fbpx

Informační věstník 01/2013 – Implementace příloh I až V k nařízení (EU) č. 965/2012

Odbor obchodní letecké dopravy ÚCL vydává informační věstník 01/2013, který poskytuje provozovatelům obchodní letecké dopravy základní informace, které se týkají nových prováděcích pravidel EU pro provoz letounů a vrtulníků v obchodní letecké dopravě, včetně základních informací o jejich implementaci.

Informační věstník OLD 01/2013

Přílohy:

PŘÍLOHA 1 (A) – PART-ORO a PART-CAT
PŘÍLOHA 2 (A) – PART-SPA
PŘÍLOHA 3 (H) – PART-ORO a PART-CAT
PŘÍLOHA 4 (H) – PART-SPA
PŘÍLOHA 5 (A) – Definice
PŘÍLOHA 6 (H) – Definice
PŘÍLOHA 7 (A) non IR
PŘÍLOHA 8 (H) non IR
PŘÍLOHA 9 Složitá a nesložitá organizace