fbpx

Bezpilotní letadla

Aktuality

21.5.2021

Publikace výsledků studie EASA týkající se Urban Air Mobility

Agentura Evropské unie pro bezpečnost letecvtí (EASA) informovala o zveřejnění výsledků první studie provedené v Evropské unii týkající se městské letecké mobility (Urban Air Mobility (UAM)), která ukazuje, že většina dotázaných obecně vítá vyhlídky na možné služby, ale má obavy z potenciálních problémů, jako je bezpečnost, ochrana před protiprávními činy, hluk a dopad na divokou zvěř.

3.5.2021

Aktualizace - Informační seminář EASA pro profesionální uživatele dronů ve specifické kategorii

Agentura Evropské unie pro bezpečnost letectví (EASA) bude pořádat 7. května 2021 online informační seminář pro profesionální uživetele bezpilotních letadel (dronů), zaměřený na praktickou realizaci provozu ve vyšších třídách rizika - SAIL III a IV.

1.4.2021

Postup žádosti o Oprávnění k provozu - „specifická“ kategorie provozu UAS

Úřad pro civilní letectví uveřejňuje postup žádosti o Oprávnění k provozu ve „specifické“ kategorii provozu bezpilotních systémů, včetně formuláře žádosti a jejích příloh. Komplexní informace k problematice naleznete na webové stránce https://www.caa.cz/provoz/bezpilotni-letadla/specificka-kategorie-specific/postupy-a-formulare-dokumentu-k-agende-opravneni-k-provozu/.

26.2.2021

Plánovaná odstávka systému registrace dronů

Upozorňujeme, že v pondělí 1. března mezi 10:00 až 11:00 proběhne plánovaná odstávka rejstříku provozovatelů bezpilotních systémů (UAS) z důvodu aktualizace systému.

V uvedené době nebude možné využívat systém registrace provozovatelů a pilotů.

18.1.2021

Aktualizace českého znění eRules pro UAS

Došlo k aktualizaci dokumentu eRules UAS CS. Předmětem změny je zapracování rozhodnutí výkonného ředitele EASA 2020/022/R, ze dne 15. prosince 2020, kterým se vydává následující: Amendment 1 k Přijatelným způsobům průkazu a poradenskému materiálu k prováděcímu nařízení Komise (EU) 2019/947 a k jeho Příloze (Část UAS)(„AMC a GM k prováděcímu nařízení Komise (EU) 2019/947 – 1. vydání, Amendment 1“ a „AMC a GM k Části UAS – 1. vydání, Amendment 1“).

4.1.2021

Automatické prodloužení platnosti povolení vydaných podle národních postupů

Sdělením ředitele sekce provozní ze dne 31.12.2020 dochází k automatickému prodloužení platnosti povolení k létání, k leteckým pracím a k leteckým činnostem pro vlastní potřebu provozovaných letadlem bez pilota na palubě až do 1.1.2022.