fbpx

Letadlová technika

6. 8. 2020

Vydání EASA SIB 2020-14

Byl vydán EASA SIB 2020-14 „Pitot-Static Issues After Storage due to the COVID-19 Pandemic“.

24.7.2020

Vydání Emergency FAA AD na letadla The Boeing Company – letadla – Model 737-300, -400, -500, -600, -700, -700C, -800, -900 a -900ER

Bylo vydáno Emergency FAA AD 2020-16-51-E na letadla The Boeing Company – letadla – Model  737-300, -400, -500, -600, -700, -700C, -800, -900 a -900ER.

27.7.2020

Změny požadavků ÚCL na provádění údržby a preventivní údržby „annexových“ letadel

Dne 24.3.2020 vstoupila v platnost změna Nařízení Komise (EU) č. 1321/2014. Toto nařízení zavedlo mimo jiné změny v přístupu k údržbě vybraných „lehkých“ letadel a v důsledku toho se začaly používat jiné, zjednodušené postupy údržby. Výše uvedené nařízení se ale nevztahuje na letadla dle Annexu I Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2018/1139, tzv. „annexová letadla“.

9. 7. 2020

Vydání NPR/AD 2020-505-02

Bylo vydáno ANAC AD 2020-505-02 pro letadla Embraer EMB-505, kterým se ruší a nahrazuje EAD (emergency AD) 2020-01-01.

7. 7. 2020

Vydání EASA AD 2020-0143

Bylo vydáno EASA AD 2020-0143 na motory GE Aviation Czech (GEAC) s.r.o., které nahradilo EASA AD 2019-0244.

2. 7. 2020

Vydání dokumentu EASA Certification Information 2020-12

Byl vydán dokument EASA Certification Information 2020-12 – Transfer of Supplemental Type Certificates due to change of Company registration for Air Ambulance Technology GmbH.

18.5.2020

Aktualizace Oprávnění Část M – Hlava G

Byl aktualizován seznam firem oprávněných k řízení zachování letové způsobilosti – Část M – Hlava G.  Více podrobností naleznete na stránce Opravňování – pověřování organizací a osob.

18. 5. 2020

Aktualizace Oprávnění Část 145

Byl aktualizován seznam firem oprávněných k údržbě podle Části 145.  Více podrobností naleznete na stránce Opravňování – pověřování organizací a osob.

23. 4. 2020

Stanovisko ÚCL k možnosti udělení výjimky pro posunutí začátku platnosti změn Nařízení Komise (EU) č.1321/2014

Dne 24.03.2020 vstoupily v platnost změny Nařízení Komise (EU) 1321/2014, které mimo jiné zavedly nové části Part ML, Part CAO a Part CAMO. Dne 21.04.2020 ÚCL obdržel vyjádření, kdy EASA dává v souvislosti s šířením nákazy COVID-19 možnost jednotlivým národním úřadům, aby formou udělení výjimky ze základního nařízení posunuly počátek platnosti posledních změn maximálně o 8 měsíců.

6.4.2020

Výjimky ze standardních postupů letové způsobilosti

Sekce technická Úřadu pro civilní letectví informuje, že po dobu trvání nouzového stavu lze v následujících případech žádat o výjimky ze standardních postupů: při vydání OLZ letadlu dovezenému ze třetí země při třetím prodloužením ARC letadlu řízenému CAMO/CAO organizací při překročení dvouletého auditního období organizací oprávněných k údržbě, výrobě a k řízení zachování letové způsobilosti. […]

1 2 3 5