Informační věstníky

Informační věstníky vydané v roce 2017

Číslo informačního věstníkuKomentář
01/2017
(A) Informace o změně stávajícího názvu vzdušného prostoru NAT MNPS na nový název NAT HLA.
(B) Informace o zavedení snížených bočních rozestupů na 25 NM pro provoz ve vzdušném prostoru NAT.

Přílohy:

1) ICAO NAT.Doc.007 V-2016-1
2) ICAO Doc.7030-NAT SUPPs
3) NAT OPS Bulletin 2017_1
4) NAT OPS Bulletin 2015_003
02/2017Informace o nových/novelizovaných AMC a GM k Part-ORO a k Part-CAT, publikovaných Rozhodnutími výkonného ředitele EASA.

Příloha:
Part-ORO Annex to Decision 2017-007-R
Part-CAT Annex to Decision 2017-008-R

Upravené, nebo doplněné provozní postupy předložit k posouzení na ÚCL nejpozději do 31.07.2017  
03/2017Zavedení komunikace a sledování / monitorování, založené na výkonnosti, v ICAO oblasti severního Atlantiku

Informační věstníky vydané v roce 2016

Číslo informačního věstníkuKomentář
01/2016
Postupy pro udělení/změnu schválení rozdílů mezi provozními postupy při provádění neobchodních letů držitelem AOC.
Žádost o schválení změny postupů předložit nejpozději do 31.07.2016.

02/2016Implementace přijatelných způsobů průkazu (AMC) a poradního materiálu (GM) pro
zajištění výcviků UPRT, CRM a SECURITY

Žádosti o změnu programů výcviku předložit do 31.10.2016.
03/2016Informace k implementaci požadavků nařízení (EU) č. 2016/1199, kterým se novelizuje nařízení (EU) č. 965/2012 a které se týkají:
(A)    Implementace změny požadavku SPA.PBN.100 a SPA.PBN.105 – provoz navigace založené na výkonnosti PBN
(B)    Implementace ostatních změn požadavků pro provoz letadel v obchodní letecké dopravě
Přílohy:
Nařízení (EU) 2016/1199
Annex to Decision 2016/020/R
Annex to Decision 2016/015/R
Annex to Decision 2016/019/R

04/2016Informace k implementaci nařízení (EU) č. 2015/2338, kterým se novelizuje nařízení (EU) č. 965/2012
Termín pro doplnění do OM – 31.01.2017  
05/2016Provedení kontroly všech částí provozní příručky a další dokumentace, na kterou je v provozní příručce uveden odkaz, pomocí seznamu kontrolních úkonů.
Zpracovat nejpozději do 30.04.2017.
Příloha:
Seznam kontrolních úkonů

Informační věstníky vydané v roce 2015


Číslo informačního věstníku


Komentář
01/2015
Informace o požadavku ÚCL ČR na dodatečný přezkum a případné přepracování ustanovení 0.2 části OM-A, které se týká postupů pro řízení a oznamování změn, které nevyžadují schválení   předem v souladu s novelizovanou směrnicí CAA-SLP-003-n-14. Termín pro přezkum / přepracování uvedeného ustanovení je do 28.02.2015.
02/2015Informace o nových pravidlech pro výpočet limitů doby letové služby, doby služby a doby odpočinku pro provozovatele obchodní letecké dopravy.
03/2015Řízení množství paliva za letu – Frazeologie pro podávání zpráv o množství paliva na palubě letounu službě řízení letového provozu. Ruší Informační věstník 02/2012.
Příloha 1: EASA_SIB_2013-12
Příloha 2: IFALPA Air Traffic Services Briefing Leaflet
04/2015Vyhodnocení nálezů z kontrol SACA / SAFA.
Ruší Informační věstník 05/2012.
05/2015Implementace požadavku ustanovení ORO.MLR.100(b) nařízení Komise (EU) č.965/2012 – Obsah provozní příručky nesmí být v rozporu s podmínkami uvedenými v provozních specifikacích k osvědčení leteckého provozovatele (AOC).
Požadavek na kontrolu provozní příručky a odstranění nadbytečných informací.

Informační věstníky vydané v roce 2014


Číslo informačního věstníku


Komentář
odkaz 01/2014
Neočekávané chování autopilota při přiblížení ILS na přistání 
02/2014Výcvik postupu nezdařeného přiblížení
03/2014 Implementace nařízení Komise (EU) č. 1332/2011, kterým se stanoví společné požadavky na užívání vzdušného prostoru a provozní postupy pro palubní proti-srážkový systém (implementace ACAS II software 7.1.)
04/2014 Informace o nových dokumentech pro letecký provoz dle nových prováděcích pravidel, uveřejněných na webu ÚCL ČR.
05/2014Informace o využití směrnice CAA-SLP-044-n-14, která se týká postupů pro schválení / změnu MEL, postupu pro prodloužení lhůty oprav a postupu pro provoz letadla mimo omezení MEL.
06/2014EASA bezpečnostní informační bulletiny (Safety Information Bulletins – SIBs). Nové SIBs  v souvislosti s činností sopky Bardarbunga na Islandu. Pokyny pro vedoucí bezpečnosti provozovatelů OLD.

Informační věstníky vydané v roce 2013


Číslo informačního věstníku


Komentář
odkaz 01/2013Implementace příloh I až V k nařízení (EU) č. 965/2012
02/2013ORO.GEN.200 Systém řízení
03/2013Praktická realizace přechodu na nová prováděcí pravidla Příloh III, IV a V k nařízení (EU) č. 965/2012

Informační věstníky vydané v roce 2012

Číslo informačního věstníkuKomentář
01/2012Zahájení a pokračování v přiblížení
02/2012Věstník zrušen – nahrazem věstníkem 03/2015
03/2012Provoz letounů v NAT MNPS
Příloha: NAT OPS BULLETIN
04/2012Provozní kontroly
05/2012Věstník zrušen – nahrazem věstníkem  IV 04/2015
06/2012Provozní požadavky odboru OLD ÚCL ČR na držitele AOC