fbpx

Provoz

Aktuality

9.8.2021

Povolení přípravku BIOBOR JF pro ošetření leteckého paliva

Ministerstvo zdravotnictví ČR vydalo rozhodnutí č.j. MZDR 29942/2021-2/OBP, kterým se povoluje přípravek BIOBOR JF pro účely ošetření leteckého paliva k zabránění rozvoje mikrobiální kontaminace. Více informací a uvedené rozhodnutí naleznete na internetových stránkách MZČR.

20.7.2021

Uveřejnění 5. vydání předpisu V-PARA-1

Odbor provozu letadel uveřejňuje 5. vydání Předpisu pro provádění seskoků sportovním létajícím zařízením - sportovním padákem v České republice (V-PARA-1).

14.7.2021

Aktualizace Příkazu CAA-SL-01/2020 (Opatření proti šíření Covid-19)

Sekce letová na základě bezpečností instrukce EASA SD 2021-04 aktualizovala Příkaz k zachování bezpečnosti a ochrany posádek letadel a cestujících v obchodní letecké dopravě v souvislosti s šířením onemocnění způsobeného virem Covid-19 (CAA-SL-01/2020, Změna č. 2). Změnu č. 2 naleznete na stránce - Postupy pro udělení/změnu schválení. Účinnost je od 15. 7. 2021.

1.7.2021

Uveřejnění poradního oběžníku - lety se sdílenými náklady

Sekce letová ÚCL uveřejňuje poradní oběžník, který se týká tzv. letů se sdílenými náklady. Tento poradní oběžník obsahuje podmínky , které ÚCL považuje za přijatelný způsob vyhovění požadavkům pro provádění těchto letů dle čl. 6, odst. 4a, písm. a) nařízení (EU) č. 965/2012, čl. 3, odst. 2, písm. a) nařízení (EU) 2018/395 a čl. 3, odst. 2, písm. a) nařízení (EU) 2018/1976. Dokument naleznete na stránce - Provoz\Praktické informace.

26.5.2021

Změna č. 5 Směrnice CAA-SL-102-n-16 (Podmínky pro seznamovací lety)

Odbor provozu letadel uveřejňuje změnu č. 5 Směrnice CAA-SL-102-n-16 (Podmínky pro seznamovací lety). Změna se týká odstranění lhůty pro předání podkladů pro navigační výstrahu dle ust. 3.3.1.3(d) této směrnice. Účinnost změny č. 5 je od 1. 6. 2021. Aktuální znění směrnice naleznete na stránce: Praktické informace - provoz letadel.

4.5.2021

Lety s cestujícími na palubě letadel dle pravidel EU

Vzhledem k rozdílným výkladům použitelnosti pravidel EU spojených s lety s cestujícími na palubě uveřejňuje Odbor provozu letadel přehled těchto činností, včetně jejich vymezení dle legislativy EU a potřebných provozních oprávnění. Přehled naleznete na stránce - Praktické informace – provoz letadel.

Kontakty

 • Ing. Jan Šikýř
  Ředitel odboru provozu letadel
  +420 225 421 687
 • Ing. Vladimír Soldán, PhD.
  Vedoucí oddělení obchodní letecké dopravy
  +420 225 421 857
 • Ing. Václav Tošnar
  Vedoucí oddělení neobchodního provozu
  +420 225 422 659
 • Ing. Aleš Kuba
  Vedoucí oddělení zvláštního provozu
  +420 225 422 734
 • Ing. Milan Svoboda
  Vedoucí oddělení inspekcí na odbavovací ploše
  +420 225 422 832