fbpx

Provoz

Aktuality

18.1.2021

Uveřejnění Informačního věstníku 02/2021

Odbor provozu letadel, Sekce letové uveřejňuje Informační věstník 02/2021, který se týká informací k implementaci nařízení (EU) 2018/1042 a navazujících AMC a GM ve věci prevence zneužívání psychoaktivních látek, psychologických hodnocení nových členů letových posádek a podpůrných programů. Uvedený dokument naleznete na stránce - Informační věstníky.

7.1.2021

Uveřejnění informačního věstníku 01/2021

Oddělení inspekcí na odbavovací ploše, odboru provozu letadel, sekce letové uveřejňuje Informační věstník 01/2021 - Vyhodnocení nálezů ze SACA / SAFA kontrol a zrušení Informačního věstníku 04/2015. Dokument naleznete na stránce - Informační věstníky.

7.1.2021

Lety v režimu SPO (letecké snímkování)

Oddělení zvláštního provozu odboru provozu letadel sekce letové uveřejňuje informaci pro provozovatele SPO k provádění leteckého snímkování. Dokument naleznete také na stránce - Zvláštní provoz (SPO) dle pravidel EU.

24.11.2020

Postup pro udělení výjimky pro výcvik a přezkoušení dle Části-ORO k nařízení (EU) č. 965/2012 (opatření související s pandemií Covid-19) - AKTUALIZACE!!!

Úřad pro civilní letectví (dále jen ÚCL) s ohledem na zachování přijatelné úrovně bezpečnosti bude na základě individuálních žádostí provozovatelů obchodní letecké dopravy udělovat v souladu s článkem č. 71 (1) nařízení (EU) č. 2018/1139 (Základní nařízení) výjimky z požadavků Přílohy III (Část-ORO) k nařízení (EU) č. 965/2012 týkajících se provádění výcviku a přezkoušení provozovatele dle této části podle následujících podmínek:    

17.8.2020

Uveřejnění změny č. 4 směrnice CAA-SL-033-n-14 (Provoz RVSM)

Odbor provozu letadel uveřejňuje změnu č. 4 směrnice CAA-SL-033-n-14 (Provoz RVSM). Změny oproti stávající verzi jsou označeny svislou čarou. Změna č. 4 je účinná od 1. 9. 2020. Aktuální znění naleznete na stránce - Postupy pro udělení / změnu schválení.

16.7.2020

Uveřejnění vzoru (šablony) Provozní příručky a Standardních provozních postupů (SOP) pro provozovatele zvláštního provozu (SPO) - letouny a vrtulníky

Oddělení zvláštního provozu odboru provozu letadel sekce letové uveřejňuje šablonu Provozní příručky (OM) a Standardních provozní postupů (SOP) pro provozovatel zvláštního provozu (SPO) - letouny a vrtulníky. Šablony OM a SOP jsou připravené v souladu s nařízením (EU) č. 965/2012 podle části ORO a SPO a příslušných AMC k ustanovením ORO.MLR.100 a SPO.OP.230. Uvedené dokumenty a další informace naleznete na stránce - Zvláštní provoz (SPO) dle pravidel EU.

Kontakty

 • Ing. Jan Šikýř
  Ředitel odboru provozu letadel
  +420 225 421 687
 • Ing. Vladimír Soldán, PhD.
  Vedoucí oddělení obchodní letecké dopravy
  +420 225 421 857
 • Ing. Václav Tošnar
  Vedoucí oddělení neobchodního provozu
  +420 225 422 659
 • Ing. Ivana Jakší
  Vedoucí oddělení zvláštního provozu
  +420 225 422 822
 • Ing. Milan Svoboda
  Vedoucí oddělení inspekcí na odbavovací ploše
  +420 225 422 832