fbpx

Způsobilost leteckého personálu

Aktuality

17.9.2021

Standardizační školení examinátorů TRE/SFE

Standardizační školení dle požadavků Part-FCL.1025 pro získání, prodloužení nebo obnovu platnosti osvědčení examinátora (TRE/SFE) pro vícepilotní letouny se uskuteční 21.10.2021 v prostorách výcvikové organizace CATC Praha (CZ/ATO-004) se začátkem v 09:00 hodin. Účastnící školení nechť se registrují na e-mailové adrese ato@catc.cz. Při registraci, prosím, do mailu přiložte kopii platného průkazu pilota, osvědčení zdravotní způsobilosti a osvědčení TRE/SFE, případně výjimku o prodloužení platnosti osvědčení TRE/SFE vydanou ÚCL, jste-li jejich držitelem.

10.9.2021

Nový termín pro seminář instruktorů FI(S)

ÚCL tímto oznamuje, že byl vyhlášen termín pro seminář instruktorů FI(S), který pořádá Aeroklub Moravská Třebová ve dnech 1. 10. - 2. 10. 2021. Více informací naleznete na odkazu Termíny a místa konání seminářů instruktorů .

7.9.2021

Aktualizace směrnice ÚCL-211

Ke dni 01. 08. 2021 vstupuje v platnost změna č. 12 čj. 7212-21-701 Směrnice ÚCL-211 „Pravidla k udělování průkazů způsobilosti a některých osvědčení řídících letového provozu a dispečerů AFIS“.

30.8.2021

Nové formuláře pro jednopilotní letouny

ÚCL oznamuje, že byly publikovány nové formuláře pro jednopilotní letouny. Žádáme examinátory o jejich využívání.

23.8.2021

Zkušební otázky pro zkoušky z teoretických znalostí profesionálních pilotů

ÚCL oznamuje, že byly publikovány aktualizované informace o změně databáze zkušebních otázek pro zkoušky z teoretických znalostí profesionálních pilotů.

22.7.2021

Prokázání bezinfekčnosti Covid-19 při zkouškách z teoretických znalostí

Od 01.08.2021 bude ÚCL vyžadovat prokázání bezinfekčnosti na Covid-19 pro účast na zkouškách z teoretických znalostí prováděných v budově ÚCL . Bližší informace – viz kapitola 7 Zkušebního řádu ÚCL pro zkoušky z teoretických znalostí.

Kontakty

V rámci organizační struktury ÚCL je za zajištění podmínek pro vydání průkazů způsobilosti a dozor leteckého personálu všech odborností, vydávání oprávnění organizacím pro výcvik leteckého personálu a pověřených lékařů odpovědný odbor způsobilosti leteckého personálu.