Formuláře sekce letové

Sekce letová

UPOZORNĚNÍ: PRO ŘÁDNÉ FUNGOVÁNÍ FORMULÁŘŮ VE FORMÁTU PDF DOPORUČUJEME JEJICH STAŽENÍ DO POČÍTAČE, NEŽ JE ZAČNETE VYPLŇOVAT (ZEJMÉNA KVŮLI FUNGOVÁNÍ POLÍ PRO ELEKTRONICKÝ PODPIS)

Obchodní letecká doprava:

Formuláře týkající se nájmu/pronájmu letadel naleznete na stránce Nájem / pronájem. Ujednání o společném označování linek.


Povolení k provozování leteckých prací:

Letecké práce ve stavebnictví:


Povolení k provozování letecké činnosti pro vlastní potřebu:


Prohlášení provozovatelů dle nařízení EU:

Prohlášení provozovatelů NCC/SPO – letouny a vrtulníky (nařízení (EU) č. 965/2012)

Prohlášení provozovatelů balónů – obchodní přeprava cestujících/SPO (nařízení (EU) 2018/395)

Prohlášení provozovatelů kluzáků – obchodní přeprava cestujících/SPO (nařízení (EU) 2018/1976)

! PŘI VYPLŇOVÁNÍ PROHLÁŠENÍ VĚNUJTE POZORNOST POKYNŮM PRO VYPLNĚNÍ NA KONCI FORMULÁŘŮ !


Žádost o povolení k vysoce rizikovému zvláštnímu obchodnímu provozu dle nařízení (EU) č. 965/2012, Části-ORO, bodu ORO.SPO.110


Letecká veřejná vystoupení:


Letecký personál

  • Žádost o vydání potvrzení o letové činnosti bez nehod/incidentů (obchodní/dopravní pilot)
  • Žádost o  přidělení identifikačního čísla (IČO) nebo rozšíření činnosti – výkonný letec (podání buď v případě, že pilot není držitelem živnostenského oprávnění podle zákona č. 455/1991 Sb. (živnostenský zákon); pokud je žadatel držitelem živnostenského oprávnění dle uvedeného zákona podává žádost pouze o rozšíření činnosti – výkonný letec; dále uvedená žádost je uzpůsobena pro obě možnosti)

Formuláře pro provozovatele


Formuláře pro výcvikové organizace


Examinátoři

Oprávnění examinátoři


Odbavovací služby

Žádost o udělení souhlasu k poskytování odbavovacích služeb:

Obecné informace k žádosti o udělení souhlasu k poskytování odbavovacích služeb
Žádost A – Technické a provozní odbavení letadle na odbavovací ploše, odbavení cestujících a jejich zavazadel, odbavení nákladu a pošty (CAA/F-SP-095-n/2022)
Žádost B – Manipulace s LPH a olejové hospodářství (CAA/F-SP-096-n/2022)
Žádost C – Zásobování letadel potravinami a nápoji (CAA/F-SP-097-n/2022)
Příloha č.1 k žádostem A, B, C – údaje ostatních členů statutárního orgánu
Příloha č.2 k žádostem A, B, C – seznam technického zařízení k poskytování odbavovacích služeb
Příloha č.3 k žádostem A, B, C – přehled předkládaných dokladů a příloh k žádosti o udělení souhlasu k poskytování odbavovacích služeb
Instrukce pro cizince – předložení výpisu z rejstříku trestů

Máte nejasnosti? Zanechte nám vzkaz
Autor stránky: Odbor způsobilosti leteckého personálu

Zanechat vzkaz:

Děkujeme za váš zájem nás zkontaktovat. Odpověď zašleme na vámi uvedený email. V případě dotazů nesouvisejících s touto stránkou využijte prosím možnosti v sekci Kontakty.
Vaším podnětem se bude zabývat: Odbor způsobilosti leteckého personálu