Bezpilotní letadla

Orientační schéma kategorií provozu bezpilotních systémů

Orientační schéma kategorií provozu bezpilotních systémů


Máte problém zorientovat se v kategoriích provozu podle nového evropského rámce? Nejste si jisti, kde končí provozní možnosti „otevřené“ kategorie provozu? Váháte, kdy žádat o Oprávnění k provozu ve „specifické“ kategorii provozu? Zajímá Vás, jaký provoz se pojí s nutností certifikace?

Pro snadnější orientaci jsme pro Vás připravili základní schéma, které reaguje na Vaše nejčastější dotazy směrem k nám.

Aktuality

31.3.2023
Aktualizace informací k provozu v rámci klubů a sdružení leteckých modelářů

Úřad uveřejnil nové informace týkající se Oprávnění k provozu v rámci klubů a sdružení leteckých modelářů dle Čl. 16 prováděcího nařízení Komise (EU) 2019/947.

Informace naleznete na stránce Oprávnění k provozu v rámci klubů a sdružení leteckých modelářů.

13.2.2023
Funkcionalita delegátů

V nové aktualizaci registračního systému byla spuštěna funkcionalita delegátů. Provozovatel může prostřednictvím systému zplnomocnit delegáta, který jej může zastupovat ve věcech podání a komunikace ohledně žádostí o vydání Oprávnění k provozu. Rozhraní delegátů naleznete ve svém profilu.

2.2.2023
Věková omezení u miniwebu ÚCL pro bezpilotní systémy

U miniwebu ÚCL pro bezpilotní systémy byla aktivována věková omezení pro registraci. Provozovatelé bezpilotních systémů se mohou registrovat od 18 let věku a dálkově řídící piloti pak od 16 let věku v souladu s platným regulačním rámcem pro bezpilotní systémy. Za osoby mladší provádí registraci zákonní zástupci svým jménem.

1.2.2023
Aktualizace formuláře žádosti o vydání Oprávnění k provozu

Pro účely podání žádosti o vydání Oprávnění k provozu je od 1. února 2023 potřeba využít aktuální formulář žádosti, konkrétně formulář CAA/F-SP-046-1/2020. V případě, že žadatel využije staršího formuláře, bude v rámci správního řízení vyzván k doplnění chybějících údajů. V souvislosti s tím byla upravena rovněž příloha žádosti OkP dle bodu 3.5 (formulář CAA/F-SP-048-3/2020).

2.1.2023
Aktualizace informací k provozu modelářských klubů v roce 2023

Pro členy modelářských klubů, které jsou evidované Úřadem pro civilní letectví, platí i v roce 2023 stejná pravidla, jako byla ta, podle kterých létali v roce 2022. To umožňuje Příkaz k provádění letů vydaný Ministerstvem dopravy a k němu vydané prováděcí opatření Úřadu.

22.12.2022
Sdělení k provozu modelářských klubů po 1. lednu 2023

Úřad pro civilní letectví ve spolupráci s Ministerstvem dopravy připravuje dokumenty týkající se způsobu provozu evidovaných klubů a sdružení leteckých modelářů po 1. lednu 2023 tak, aby tyto kluby mohly i v průběhu roku 2023 působit jako modelářské kluby ve smyslu článku 16(2) písm. B) prováděcího nařízení Komise EU.

Máte nejasnosti? Zanechte nám vzkaz
Autor stránky: Sekce provozní

Zanechat vzkaz:

Děkujeme za váš zájem nás zkontaktovat. Odpověď zašleme na vámi uvedený email. V případě dotazů nesouvisejících s touto stránkou využijte prosím možnosti v sekci Kontakty.
Vaším podnětem se bude zabývat: Sekce provozní