Bezpilotní letadla

Orientační schéma kategorií provozu bezpilotních systémů

Orientační schéma kategorií provozu bezpilotních systémů


Máte problém zorientovat se v kategoriích provozu podle nového evropského rámce? Nejste si jisti, kde končí provozní možnosti „otevřené“ kategorie provozu? Váháte, kdy žádat o Oprávnění k provozu ve „specifické“ kategorii provozu? Zajímá Vás, jaký provoz se pojí s nutností certifikace?

Pro snadnější orientaci jsme pro Vás připravili základní schéma, které reaguje na Vaše nejčastější dotazy směrem k nám.

Aktuality

5.2.2024
Přechodné opatření v rámci provozu OkL / OkP

Z důvodu zajištění plynulého přechodu provozu bezpilotních systémů dle podmínek zeměpisných zón stanovených v rámci omezeného prostoru LKR10 – UAS, který je spojen se změnou zmíněného omezeného prostoru ze dne 1. 1. 2024 bude nadále, a to do 29. 2. 2024, jakožto provoz na základě Oprávnění k letu považován také provoz na základě Oprávnění k provozu.

21.12.2023
Změny v regulaci provozu UAS od roku 2024

S koncem roku 2023 pozbývá účinnost Článek 22 Prováděcího nařízení Komise (EU) 2019/947 a dále zůstane v účinnosti, pro UAS uvedená na trh před 1. lednem 2024, pouze Článek 20. To znamená, že letadla, která nejsou vybavena „C“ štítkem a byla na trh uvedena do konce roku 2023, budou dále provozována v rámci podkategorií provozu A1 v případě letadel lehčích než 250 g a v podkategorii A3 v případě letadel těžších než 250 g.

20.12.2023
Aktualizace OOP LKR10 - UAS

Opatření obecné povahy (OOP) č. j. 13411-23-701 umožňuje od 1. 1. 2024 Úřadu vydávat v odůvodněných případech tzv. Oprávnění k letu (OKL). Zároveň byl aktualizován Profil provozovatele, ve kterém má registrovaný provozovatel nově možnost o OKL přímo požádat a v tomto rozhraní dále s ÚCL komunikovat až do úspěšného vydání Oprávnění.

22.11.2023
Aktualizace českého znění eRules pro UAS

Došlo k aktualizaci dokumentu eRules UAS CS.

31.3.2023
Aktualizace informací k provozu v rámci klubů a sdružení leteckých modelářů

Úřad uveřejnil nové informace týkající se Oprávnění k provozu v rámci klubů a sdružení leteckých modelářů dle Čl. 16 prováděcího nařízení Komise (EU) 2019/947.

Informace naleznete na stránce Oprávnění k provozu v rámci klubů a sdružení leteckých modelářů.

13.2.2023
Funkcionalita delegátů

V nové aktualizaci registračního systému byla spuštěna funkcionalita delegátů. Provozovatel může prostřednictvím systému zplnomocnit delegáta, který jej může zastupovat ve věcech podání a komunikace ohledně žádostí o vydání Oprávnění k provozu. Rozhraní delegátů naleznete ve svém profilu.

Máte nejasnosti? Zanechte nám vzkaz
Autor stránky: Sekce provozní

Zanechat vzkaz:

Děkujeme za váš zájem nás zkontaktovat. Odpověď zašleme na vámi uvedený email. V případě dotazů nesouvisejících s touto stránkou využijte prosím možnosti v sekci Kontakty.
Vaším podnětem se bude zabývat: Sekce provozní