Praktické informace – provoz letadel

Na této stránce budou uveřejňovány praktické informace a přehledy vztahující se k problematice provozu letadel a pravidel létání.


PRAVIDLA EU

Požadavek na provedení změn v provozní příručce provozovatelů leteckých prací

Vzor provozní příručky pro NCC provozovatele (nesložité organizace) – Vzor zpracovaný agenturou EASA naleznete na – https://www.easa.europa.eu/easa-and-you/air-operations/non-commercial-operations-ncc-complex-motor-powered-aircraft.

Upozornění: Uvedený vzor provozní příručky není plně kompatibilní s požadavky na obsah a strukturu provozní příručky pro provozovatele SPO (zvláštního provozu). Z tohoto důvodu nemůže být bez nutných úprav obsahu, zejména s ohledem na prováděný druh zvláštního provozu, pro tyto provozovatele automaticky použit.


Poradní oběžník – lety se sdílenými náklady – podmínky pro provádění těchto letů dle legislativy EU

Provádění soutěžních letů, leteckých veřejných vystoupení a akrobatických letů dle nařízení (EU) č. 965/2012

Příručky, deníky a záznamy – provozovatelé NCO/NCC a SPO

Lety s cestujícími na palubě dle pravidel EU – přehled leteckých činností při nichž lze přepravovat cestující na palubě, jejich vymezení z pohledu legislativy EU a potřebná provozní oprávnění

Podmínky pro seznamovací lety dle nařízení (EU) č. 965/2012 (CAA-SL-102-n-16) – Změna č. 5


Výjimky dle čl. 4 nařízení (EU) č. 923/2012 (SERA)

Výjimka z plnění požadavku SERA.4001, písm. b), bodu 6) – podávání letového plánu na kterýkoli let, který má být proveden v noci, jestliže se při něm opouští blízkost letiště (provoz HEMS)


NÁRODNÍ PRAVIDLA

Využívání ploch pro vzlety a přistání letadel v souladu s ustanoveními § 13 a § 14 vyhlášky č. 108/1997 Sb., ve znění pozdějších změn (dále jen vyhláška)

§ 13 – Plochy vymezené v územně plánovací dokumentaci ke vzletům a přistáním (podmínky využívání)

§ 14 – Podmínky, za kterých lze ke vzletům a přistáním letadel využít jakékoliv plochy

Poznámka: Kromě uvedených ustanovení vyhlášky je nutné při využívání takových ploch dodržovat i příslušné požadavky pro letový provoz a pravidla létání.

Obsah Provozní příručky – letecké práce

Výsadková letadla


OSTATNÍ

Upozornění na povinnosti velícího pilota při letu v řízeném vzdušném prostoru třídy D

Máte nejasnosti? Zanechte nám vzkaz
Autor stránky: Odbor provozu letadel

Zanechat vzkaz:

Děkujeme za váš zájem nás zkontaktovat. Odpověď zašleme na vámi uvedený email. V případě dotazů nesouvisejících s touto stránkou využijte prosím možnosti v sekci Kontakty.
Vaším podnětem se bude zabývat: Odbor provozu letadel