Bezpilotní letadla

Aktuality

14.5.2024
Aktualizace LKR10 - UAS

Úřad pro civilní letectví vydal OOP č.j. 7181-24-701, kterým dochází k úpravě omezeného prostoru LKR10-UAS. Tato úprava spočívá v zavedení institutu gridů ve vztahu k provozu v blízkosti řízených letišť a dále dochází k úpravě podmínek provozu v hustě osídleném prostoru pro bezpilotní letadla kategorií C0, C1 a bezpilotní letadla splňující požadavky stanovené v Článku 20 písm. a) Prováděcího nařízení (EU) 947/2019 (tzn. UA MTOM < 250g uvedená na trh před 1.1.2024).

5.2.2024
Přechodné opatření v rámci provozu OkL / OkP

Z důvodu zajištění plynulého přechodu provozu bezpilotních systémů dle podmínek zeměpisných zón stanovených v rámci omezeného prostoru LKR10 – UAS, který je spojen se změnou zmíněného omezeného prostoru ze dne 1. 1. 2024 bude nadále, a to do 29. 2. 2024, jakožto provoz na základě Oprávnění k letu považován také provoz na základě Oprávnění k provozu.

21.12.2023
Změny v regulaci provozu UAS od roku 2024

S koncem roku 2023 pozbývá účinnost Článek 22 Prováděcího nařízení Komise (EU) 2019/947 a dále zůstane v účinnosti, pro UAS uvedená na trh před 1. lednem 2024, pouze Článek 20. To znamená, že letadla, která nejsou vybavena „C“ štítkem a byla na trh uvedena do konce roku 2023, budou dále provozována v rámci podkategorií provozu A1 v případě letadel lehčích než 250 g a v podkategorii A3 v případě letadel těžších než 250 g.

22.11.2023
Aktualizace českého znění eRules pro UAS

Došlo k aktualizaci dokumentu eRules UAS CS.

31.3.2023
Aktualizace informací k provozu v rámci klubů a sdružení leteckých modelářů

Úřad uveřejnil nové informace týkající se Oprávnění k provozu v rámci klubů a sdružení leteckých modelářů dle Čl. 16 prováděcího nařízení Komise (EU) 2019/947.

Informace naleznete na stránce Oprávnění k provozu v rámci klubů a sdružení leteckých modelářů.

13.2.2023
Funkcionalita delegátů

V nové aktualizaci registračního systému byla spuštěna funkcionalita delegátů. Provozovatel může prostřednictvím systému zplnomocnit delegáta, který jej může zastupovat ve věcech podání a komunikace ohledně žádostí o vydání Oprávnění k provozu. Rozhraní delegátů naleznete ve svém profilu.

Máte nejasnosti? Zanechte nám vzkaz
Autor stránky: Sekce provozní

Zanechat vzkaz:

Děkujeme za váš zájem nás zkontaktovat. Odpověď zašleme na vámi uvedený email. V případě dotazů nesouvisejících s touto stránkou využijte prosím možnosti v sekci Kontakty.
Vaším podnětem se bude zabývat: Sekce provozní