Praktické informace – provoz letadel

Na této stránce budou uveřejňovány praktické informace a přehledy vztahující se k problematice provozu letadel a pravidel létání.


REGISTRACE POLOHOVÝCH MAJÁKŮ NEHODY (ELT)

V případě, že je letadlo vybaveno buď na základě použitelných předpisových požadavků nebo na základě dobrovolného rozhodnutí provozovatele/vlastníka letadla polohovým majákem nehody (ELT), musí být ELT registrovány u státního podniku Řízení letového provozu České republiky. Provozovatel nebo vlastník letadla je povinen:

  • vyplnit registrační formulář ELT; a
  • oznámit Záchrannému koordinačnímu středisku Praha (RCC Praha) veškeré změny informací, které se týkají ELT, provozovatele/vlastníka letadla nebo letadla a vyřazení registrovaného ELT z provozu.

Pro registraci ELT a oznámení změn informací můžete použít buď tento formulář ve formátu PDF / RTF nebo on-line webovou aplikaci.

Výhody použití on-line webové aplikace:

  • nepotřebujete tiskárnu, vše proběhne v rámci aplikace během pár minut a zdarma;
  • aplikace je vždy aktuální – případné změny budou ihned zahrnuty do aplikace;
  • aplikace obsahuje všechny varianty, se kterými se můžeme setkat při manipulaci s ELT a návody, jak tyto případy vyřešit;
  • pro ty, kdo chtějí pracovat s papírovou formou, je možné si z aplikace vytisknout čistý formulář a předat jej dále uvedeným způsobem.

Pokud formulář vytisknete a vyplníte ručně je nutného ho odeslat buď na:

  • e-mail rccpraha@ans.cz; nebo
  • poštovní adresu: Řízení letového provozu České republiky, s.p., Záchranné koordinační středisko, Navigační 787, 252 61 Jeneč.

PRAVIDLA EU

Poradní oběžník – lety se sdílenými náklady – podmínky pro provádění těchto letů dle legislativy EU

Provádění soutěžních letů, leteckých veřejných vystoupení a akrobatických letů dle nařízení (EU) č. 965/2012

Příručky, deníky a záznamy – provozovatelé NCO/NCC a SPO

Lety s cestujícími na palubě dle pravidel EU – přehled leteckých činností při nichž lze přepravovat cestující na palubě, jejich vymezení z pohledu legislativy EU a potřebná provozní oprávnění

Podmínky pro seznamovací lety dle nařízení (EU) č. 965/2012 (CAA-SL-102-n-16) – Změna č. 6 (Účinnost od 1. 12. 2022) – Související manuál pro provozovatele naleznete na stránce – Neobchodní provoz dle pravidel EU.


Vybrané EASA Safety Information Bulletins (SIB) – provoz letadel

2024-01R1 (Use of Mobile Telephony on Aircraft)

2023-08 (Reporting of occurrences involving human interventions linked to flight deck design, operating procedures, training, or a combination thereof)

2023-05 (Possible Risks Emerging During Summer 2023)

2022-08 (Mitigation of Flight Deck Fires Originating from Lithium Batteries that are not Part of the Aircraft Design)

2022-02R2 (Global Navigation Satellite System Outage and Alterations Leading to Navigation / Surveillance Degradation)

2021-16R1 (Operations to aerodromes located in United States with potential risk of interference from 5G ground stations)

2016-02R1 (Use of Erroneous Parameters at Take-off)

2017-10R1 (En-route Wake Turbulence Encounters)

2020-14R1 (Contamination of Air Data Systems During Aircraft Parking and / or Storage due to the COVID-19 Pandemic)

2021-11 (Content of Aeronautical Information Publication – Assessment and Reporting of Runway Surface Conditions (GRF))

2021-10 (Operations in Belarus Airspace)

2021-02 (Rotorcraft Cargo Hook Installations – Impact on Sling Load Operations)

2017-01R1 (Safety Precautions regarding the Transport by Air of Damaged, Defective or Recalled Lithium Batteries)

2013-11R1 (ACAS II – Manoeuvres Based on Visual Acquisition of Traffic)

Ostatní EASA SIB naleznete na této stránce.


Vybrané ICAO EUR OPS Bulletiny

2023_001 (Risks related to altimeter settings errors during APV Baro-VNAV and non-precision approach operations)


Výjimky dle čl. 4 nařízení (EU) č. 923/2012 (SERA)

Výjimka z plnění požadavku SERA.4001, písm. b), bodu 6) – podávání letového plánu na kterýkoli let, který má být proveden v noci, jestliže se při něm opouští blízkost letiště (provoz HEMS) – účinná do 24. 3. 2022

Výjimka z plnění požadavku SERA.4001, písm. b) – podávání letového plánu (provoz HEMS) – účinná od 25. 3. 2022 nebo od data, kdy se provozovatel HEMS vzdá práva na odvolání


NÁRODNÍ PRAVIDLA

Využívání ploch pro vzlety a přistání letadel v souladu s ustanoveními § 13 a § 14 vyhlášky č. 108/1997 Sb., ve znění pozdějších změn (dále jen vyhláška)

§ 13 – Plochy vymezené v územně plánovací dokumentaci ke vzletům a přistáním (podmínky využívání)

§ 14 – Podmínky, za kterých lze ke vzletům a přistáním letadel využít jakékoliv plochy

Poznámka: Kromě uvedených ustanovení vyhlášky je nutné při využívání takových ploch dodržovat i příslušné požadavky pro letový provoz a pravidla létání.

Obsah Provozní příručky – letecké práce

Výsadková letadla


OSTATNÍ DOKUMENTY, PODMÍNKY, POSTUPY A PRAVIDLA

Postup pro schvalování schématu nouzového vybavení (Emergency Equipment List/Layout (EEL))

Podmínky pro provádění letů pod minimální výšky dle ust. SERA.5005, písm. f), bodu 2 prováděcího nařízení (EU) č. 923/2012 a ust. 4.6, písm. b) předpisu L2 (CAA-SL-062-n-23)

Upozornění na povinnosti velícího pilota při letu v řízeném vzdušném prostoru třídy D

Komentář ÚCL k podnětům na letecké činnosti v zemědělství


SEMINÁŘE ODBORU PROVOZU LETADEL

Semináře pro provozovatele obchodní letecké dopravy 04/2023

Úvodní prezentace

Výcvik prevence a vybírání nezvyklých poloh (UPRT)

Výcvik CRM

Podpůrné programy pro letové posádky

Psychoaktivní látky

Psychologická posouzení letových posádek

Zařízení pro výcvik pomocí letové simulace (FSTD)

Provoz za nízké dohlednosti a s provozními zápočty (LVO) – nová pravidla

Práce s nálezy z průběžného dozoru (směrnice CAA-SL-049)

Řízení a oznamování změn nevyžadujících předchozí schválení (směrnice CAA-SL-003)

Seminář pro provozovatele zvláštní provozu (SPO) 10/2023

Prezentace – Časté nejasnosti při provozu SPO

Máte nejasnosti? Zanechte nám vzkaz
Autor stránky: Odbor provozu letadel

Zanechat vzkaz:

Děkujeme za váš zájem nás zkontaktovat. Odpověď zašleme na vámi uvedený email. V případě dotazů nesouvisejících s touto stránkou využijte prosím možnosti v sekci Kontakty.
Vaším podnětem se bude zabývat: Odbor provozu letadel