ATM/ANS

Aktuality

16.1.2020

Dočasně omezené prostory KLATO1 a KLATO2

Bylo uveřejněno opatření obecné povahy k dočasně omezeným prostorům KLATO1 a KLATO2 .

13.1.2020

Dočasně vyhrazený prostor LKTSA60 Písek

Byl uveřejněn návrh opatření obecné povahy k zřízení dočasně vyhrazeného prostoru LKTSA60 Písek.

20.12.2019

Plán letů Střediska letového ověřování (SLO) podniku ŘLP ČR, s. p., na leden

Byl uveřejněn plán letů Střediska letového ověřování (SLO) podniku ŘLP ČR, s. p.

11.12.2019

Aktualizace směrnice CAA/S-SP-002-n/2016

Bylo uveřejněno 3. vydání směrnice CAA/S-SP-002-n/2016, Metodický materiál k prokazování zajištění bezpečnosti SW.

2.12.2019

Aktualizace směrnice CAA/S-SP-001-n/2015

Bylo uveřejněno 2. vydání směrnice CAA/S-SP-001-n/2015 týkající se schvalování poskytovatelů zajišťujících tvorbu letových postupů po 2. 1. 2020.

2.12.2019

Plán letů Střediska letového ověřování (SLO) podniku ŘLP ČR, s. p., na prosinec

Byl uveřejněn plán letů Střediska letového ověřování (SLO) podniku ŘLP ČR, s. p.


Informace k problematice Runway Safety Programm a další dokumenty k praktickému využití naleznete v anglickém jazyce na webové stránce organizace ICAO:

ICAO Runway Safety Site


Studie zahrnující obecné principy pro přerozdělení vzdušného prostoru České republiky tak, aby bylo možné umožnit IFR přílety/odlety na neřízená letiště se zajištěním dostatečné úrovně bezpečnosti letového provozu:

Výstupy studie zavedení IFR


Evropský plán opatření pro prevenci narušení dráhy naleznete v anglickém jazyce na stránkách organizace EUROCONTROL:

Evropský plán opatření pro prevenci narušení dráhy


Evropský plán opatření pro prevenci vyjetí z dráhy
 naleznete v anglickém jazyce na stránkách organizace EUROCONTROL:

Evropský plán opatření pro prevenci vyjetí z dráhy