fbpx

Provoz

Aktuality

7.10.2021

Uplatňování bodu GM2 ORO.AOC.135(a), písm. d) při posuzování kvalifikovanosti odpovědných osob za výcvik posádek - kvalifikace TRI

Sdělení Odboru provozu letadel:

Z dosavadní praxe ÚCL při posuzování kvalifikovanosti osob odpovědných za výcvik posádek vyplynulo, že je mnohdy velice problematické získání kvalifikaci TRI (např. z důvodu dostupnosti vhodných simulátorů pro daný typ letadla) a pak především její udržení. Na základě výše uvedeného Odbor provozu letadel při posuzování žádostí o schválení osoby odpovědné za výcvik posádek s okamžitou platností ustupuje z požadavku založeného na bodu GM2 ORO.AOC.135(a), písm. d), aby tato osoba nebo její zástupce byla držitelem platné kvalifikace TRI. U stávajících odpovědných osob, které již tuto kvalifikaci mají, nebude dále trvat na tom, aby si tuto kvalifikaci nadále udržovaly.

9.8.2021

Povolení přípravku BIOBOR JF pro ošetření leteckého paliva

Ministerstvo zdravotnictví ČR vydalo rozhodnutí č.j. MZDR 29942/2021-2/OBP, kterým se povoluje přípravek BIOBOR JF pro účely ošetření leteckého paliva k zabránění rozvoje mikrobiální kontaminace. Více informací a uvedené rozhodnutí naleznete na internetových stránkách MZČR.

20.7.2021

Uveřejnění 5. vydání předpisu V-PARA-1

Odbor provozu letadel uveřejňuje 5. vydání Předpisu pro provádění seskoků sportovním létajícím zařízením - sportovním padákem v České republice (V-PARA-1).

14.7.2021

Aktualizace Příkazu CAA-SL-01/2020 (Opatření proti šíření Covid-19)

Sekce letová na základě bezpečností instrukce EASA SD 2021-04 aktualizovala Příkaz k zachování bezpečnosti a ochrany posádek letadel a cestujících v obchodní letecké dopravě v souvislosti s šířením onemocnění způsobeného virem Covid-19 (CAA-SL-01/2020, Změna č. 2). Změnu č. 2 naleznete na stránce - Postupy pro udělení/změnu schválení. Účinnost je od 15. 7. 2021.

1.7.2021

Uveřejnění poradního oběžníku - lety se sdílenými náklady

Sekce letová ÚCL uveřejňuje poradní oběžník, který se týká tzv. letů se sdílenými náklady. Tento poradní oběžník obsahuje podmínky , které ÚCL považuje za přijatelný způsob vyhovění požadavkům pro provádění těchto letů dle čl. 6, odst. 4a, písm. a) nařízení (EU) č. 965/2012, čl. 3, odst. 2, písm. a) nařízení (EU) 2018/395 a čl. 3, odst. 2, písm. a) nařízení (EU) 2018/1976. Dokument naleznete na stránce - Provoz\Praktické informace.

26.5.2021

Změna č. 5 Směrnice CAA-SL-102-n-16 (Podmínky pro seznamovací lety)

Odbor provozu letadel uveřejňuje změnu č. 5 Směrnice CAA-SL-102-n-16 (Podmínky pro seznamovací lety). Změna se týká odstranění lhůty pro předání podkladů pro navigační výstrahu dle ust. 3.3.1.3(d) této směrnice. Účinnost změny č. 5 je od 1. 6. 2021. Aktuální znění směrnice naleznete na stránce: Praktické informace - provoz letadel.

Kontakty

 • Ing. Jan Šikýř
  Ředitel odboru provozu letadel
  +420 225 421 687
 • Ing. Vladimír Soldán, PhD.
  Vedoucí oddělení obchodní letecké dopravy
  +420 225 421 857
 • Ing. Václav Tošnar
  Vedoucí oddělení neobchodního provozu
  +420 225 422 659
 • Ing. Aleš Kuba
  Vedoucí oddělení zvláštního provozu
  +420 225 422 734
 • Ing. Milan Svoboda
  Vedoucí oddělení inspekcí na odbavovací ploše
  +420 225 422 832
Máte nejasnosti? Zanechte nám vzkaz
Autor stránky: Šéfredaktor

Zanechat vzkaz:

Děkujeme za váš zájem nás zkontaktovat. Odpověď zašleme na vámi uvedený email. V případě dotazů nesouvisejících s touto stránkou využijte prosím možnosti v sekci Kontakty.
Vaším podnětem se bude zabývat: Šéfredaktor