Provoz

Sekce letová na základě EASA Safety Directive SD No. 2020-01 vydává příkaz CAA-SL-01/2020 – Příkaz k zachování bezpečnosti a ochrany posádek letadel a cestujících v obchodní letecké dopravě v souvislosti se šířením onemocnění způsobeného virem Covid-19.

………………………………………………………….

Účinnost příkazu je od 23. 3. 2020, 0:00 hod.   

Aktuality

7.4.2020

Provoz všeobecného letectví včetně zajištění pilotního výcviku v době přijatých mimořádných opatření

Na základě mnoha dotazů provozovatelů všeobecného letectví jsme požádali Ministerstvo dopravy o vyjasnění situace a po vzájemné spolupráci Ministerstva dopravy, Ministerstva zdravotnictví, Letecké amatérské asociace, Aeroklubu České republiky a ÚCL byla stanovena pravidla pro uvolnění provozu všeobecného letectví v době platnosti nouzového stavu. V tuto chvíli se situace dostává do obvyklých mezí a dále budeme postupovat v souladu se zákonem č. 49/1997 Sb. o civilním letectví.

30.3.2020

Prodloužení platnosti výcviku a přezkoušení dle Části-ORO

Úřad pro civilní letectví v souladu s článkem č. 71 (1) nařízení (EU) 2018/1139 (Základní nařízení) uděluje výjimku z požadavků Přílohy III (Část-ORO) k nařízení (EU) č. 965/2012 týkajících se provádění výcviku a přezkoušení provozovatele dle této části.    

27.3.2020

Covid-19 - Uveřejnění pokynu k žádostem o odchylku od ustanovení OM-A k omezení doby služby a minimálních odpočinků.

Sekce letová v souvislosti s žádostmi o souhlas s prováděním humanitárních, repatriačních a zásobovacích letů v souvislosti s opatřeními přijímanými kvůli pandemii Covid-19 uveřejňuje Pokyn CAA-SL-053-n-20 - Pokyn pro provozovatele obchodní letecké dopravy k žádostem o odchylku od ustanovení OM-A k omezení doby služby a minimálních odpočinků.

27.3.2020

Prodloužení platnosti některých kvalifikací zapsaných v průkazech pilota vydaných Úřadem pro civilní letectví

Úřad pro civilní letectví v souladu s článkem č. 71 (1) nařízení (EU) 2018/1139 (Základní nařízení) udělil oznámením ředitele sekce letové výjimku z požadavků Part-FCL.055, FCL.625, FCL.740,  a FCL.940 nařízení (EU) č. 1178/2011 (Způsobilost letových posádek) platnou pro některé kvalifikace zapsané v průkazech pilota vydaných Úřadem pro civilní letectví.     

19.3.2020

Postup pro dezinfekci letadel

Úřad pro civilní letectví, Sekce letová v souvislosti s uveřejněním Příkazu CAA-SL-01/2020 (Příkaz k zachování bezpečnosti a ochrany posádek letadel a cestujících v obchodní letecké dopravě v souvislosti se šířením onemocnění způsobeného virem Covid-19) zajistila ve spolupráci s Hygienickou stanicí hl. m. Prahy doporučený postup pro provádění dezinfekce letadla – průběžné (preventivní) a i závěrečná ohniskové (pro případ potvrzení přítomnosti nakažených osob).

18.3.2020

Ochrana posádek letadel a cestujících v obchodní letecké dopravě v souvislosti se šířením onemocnění způsobeného virem Covid-19

Sekce letová na základě EASA Safety Directive SD No. 2020-01 vydává příkaz CAA-SL-01/2020 - Příkaz k zachování bezpečnosti a ochrany posádek letadel a cestujících v obchodní letecké dopravě v souvislosti se šířením onemocnění způsobeného virem Covid-19.