Zvláštní provoz (SPO) dle pravidel EU

Manuál provozovatele SPO

Rozhodovací diagram pro provozovatele SPO

Formuláře prohlášení pro provozovatele dle Části-NCC/SPO/SOA/BOP

Poradenský materiál pro práci s nálezy – vychází se směrnice CAA-SL-49-n-17 a odráží požadavky nařízení (EU) č. 965/2012, bod ORO.GEN.150. Představuje základní pojmy a postupy práce v souvislosti s vypořádáním nálezů z průběžného dozoru provozovatelů SPO. Materiál má zejména pomoci lépe pochopit problematiku stanovení hlavní příčiny zjištěných nálezů a následné stanovení vhodné nápravy nebo nápravného opatření.

Systém řízení dle pravidel EU – SPO provozovatelé (nesložité organizace)

Lety v režimu SPO (letecké snímkování) – dokument obsahuje informace týkající se letů provozovaných v režimu SPO a konkretizuje provádění leteckého snímkování včetně základních požadavků na tento druh letů.


Vysoce rizikový obchodní zvláštní provoz – tento dokument obsahuje informaci o tom, jak je tento druh provozu obecně definován nařízením (EU) č. 965/2012 a dále seznam leteckých činností, které ÚCL považuje za vysoce rizikový zvláštní obchodní provoz.

Formulář CAA-F-SL-037-0-17 – Žádost o povolení k vysoce rizikovému zvláštnímu obchodnímu provozu


Žádost o povolení k letu v nižší výšce než je stanovena ustanovením SERA.5005 (f) nařízení (EU) č. 923/2012


Provozní příručka (OM) a Standardní provozní postupy (SOP) – letouny a vrtulníky

Požadavek na zavedení provozní příručky provozovateli SPO je stanoven v nařízení (EU) č. 965/2012, Části-ORO, Hlavě MLR. Týká se:

  • provozovatelů neobchodního SPO se složitým motorovým letadlem, a
  • provozovatelů obchodního SPO (bez ohledu na to, zda jej provádí složitým motorovým letadlem a nebo jiným než složitým motorovým letadlem)

Šablony OM a SOP

Materiál vytvořený pro podporu provozovatelů při tvorbě základních dokumentů podle příslušných požadavků evropské legislativy. Obsah a struktura šablon je použitelná v plném rozsahu, informace uváděné do šablon je však nutné přizpůsobit povaze a velikosti provozovatele.

Šablona provozní příručky

Šablona standardních provozních postupů (SOP)

Pokyny pro práci s šablonami

  • Dbejte pokynů vepsaných do šablony u konkrétních částí a kapitol
  • Dodržujte obsah a strukturu šablon
  • Informace doplňujte podle použitelnosti a v rozsahu přímo použitelném pro váš provoz
  • Při vkládání již existujících postupů z jiných dokumentů dbejte na obsah informací v těchto postupech, hlídejte odkazy v textu na další části nebo kapitoly příruček
  • Vzory formulářů, které budete vkládat do šablony, přizpůsobte povaze provozu
  • Nezapomeňte aktualizovat obsah po dopracování šablony

Seznam provozovatelů SPO

Máte nejasnosti? Zanechte nám vzkaz
Autor stránky: Odbor provozu letadel

Zanechat vzkaz:

Děkujeme za váš zájem nás zkontaktovat. Odpověď zašleme na vámi uvedený email. V případě dotazů nesouvisejících s touto stránkou využijte prosím možnosti v sekci Kontakty.
Vaším podnětem se bude zabývat: Odbor provozu letadel