fbpx

Informační věstník OLD 03/2013 – Praktická realizace přechodu na nová prováděcí pravidla Příloh III, IV a V k nařízení (EU) č. 965/2012

Tímto Informačním věstníkem se aktualizují a novelizují zejména informace, které jsou obsahem ustanovení (5)(b) a (5)(c) a (5)(d)(2) a (5)(d)(3) Informačního věstníku 01/2013 (dále jen I.V. č. 01/2013). Tato ustanovení se týkají praktické realizace přechodu na nová prováděcí pravidla Přílohy III (Část-ORO), Přílohy IV (Část-CAT) a Přílohy V (Část-SPA) k nařízení Komise (EU) č. 965/2012 v platném znění.

Informační věstník OLD 03/2013

Přílohy:

PŘÍLOHA 1 – Prohlášení odpovědného vedoucího
PŘÍLOHA 2 – Kontrola provozní příručky – letouny
PŘÍLOHA 3 – Kontrola provozní příručky – vrtulníky