fbpx

Způsobilost leteckého personálu

Aktuality

2.3.2021

Zrušení zkoušek z teoretických znalostí

Vzhledem k vládnímu opatření k pandemické situaci Covid-19 jsou ve dnech 8. 3. 2021 až 25. 3 .2021 na Úřadu pro civilní letectví zrušeny zkoušky z teoretických znalostí.

24.2.2021

Standardizační školení examinátorů TRE / SFE

Standardizační školení dle požadavků Part-FCL.1025 pro získání, prodloužení nebo obnovu platnosti Osvědčení examinátora (TRE/SFE) pro vícepilotní letouny se uskuteční v pondělí 12.04.2021 v prostorách výcvikové organizace CATC Praha (CZ/ATO-004) se začátkem v 09:00 hodin.

2.12.2020

Zkušební otázky pro zkoušky teoretických znalostí PPL / LAPL - verze 1.0

Na stránce Zkoušky teoretických znalostí leteckého personálu byly zveřejněny zkušební otázky pro zkoušky teoretických znalostí PPL / LAPL.

2. 12. 2020 byla zveřejněna verze 1.0 zkušebních otázek, ve které byly v předmětu Principy letu - letoun opraveny chybně označené správné odpovědi u některých otázek. Chybné označení odpovědí bylo způsobeno technickou chybou při převodu souborů.

16.11.2020

Informace o zkouškách z teoretických znalostí PPL a LAPL

ÚCL k využití od 01.01.2021 připravuje pro zkoušky z teoretických znalostí PPL(A), PPL(H), LAPL(A) a LAPL(H) novou databázi zkušebních otázek v české i anglické verzi odpovídající požadavku AMC1 FCL.210; FCL.215. Databáze otázek je vytvářena z otázek obsažených v databázi firmy Aircademy GmbH ( https://aircademy.com/en/ecqb-ppl/ ), do které dodává ÚCL také své vlastní otázky  na základě podepsané smlouvy jako řada dalších leteckých úřadů.

14.10.2020

Uveřejnění směrnice CAA-SL-054-n-20 (Osvědčení palubních průvodčí dle Části-CC)

Sekce letová uveřejňuje směrnici CAA-SL-054-n-20 pro osvědčování palubních průvodčí dle Přílohy V (Část-CC) k nařízení (EU) č. 1178/2011. Uvedenou směrnicí se nahrazuje postup CAA-ZLP-170. Účinnost je směrnice stanovena od 31. 10. 2020. Směrnici naleznete na stránce Personál/Palubní průvodčí.

6.10.2020

Prodloužení platnosti Osvědčení examinátora kluzáků

Na základě FCL.1025 a v souladu se směrnicí pro standardizaci examinátorů CAA-ZLP-132, čl. 3.1 je nutné absolvovat v době platnosti osvědčení EAofC – hodnocení starším examinátorem.

Kontakty

V rámci organizační struktury ÚCL je za zajištění podmínek pro vydání průkazů způsobilosti a dozor leteckého personálu všech odborností, vydávání oprávnění organizacím pro výcvik leteckého personálu a pověřených lékařů odpovědný odbor způsobilosti leteckého personálu.