fbpx

Provoz

Sekce letová na základě EASA Safety Directive SD No. 2020-03 vydává změnu č. 1 příkazu CAA-SL-01/2020 – Příkaz k zachování bezpečnosti a ochrany posádek letadel a cestujících v obchodní letecké dopravě v souvislosti se šířením onemocnění způsobeného virem Covid-19.

………………………………………………………….

Účinnost změny č. 1 příkazu je od 1. 7. 2020, 0:00 hod.   

Aktuality

1.7.2020

Aktualizace FAQ - lety se sdílenými náklady

Odbor provozu letadel uveřejňuje v souvislosti se změnami v legislativě EU aktualizaci prezentace, která obsahuje FAQ pro tzv. lety se sdílenými náklady. Aktuální znění tohoto materiálu naleznete na stránce - Praktické informace (provoz letadel).

30.6.2020

Uveřejnění změny Příkazu k zachování bezpečnosti a ochrany posádek letadel a cestujících v obchodní letecké dopravě v souvislosti se šířením Covid-19

Sekce letová uveřejňuje změnu č. 1 Příkazu CAA-SL-01/2020 - Příkaz k zachování bezpečnosti a ochrany posádek letadel a cestujících v obchodní letecké dopravě v souvislosti se šířením onemocnění způsobeného virem Covid-19. Účinnost změny č. 1 je od 1. 7. 2020. Uvedený dokument naleznete na stránce - FAQ (Covid-19) a Postupy pro udělení/změnu schválení.

25.6.2020

Uveřejnění Informačního věstníku č. 06/2020

Odbor provozu letadel uveřejňuje Informační věstník č. 06/2020, který obsahuje informace k implementaci nařízení (EU) 2020/745, kterým se mění nařízení (EU) 2018/1042, pokud jde o odložení použitelnosti některých opatření v souvislosti s pandemií COVID-19. Uvedený věstník naleznete na stránce - Informační věstníky.

16.6.2020

Aktualizace Podmínek pro pořádání leteckých veřejných vystoupení (CAA-SL-101-n-106)

Odbor provozu letadel, Sekce letové uveřejňuje aktualizované Podmínky pro pořádání leteckých veřejných vystoupení (CAA-SL-101-n-106), včetně souvisejících formulářů. Změna se týká úpravy systému placení správního poplatku za podání žádosti o souhlas s LVV (více viz Dodatek 4 podmínek). Účinnost verze č. 2 je od 18. 6. 2020. Aktuální dokumenty naleznete na stránce - Letecká veřejná vystoupení.

12.6.2020

Uveřejnění změny č. 4 podmínek CAA-SL-102-n-16 (Seznamovací lety)

Odbor provozu letadel, Sekce letové uveřejňuje změnu č. 4 podmínek CAA-SL-102-n-16 (Seznamovací lety). Změny odrážejí vývoj evropské legislativy pro oblast provozu letadel a způsobilosti jejich posádek. Účinnost změny č. 4 je od 15. 6. 2020. Aktualizovaný dokument naleznete na stránce: Provoz\Praktické informace.

8.6.2020

Aktualizace Pokynu CAA-SL-053-n-20 (výjimky FTL, Covid-19)

Sekce letová aktualizovala Pokyn pro provozovatele obchodní letecké dopravy k žádostem o výjimku z omezení doby služby a minimálních odpočinků (opatření v souvislosti s Covid-19) - CAA-SL-053-n-20 (2. vydání). Účinnost 2. vydání je od 5. 6. 2020. Aktualizované dokumenty naleznete na stránce - Postupy pro udělení/změnu schválení.