ATM/ANS

Aktuality

11.11.2019

Dočasně rezervované prostory TRA GA Kladno 3, 4A, 4B a 5

Byl uveřejněn návrh opatření obecné povahy k dočasně rezervovaným prostorům TRA GA Kladno 3, 4A, 4B a 5.

5.11.2019

Aktualizace směrnice ÚCL CAA/S-SP-009-n/2019

Bylo uveřejněno 2. vydání směrnice ÚCL CAA/S-SP-009-0/2019, které upřesňuje požadavky pro dohled nad změnami poskytovatelů služeb a organizací pro výcvik řídících letového provozu po 2.1.2020. Směrnice reflektuje požadavky nařízení Komise (EU) 2015/340 a prováděcího nařízení Komise (EU) 2017/373, včetně dotčených AMC.

1.11.2019

Uveřejnění rozhodnutí k OOP Letištní provozní zóna letiště (heliport) Chotouň (ATZ)

Bylo uveřejněno rozhodnutí k Opatření obecné povahy Letištní provozní zóna letiště (heliport) Chotouň (ATZ) (č. j. 9953-19-701, spis. zn. ODO/49-2019-OOP, ze dne 4. 9. 2019).

31.10.2019

Plán letů Střediska letového ověřování (SLO) podniku ŘLP ČR, s. p., na listopad

Byl uveřejněn plán letů Střediska letového ověřování (SLO) podniku ŘLP ČR, s. p.

29.10.2019

Uveřejnění návrhu Plánu výkonnosti České republiky pro třetí referenční období (2020-2024)

Odbor navigačních služeb ÚCL informuje leteckou veřejnost o uveřejnění návrhu Plánu výkonnosti České republiky pro třetí referenční období (2020-2024) v souladu s odst. c) čl. 38 PNK (EU) 2019/317, ze dne 11. února 2019, kterým se stanoví systém sledování výkonnosti a systém poplatků v jednotném evropském nebi a kterým se ruší prováděcí nařízení (EU) č. 390/2013 a (EU) č. 391/2013.

10.10.2019

Metodický pokyn pro zajištění kvality leteckých dat (ADQ)

Úřad pro civilní letectví vydal metodický pokyn pro zajištění kvality leteckých dat (ADQ), závazný pro provozovatele letišť a heliportů, pro které byly v letecké informační příručce zveřejněny postupy pro let podle přístrojů nebo zvláštní pravidla pro let za viditelnosti.


Informace k problematice Runway Safety Programm a další dokumenty k praktickému využití naleznete v anglickém jazyce na webové stránce organizace ICAO:

ICAO Runway Safety Site


Studie zahrnující obecné principy pro přerozdělení vzdušného prostoru České republiky tak, aby bylo možné umožnit IFR přílety/odlety na neřízená letiště se zajištěním dostatečné úrovně bezpečnosti letového provozu:

Výstupy studie zavedení IFR


Evropský plán opatření pro prevenci narušení dráhy naleznete v anglickém jazyce na stránkách organizace EUROCONTROL:

Evropský plán opatření pro prevenci narušení dráhy


Evropský plán opatření pro prevenci vyjetí z dráhy
 naleznete v anglickém jazyce na stránkách organizace EUROCONTROL:

Evropský plán opatření pro prevenci vyjetí z dráhy