fbpx

Informační věstník 02/2013 – ORO.GEN.200 – Systém řízení

Odbor obchodní letecké dopravy ÚCL vydává informační věstník 02/2013, který obsahuje dodatečné informace k Infomačnímu věstníku 01/2013, které se týkají implementace ustanovení požadavku ORO.GEN.200 Systém řízení (se zaměřením na implementaci systému řízení bezpečnosti-SMS) Přílohy III (Část-ORO) k nařízení (EU) č. 965/2012 (viz zejména ustanovení 5 Informačního věstníku 01/2013 s názvem „Praktická realizace přechodu na nová prováděcí pravidla příloh III, IV a V k nařízení (EU) č. 965/2012“).

Informační věstník OLD 02/2013

Přílohy:

PŘÍLOHA 1 – Směrnince CAA-FOD-01/2013
PŘÍLOHA 2 – Rozdílová analýza CO
PŘÍLOHA 3 – Rozdílová analýza NCO
PŘÍLOHA 4 – EHEST – SMM
PŘÍLOHA 5 – EHEST – ERP