fbpx

ASM

Politika uspořádání vzdušného prostoru ČR

Definice „akce sportovního charakteru“

Komise ASM ČR ve spolupráci s Konzultační skupinou ASM zpřesnila výklad sousloví „Akce sportovního charakteru“ pro rozhodování ÚCL o výši poplatku podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích (Položka 52, písm. e + poznámka Osvobození) při vyhrazování části VP cestou OOP, přesáhne-li doba vyhrazení 24 hod. v průběhu tří dnů po sobě jdoucích.

Akcí sportovního charakteru se rozumí časově omezená soutěžní akce na regionální, celostátní nebo mezinárodní úrovni, která není organizována za účelem dosažení zisku, mající podporu orgánů státní správy nebo samosprávy, případně alespoň částečně financována z veřejných zdrojů.