fbpx

Seznam držitelů oprávnění pro obchodní leteckou dopravu

Provozovatelé letadel, kteří nejsou uvedeni v přiloženém seznamu, nemají od ÚCL vydán certifikát, který je opravňuje provádět přepravu osob, zvířat, zavazadel, věcí a pošty letadly za úplatu (§56 Zákona 49/1997 Sb.)

Tento certifikát zajišťuje, že provozovatel splňuje evropské požadavky na provoz, personál a letovou způsobilost provozovaných letadel.