fbpx

Provoz

Sekce letová na základě EASA Safety Directive SD No. 2020-03 vydává změnu č. 1 příkazu CAA-SL-01/2020 – Příkaz k zachování bezpečnosti a ochrany posádek letadel a cestujících v obchodní letecké dopravě v souvislosti se šířením onemocnění způsobeného virem Covid-19.

………………………………………………………….

Účinnost změny č. 1 příkazu je od 1. 7. 2020, 0:00 hod.   

Aktuality

25.9.2020

Semináře pro provozovatele SPO

Oddělení zvláštního provozu odboru provozu letadel sekce letové oznamuje konání seminářů pro provozovatele SPO.  Semináře budou probíhat v prostorách Úřadu pro civilní letectví, pro omezený počet účastníků. Více informací a přihlašovací formulář naleznete na stránce Registrace na semináře SPO . Přihlašování bude možné pouze v termínu od 29. 9. do 9. 10. 2020.

17.8.2020

Uveřejnění změny č. 4 směrnice CAA-SL-033-n-14 (Provoz RVSM)

Odbor provozu letadel uveřejňuje změnu č. 4 směrnice CAA-SL-033-n-14 (Provoz RVSM). Změny oproti stávající verzi jsou označeny svislou čarou. Změna č. 4 je účinná od 1. 9. 2020. Aktuální znění naleznete na stránce - Postupy pro udělení / změnu schválení.

16.7.2020

Uveřejnění vzoru (šablony) Provozní příručky a Standardních provozních postupů (SOP) pro provozovatele zvláštního provozu (SPO) - letouny a vrtulníky

Oddělení zvláštního provozu odboru provozu letadel sekce letové uveřejňuje šablonu Provozní příručky (OM) a Standardních provozní postupů (SOP) pro provozovatel zvláštního provozu (SPO) - letouny a vrtulníky. Šablony OM a SOP jsou připravené v souladu s nařízením (EU) č. 965/2012 podle části ORO a SPO a příslušných AMC k ustanovením ORO.MLR.100 a SPO.OP.230. Uvedené dokumenty a další informace naleznete na stránce - Zvláštní provoz (SPO) dle pravidel EU.

10.7.2020

Aktualizace poradenského materiálu EASA k výjimce vztahující se k požadavkům na nedávnou praxi

Agentura EASA vydala revizi 3 k poradenskému materiálu (GM), který se týká výjimky dle článku 71(1) nařízení (EU) 2018/1139 (Základní nařízení) vztahující se k požadavkům na nedávnou praxi dle ustanovení ORO.FC.100(c) nařízení (EU) č. 965/2012 a FCL.060 nařízení (EU) č. 1178/2011 – opatření přijímaná v souladu s pandemií COVID-19.

1.7.2020

Aktualizace FAQ - lety se sdílenými náklady

Odbor provozu letadel uveřejňuje v souvislosti se změnami v legislativě EU aktualizaci prezentace, která obsahuje FAQ pro tzv. lety se sdílenými náklady. Aktuální znění tohoto materiálu naleznete na stránce - Praktické informace (provoz letadel).

30.6.2020

Uveřejnění změny Příkazu k zachování bezpečnosti a ochrany posádek letadel a cestujících v obchodní letecké dopravě v souvislosti se šířením Covid-19

Sekce letová uveřejňuje změnu č. 1 Příkazu CAA-SL-01/2020 - Příkaz k zachování bezpečnosti a ochrany posádek letadel a cestujících v obchodní letecké dopravě v souvislosti se šířením onemocnění způsobeného virem Covid-19. Účinnost změny č. 1 je od 1. 7. 2020. Uvedený dokument naleznete na stránce - FAQ (Covid-19) a Postupy pro udělení/změnu schválení.