fbpx

Ochrana civilního letectví

Vzhledem k vyhlášení nouzového stavu České republiky a přijetí opatření k zamezení šíření viru Covid-19, bude u aktualizačních školení podle Národního programu bezpečnostního výcviku Úřad přihlížet k opatřením, která jednotliví školitelé a bezpečnostní manažeři přijali. Aktualizační školení musí být provedeno neodkladně po ukončení nouzového stavu. Z výše uvedeného důvodu Úřad doporučuje odklad zmíněných školení na dobu po ukončení nouzového stavu České republiky.“

Úřad za současné situace s pandemií COVID 19 a vyhlášení nouzového stavu striktně nevyžaduje provedení úkonů spojených se systémem vnitřní kontroly kvality, které měly proběhnout v době vyhlášení nouzového stavu. Při budoucích kontrolních činnostech bude Úřad tyto okolnosti respektovat. Do ročního plánu kontrol Úřad vyžaduje zahrnout informaci o tom, že daná aktivita (inspekce, test, audit) v rámci systému vnitřní kontroly kvality, byla z důvodu vyhlášení nouzového stavu přesunuta na jiný termín. Odložené úkony musí být provedeny neodkladně po ukončení nouzového stavu.


Aktuality

28.4.2020

Vydání aktualizovaných národních programů

Dnem 1.5.2020 nabývají platnosti aktualizované národní programy – Národní bezpečnostní program a Národní program bezpečnostního výcviku. Účinnost těchto programů je stanovena od 1.5.2020.Na stránce http://www.caa.cz/ochrana-civilniho-letectvi/narodni-program naleznete formulář pro přístup k Národnímu bezpečnostnímu programu a jeho úplnému znění. Zároveň zde je přístup k Národnímu bezpečnostnímu programu a Národnímu programu řízení kvality.