fbpx

Formuláře sekce letové

Sekce letová

Obchodní letecká doprava

Povolení k provozování leteckých prací

Povolení k provozování letecké činnosti pro vlastní potřebu

Prohlášení dle nařízení (EU) č. 965/2012, Části-ORO, Hlava DEC (provozovatelé NCC/SPO)

Formulář CAA/F-SP-016-1/2016 – Prohlášení

Žádost o povolení k vysoce rizikovému zvláštnímu obchodnímu provozu dle nařízení (EU) č. 965/2012, Části-ORO, bodu ORO.SPO.110

Formulář CAA-F-SL-037-0-17 – Žádost o povolení k vysoce rizikovému zvláštnímu obchodnímu provozu

Letecká veřejná vystoupení

Letecké práce ve stavebnictví


Letecký personál

Formuláře pro provozovatele

Formuláře pro výcvikové organizace


Formuláře žádostí Leteckého rejstříku

Pokyny k formulářům

Formuláře oddělení inspektorů pilotů

Oprávnění examinátoři