Letadlová technika

22. 7. 2024

Programy spolehlivosti u složitých motorových letadel

Všechny CAMO organizace a všichni provozovatelé složitých motorových letadel, zapsaných v LR ČR, byli vyzváni k zapracování programu spolehlivosti do programů údržby složitých motorových letadel, která splňují podmínky uvedené v M.A.302 písmene g), upřesněné v AMC M.A.302(g) a v Dodatku I k AMC M.A.302 a M.B.301(d). Chybějící programy spolehlivosti u složitých motorových letadel byly součástí nálezu Standardizační inspekce EASA […]

22. 7. 2024

Aktualizace seznamu oprávněných pracovníků – nezávislého osvědčujícího personálu (k 19.07.2024)

Byl uveřejněn aktualizovaný seznam nezávislého osvědčujícího personálu.

8. 7. 2024

Aktualizace seznamu oprávněných pracovníků – nezávislého osvědčujícího personálu (k 08.07.2024)

Byl uveřejněn aktualizovaný seznam nezávislého osvědčujícího personálu.

4. 7. 2024

Zavedení kategorie HISTORIC

Úřad pro civilní letectví se rozhodl pro zavedení kategorie letadel Historická (HISTORIC). Bližší informace ke změně legislativy, vysvětlení filosofie a důvodů zavedení kategorie.

26. 6. 2024

Aktualizace seznamu oprávněných pracovníků – nezávislého osvědčujícího personálu (k 26.06.2024)

Byl uveřejněn aktualizovaný seznam nezávislého osvědčujícího personálu.

6. 6. 2024

Aktualizace seznamu oprávněných organizací podle Části CAMO

Bylo uveřejněno nové oprávnění CZ.CAMO.0107 společnosti Elio Jet a.s.. Seznamy všech oprávněných organizací

27. 5. 2024

Uveřejnění změny směrnice CAA-TI-011-n/97

Byla zveřejněna změna č. 11 směrnice CAA-TI-011-n/97 “Požadavky ÚCL na provádění údržby a preventivní údržby“.Směrnice platí pro letadla uvedená v Příloze I Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2018/1139. Změna směrnice umožňuje u národních letadel akceptaci STC vydaných státem držitele TC letadla, a dále doplňuje pokyny pro údržbu letadel s nově validovanými TC na […]

24. 5. 2024

Aktualizace seznamu oprávněných pracovníků – nezávislého osvědčujícího personálu (k 24.05.2024)

Byl uveřejněn aktualizovaný seznam nezávislého osvědčujícího personálu.

16. 5. 2024

Aktualizace seznamů oprávnění (podle Části CAO a směrnice CAA-TI-006-n/98)

Byla uveřejněna tato oprávnění: Seznamy všech oprávněných organizací

13. 5. 2024

Uveřejnění Poradního oběžníku PO/ST-L8/A.2.7.6.2.f)

ÚCL vydal Poradní oběžník PO/ST-L8/A.2.7.6.2.f) – “Postup a podmínky pro umožnění provádění vývojových a výrobních zkušebních letů letadel určených pro mimoevropský trh“.Poradní oběžník definuje postup a stanovuje podmínky, za kterých je možné provádět vývojové zkušební lety letadel, určených pouze pro mimoevropský trh. Tato problematika se může týkat např. letadel, která budou v budoucnu plnit nové požadavky […]

1 2 3 33