálu