fbpx

Veřejnost

Aktuality

17.4.2020

Obnova úředních hodin

Dovolujeme si Vás informovat, že úřední hodiny Úřadu pro civilní letectví („Úřad“) určené pro styk s veřejností jsou s účinností od 20. dubna 2020 obnoveny v původním rozsahu. Pracovní doba zaměstnanců Úřadu a úřední hodiny Úřadu jsou dostupné na následujícím odkazu: https://www.caa.cz/kontakty/uredni-hodiny/.

27.3.2020

Online formulář žádosti o náhradu škody pro cestující v letecké dopravě

Úřad pro civilní letectví zpracoval online formulář žádosti o náhradu škody pro cestující v letecké dopravě v případě zpožděného nebo zrušeného letu, a z důvodu odepření nástupu na palubu proti vůli cestujícího.

17.3.2020

Sdělení pro cestující, jejichž plánované lety byly zrušeny v období od 5. 3. 2020 do současnosti

Vážení cestující,

s ohledem na hromadné rušení letů leteckých společností v období od 5. 3. 2020 do odvolání v důsledku kroků přijatých vládou České republiky si Vás dovolujeme informovat o tom, že Úřad pro civilní letectví nebude po leteckých dopravcích vymáhat náhradu škody ve smyslu čl. 7 nařízení EP a Rady (ES) č. 261/2004.

Letecký dopravce je povinen uhradit cestujícím pořizovací cenu letenky, Úřad však zastává stanovisko, že letecký dopravce není povinen k náhradě škody z důvodu existence mimořádné okolnosti.

Cestující prosíme o trpělivost při uplatňování nároku na vrácení pořizovací ceny letenky. Jsme si vědomi toho, že zákaznické linky leteckých dopravců jsou v současné době přetížené nebo nefunkční, doporučujeme však cestujícím vyčkat do doby alespoň částečné stabilizace celé situace, a až poté se pokusit kontaktovat leteckého dopravce.

Cestující rovněž upozorňujeme na možnost obrátit se na věcně a místně příslušný soud s uplatněním svého nároku.

2.1.2020

Aktualita pro držitele dokladů o spolehlivosti, jejichž platnost vyprší v roce 2020

Držitele dokladů o spolehlivosti, jejichž platnost vyprší v roce 2020, informujeme o tom, že o nový doklad o spolehlivosti lze žádat nejdříve 3 měsíce předtím, než vyprší platnost stávajícího dokladu. Žádosti vyplněné ve větším časovém předstihu nebudou Úřadem přijímány.