Ochrana civilního letectví

Vzhledem k vyhlášení nouzového stavu České republiky a přijetí opatření k zamezení šíření viru Covid-19, bude u aktualizačních školení podle Národního programu bezpečnostního výcviku Úřad přihlížet k opatřením, která jednotliví školitelé a bezpečnostní manažeři přijali. Aktualizační školení musí být provedeno neodkladně po ukončení nouzového stavu. Z výše uvedeného důvodu Úřad doporučuje odklad zmíněných školení na dobu po ukončení nouzového stavu České republiky.

Odbornou přípravu dle Národního programu bezpečnostního výcviku v civilním letectví České republiky v bodech 4.1.4 (A1), 4.1.5 (A2) a 4.4.1 (A3) lze provádět formou on-line výuky, přezkoušení bude prováděno standardním způsobem, v souladu s usnesením vlády.

Dodatek k uskutečňování odborné přípravy pracovníků podílejících se na zajištění bezpečnosti civilního letectví v době Nouzového stavu.

Postup dočasného přerušení/pozastavení činnosti známých dodavatelů a následný postup pro subjekty jmenující známé dodavatele vzhledem k pandemii COVID-19.


Aktuality

29.11.2021

Kybernetická bezpečnost v oblasti ochrany civilního letectví před protiprávními činy

Na základě Na základě novelizace Prováděcího nařízení komise EU 2015/1998 ve znění Prováděcího nařízení komise EU 2019/1583 a Prováděcího nařízení komise EU 2020/910, které posouvá platnost Prováděcího nařízení komise EU o rok, jsou od 1. 1. 2022 pro oblast kybernetické bezpečnosti vyžadovány nové povinnosti u subjektů a školitelů podílejících se na ochraně civilního letectví před protiprávními činy (dále jen „subjekty“):

21.5.2021

Uveřejnění změny Národního bezpečnostního programu

Po krátké registraci ve formuláři lze stáhnout Změnu č. 10, Národního bezpečnostního programu ochrany civilního letectví České republiky před protiprávními činy. 

Datum účinnosti této změny je 1. 6. 2021.

20.4.2021

Dočasné přerušení/pozastavení KSIS/KSAS

Vzhledem k přetrvávající pandemii COVID 19 Úřad pro civilní letectví vydává postup pro dočasné přerušení/pozastavení činnosti známých dodavatelů pro známé dodavatele a subjekty jmenující známé dodavatele.

23.2.2021

Aktualizace prováděcích opatření ke společným základním normám letecké bezpečnosti

Aktualizace prováděcího nařízení Komise (EU) 2021/255 ze dne 18. 2. 2021, kterým se mění prováděcí nařízení Komise (EU) 1998/2015, kterým se stanoví prováděcí opatření ke společným základním normám letecké bezpečnosti.

7.10.2020

Aktualizační školení podle Národního programu bezpečnostního výcviku během nouzového stavu

Vzhledem k vyhlášení nouzového stavu České republiky a přijetí opatření k zamezení šíření viru Covid-19, bude u aktualizačních školení podle Národního programu bezpečnostního výcviku Úřad přihlížet k opatřením, která jednotliví školitelé a bezpečnostní manažeři přijali. Aktualizační školení musí být provedeno neodkladně po ukončení nouzového stavu. Z výše uvedeného důvodu Úřad doporučuje odklad zmíněných školení na dobu po ukončení nouzového stavu České republiky.

19.8.2020

Kybernetický útok na systémy Garmin

Na začátku srpna jsme obdrželi informaci od EASA, že došlo ke kybernetickému útoku na GARMIN, který musel odstavit velkou většinu svých online služeb. EASA informovala, že uvedený útok může narušit přístup k plánování letů a navigaci.

Máte nejasnosti? Zanechte nám vzkaz
Autor stránky: Odbor bezpečnostní

Zanechat vzkaz:

Děkujeme za váš zájem nás zkontaktovat. Odpověď zašleme na vámi uvedený email. V případě dotazů nesouvisejících s touto stránkou využijte prosím možnosti v sekci Kontakty.
Vaším podnětem se bude zabývat: Odbor bezpečnostní