Informace pro žadatele o vstup do zakázaného prostoru

Úřad pro civilní letectví může ve výjimečných a odůvodněných případech udělit výjimku a povolit vstup do zakázaného prostoru dle leteckého předpisu L2, ust. 3.1.11 pravidla létání a AIP ČR ENR 5.1.1.1.

Žadatel musí formálně podat žádost dle směrnice CAA/S-SP-021-n/2020 Užívání a regulace vzdušného prostoru ČR v platném znění. Formulář žádosti, který obsahuje všechny požadované údaje ke vstupu do zakázaného prostoru, lze nalézt níže nebo na adrese https://www.caa.cz/dokumenty/formulare/formulare-sekce-provozni/.

Žádost o povolení vstupu do zakázaného prostoru (CAA/F-SP-085-n/2021)

Žádost musí minimálně obsahovat následující údaje:

 • Identifikaci žadatele, IČO, adresu žadatele,
 • Důvod žádosti o povolení ke vstupu do zakázaného prostoru
 • Časové období, na které je povolení požadováno
 • Typ letadla, které bude do zakázaného prostoru vstupovat, včetně poznávací značky
 • Místo použití letadla
 • Bezpečnostní opatření během provozu
 • Kontaktní osoba pro případ nenadálé situace Žádost musí být doručena 30 dnů před požadovaným termínem vstupu do zakázaného prostoru.

Žadatel zašle žádost na adresu:

Úřad pro civilní letectví
Sekce provozní
Odbor navigačních služeb
K letišti 1149
160 08 Praha 6
IDDS: v8gaaz5

Pokud bude žádost úplná, Úřad vyžádá od uživatele zakázaného prostoru stanovisko, na základě kterého vydá rozhodnutí, které doručí účastníkům řízení. V rozhodnutí stanoví případně další podmínky k zajištění bezpečnosti a ochrany.

V případě, že žadatel o vstup do zakázaného prostoru zároveň s žádostí přiloží souhlasné stanovisko uživatele zakázaného prostoru, je nutné aby ve stanovisku byly uvedeny následující údaje:

 • Identifikace uživatele zakázaného prostoru, který stanovisko vydává
 • Identifikaci žadatele, pro kterého uživatel zakázaného prostoru stanovisko vydává
 • Typ letadla, včetně poznávací značky, pro kterého uživatel zakázaného prostoru stanovisko
 • vydává
 • Časové období a činnost, pro které uživatel zakázaného prostoru se vstupem do nebezpečného prostoru souhlasí
 • Podmínky vstupu stanovené uživatelem zakázaného prostoru
Máte nejasnosti? Zanechte nám vzkaz
Autor stránky: Sekce provozní

Zanechat vzkaz:

Děkujeme za váš zájem nás zkontaktovat. Odpověď zašleme na vámi uvedený email. V případě dotazů nesouvisejících s touto stránkou využijte prosím možnosti v sekci Kontakty.
Vaším podnětem se bude zabývat: Sekce provozní