fbpx

Seznam schválených poskytovatelů služby tvorby letových postupů

V souladu s § 49, odst. 1 zákona č. 49/1997 Sb. o civilním letectví a o změně a doplnění zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, Úřad pro civilní letectví schválil následující poskytovatele služby tvorby letových postupů:

  • Řízení letového provozu České republiky, s.p.
  • Aaltronav s. r. o.