Totožnost leteckého dopravce a seznam Společenství “Black list”

Právo cestujícího být informován o totožnosti leteckého dopravce

Právo cestujících být informován o totožnosti dopravce, který realizuje konkrétní let, a to bez ohledu na způsob provedení rezervace letu, stanovuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 2111/2005. Pokud není totožnost provozujícího leteckého dopravce v době rezervace dosud známa, smluvní letecký dopravce zajistí, že cestující je informován o jménu či jménech leteckého dopravce či dopravců, kteří budou příslušný let nebo lety pravděpodobně provozovat. Smluvní letecký dopravce v takovém případě zajistí, že cestující je o totožnosti provozujícího leteckého dopravce či dopravců informován, jakmile je jeho totožnost určena. Pokud dojde ke změně provozujícího leteckého dopravce či dopravců po provedení rezervace, přijme smluvní letecký dopravce bez ohledu na důvod změny okamžitě veškerá nezbytná opatření, aby byl cestující o změně informován co nejdříve. Cestující musí být v každém případě informováni při odbavení nebo v případě, že pro navazující let není odbavení vyžadováno, při nástupu na palubu.

Odkaz na české znění nařízení (ES) č. 2111/2005 a další související informace naleznete na stránce Seznam Společenství “Black list”.

Seznam dopravců, kteří podléhají zákazu letecké dopravy v rámci EU

Detailní informace o seznamu leteckých dopravců, kteří mají zákaz provozování letecké dopravy ve Společenství naleznate na stránce Seznam Společenství “Black list”.

Máte nejasnosti? Zanechte nám vzkaz
Autor stránky: Sekce pro správu a veřejnost

Zanechat vzkaz:

Děkujeme za váš zájem nás zkontaktovat. Odpověď zašleme na vámi uvedený email. V případě dotazů nesouvisejících s touto stránkou využijte prosím možnosti v sekci Kontakty.
Vaším podnětem se bude zabývat: Sekce pro správu a veřejnost