fbpx

Praktické informace – provoz letadel

Na této stránce budou uveřejňovány praktické informace a přehledy vztahující se k problematice provozu letadel a pravidel létání.


Využívání ploch pro vzlety a přistání letadel v souladu s ustanoveními § 13 a § 14 vyhlášky č. 108/1997 Sb., ve znění pozdějších změn (dále jen vyhláška)

§ 13 – Plochy vymezené v územně plánovací dokumentaci ke vzletům a přistáním (podmínky využívání)

§ 14 – Podmínky, za kterých lze ke vzletům a přistáním letadel využít jakékoliv plochy

Poznámka: Kromě uvedených ustanovení vyhlášky je nutné při využívání takových ploch dodržovat i příslušné požadavky pro letový provoz a pravidla létání.

Pravidla EU

Přehled přechodových období pro zavedení požadavků EU pro provoz letadel

Opatření ÚCL související s termínem použití Přílohy VI (Část-NCC) a Přílohy VII (Část-NCO) k nařízení (EU) č. 965/2012


Manuál provozovatele NCC/NCO

Manuál provozovatele SPO

Rozhodovací diagram pro provozovatele SPO

Systém řízení dle pravidel EU – NCC a SPO provozovatelé (nesložité organizace)


Požadavek na provedení změn v provozní příručce provozovatelů leteckých prací

Vzor provozní příručky pro NCC provozovatele (nesložité organizace) – Vzor zpracovaný agenturou EASA naleznete na – https://www.easa.europa.eu/easa-and-you/air-operations/non-commercial-operations-ncc-complex-motor-powered-aircraft.


Lety se sdílenými náklady – otázky a odpovědi.

Provádění soutěžních letů, leteckých veřejných vystoupení a akrobatických letů dle nařízení (EU) č. 965/2012


Podmínky a postupy ÚCL

Podmínky pro seznamovací lety dle nařízení (EU) č. 965/2012 (CAA-SL-102-n-16)


Národní pravidla

Obsah Provozní příručky – letecké práce

Výsadková letadla

Informace o možnosti osvobození leteckých pohonných hmot od spotřební daně