fbpx

ASM

Politika uspořádání vzdušného prostoru ČR

Politika uspořádání vzdušného prostoru ČR

Definice „akce sportovního charakteru“

Komise ASM ČR ve spolupráci s Konzultační skupinou ASM zpřesnila výklad sousloví „Akce sportovního charakteru“ pro rozhodování ÚCL o výši poplatku podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích (Položka 52, písm. e + poznámka Osvobození) při vyhrazování části VP cestou OOP, přesáhne-li doba vyhrazení 24 hod. v průběhu tří dnů po sobě jdoucích.

Akcí sportovního charakteru se rozumí časově omezená soutěžní akce na regionální, celostátní nebo mezinárodní úrovni, která není organizována za účelem dosažení zisku, mající podporu orgánů státní správy nebo samosprávy, případně alespoň částečně financována z veřejných zdrojů.


Termíny jednání KSASM 2020

ÚCL publikuje schválené termíny pravidelných jednání Konzultační skupiny ASM, v rámci které dochází k projednání požadavků na vyhrazení vzdušného prostoru ČR dle AIP ČR, část ENR 1.1.9.5.4, stížností dle ENR 1.1.9.6 a hodnocení užívání vzdušného prostoru dle ENR 1.1.9.7.

Termíny jednání KSASM pro rok 2020

Informace pro žadatele o TRA GA

Informace pro žadatele o TRA GA

Platná a dočasná opatření obecné povahy (OOP) vyhrazující VP ČR

Seznam OOP (podle prostorů a data) vydaných ke změnám VP