ATM/ANS

Aktuality

2.4.2020

Prodloužení platnosti zdravotní způsobilosti řídících letového provozu

Úřad pro civilní letectví v souladu s článkem č. 71 (1) nařízení (EU) 2018/1139 (Základní nařízení) uděluje prohlášením ředitele sekce letové výjimku z požadavků Part-ATCO.MED.A.045 nařízení (EU) 2015/340 (Způsobilost řídících letového provozu) platnou pro osvědčení zdravotní způsobilosti vydaná držiteli osvědčení leteckého lékaře nebo letecko-lékařského centra, která vydal Úřad pro civilní letectví (dále jen „výjimka“).    

30.3.2020

OOP - Dodatek k pravidlům a využívání TRA GA určený pro specifický provoz SLZ: padákových a závěsných kluzáků

Bylo uveřejněno opatření obecné povahy, kterým se stanoví Dodatek k pravidlům a využívání dočasně omezených prostorů pro místní provoz všeobecného letectví - TRA GA určený pro specifický provoz sportovních létajících zařízení: padákových a závěsných kluzáků.

26.3.2020

Uveřejnění směrnice sekce provozní

Byla vydána nová směrnice sekce provozní ÚCL CAA/S-SP-021-0/2020 UŽÍVÁNÍ A REGULACE VZDUŠNÉHO PROSTORU ČR popisující zásady a postupy pro regulaci vzdušného prostoru ČR. Směrnice obsahuje odpovědnosti, povinnosti a principy, podle kterých správní orgán zajišťuje a provádí regulaci užívání vzdušného prostoru ČR. Směrnice nahrazuje směrnici CAA/S-SLS-017-3/2012.

26.3.2020

OOP - Dočasně omezený prostor Červenka

Na základě žádosti Policie České republiky vydává Úřad pro civilní letectví, podle § 44 odst. (4) zákona č. 49/1997 Sb., opatření obecné povahy, kterým se stanoví dočasně omezený prostor Červenka.

Dočasně omezený prostor Červenka je zřízen s účinností od 26.03.2020 (08.00 UTC) do 31.03.2020 (19.00 UTC).

23.3.2020

Dočasně rezervované prostory TRA GA Toužim

Byl uveřejněn návrh opatření obecné povahy, kterým se stanoví dočasně rezervované prostory TRA GA Toužim.

11.3.2020

Plán letů Střediska letového ověřování (SLO) podniku ŘLP ČR, s. p., na březen

Byl uveřejněn plán letů Střediska letového ověřování (SLO) podniku ŘLP ČR, s. p.


Informace k problematice Runway Safety Programm a další dokumenty k praktickému využití naleznete v anglickém jazyce na webové stránce organizace ICAO:

ICAO Runway Safety Site


Studie zahrnující obecné principy pro přerozdělení vzdušného prostoru České republiky tak, aby bylo možné umožnit IFR přílety/odlety na neřízená letiště se zajištěním dostatečné úrovně bezpečnosti letového provozu:

Výstupy studie zavedení IFR


Evropský plán opatření pro prevenci narušení dráhy naleznete v anglickém jazyce na stránkách organizace EUROCONTROL:

Evropský plán opatření pro prevenci narušení dráhy


Evropský plán opatření pro prevenci vyjetí z dráhy
 naleznete v anglickém jazyce na stránkách organizace EUROCONTROL:

Evropský plán opatření pro prevenci vyjetí z dráhy