Ochrana civilního letectví


Aktuality

10.7.2023
Nový portál pro školitele v oblasti ochrany civilního letectví před protiprávními činy

Úřad pro civilní letectví v rámci digitalizace spouští pilotní provoz nového portálu pro školitele. Skrze tento portál je nyní možné podávat oznámení a žádosti. Vzhledem k tomu, že se jedná o nový systém, bude po dobu zhruba 2 měsíců zachována možnost podání těchto dokumentů i klasickou cestou, tedy skrze datovou schránku nebo fyzicky přes podatelnu Úřadu. Prosíme však všechny školitele/nové uchazeče aby primárně využívali nový portál. V případě, že se vyskytne problém, prosíme o zpětnou vazbu na emailovou adresu ssb-obc@caa.cz.

Děkujeme za spolupráci

4.7.2023
Uveřejnění změny Národního bezpečnostního programu

Byla uveřejněna změna č. 11 Národního bezpečnostního programu ochrany civilního letectví České republiky před protiprávními činy.  Národní bezpečnostní program je k dispozici po vyplnění formuláře registrace pro stažení Národního bezpečnostního programu.

Datum účinnosti změny č. 11 je 1. 8. 2023.

3.10.2022
Ověření spolehlivosti pro řídící pracovníky v oblasti bezpečnosti

V souvislosti se změnou Prováděcího nařízení Komise EU 2015/1998 došlo k úpravě bodu
11.1.1, písmena b). V souvislosti s touto změnou Úřad informuje, že bude i nadále akceptovat „dobíhající“ ověření spolehlivosti, nejdéle však do 6/2024. 

22.8.2022
KSIS/KSAS update

Vzhledem k ukončení nouzového stavu souvisejícího s pandemickou situací COVID-19 Úřad pro civilní letectví (dále jen „Úřad“) ruší postup k dočasnému přerušení/pozastavení činnosti známého dodavatele letištních dodávek anebo palubních zásob vydaný dne 13. 4. 2021.

Je tedy naprosto nezbytné, aby všichni známí dodavatelé letištních dodávek anebo palubních zásob aplikovaly normy ochrany civilního letectví před protiprávními činy v souladu s národní a evropskou legislativou (prováděli vnitřní kontrolu kvality, měli proškolené zaměstnance atd.).

Pakliže byl známý dodavatel letištních dodávek anebo palubních zásob v režimu dočasného přerušení/pozastavení více než 2 roky, je jmenující subjekt povinen tohoto známého dodavatele letištních dodávek anebo palubních zásob (pakliže chce obnovit svou činnost) znovu ověřit/jmenovat v souladu s platnou legislativou. Dvouletá lhůta pro ověření známého dodavatele letištních dodávek anebo palubních zásob není tímto stanoviskem nijak dotčena a je třeba ji uplatňovat v souladu s platnou legislativou.

29.11.2021
Kybernetická bezpečnost v oblasti ochrany civilního letectví před protiprávními činy

Na základě Na základě novelizace Prováděcího nařízení komise EU 2015/1998 ve znění Prováděcího nařízení komise EU 2019/1583 a Prováděcího nařízení komise EU 2020/910, které posouvá platnost Prováděcího nařízení komise EU o rok, jsou od 1. 1. 2022 pro oblast kybernetické bezpečnosti vyžadovány nové povinnosti u subjektů a školitelů podílejících se na ochraně civilního letectví před protiprávními činy (dále jen „subjekty“):

21.5.2021
Uveřejnění změny Národního bezpečnostního programu

Po krátké registraci ve formuláři lze stáhnout Změnu č. 10, Národního bezpečnostního programu ochrany civilního letectví České republiky před protiprávními činy. 

Datum účinnosti této změny je 1. 6. 2021.

Máte nejasnosti? Zanechte nám vzkaz
Autor stránky: Oddělení bezpečnostní

Zanechat vzkaz:

Děkujeme za váš zájem nás zkontaktovat. Odpověď zašleme na vámi uvedený email. V případě dotazů nesouvisejících s touto stránkou využijte prosím možnosti v sekci Kontakty.
Vaším podnětem se bude zabývat: Oddělení bezpečnostní