Důležité provozní informace

Termíny školení pro získání kategorie A pro rok 2023

Školení budou probíhat na Úřadu pro civilní letectví v Praze, ve velké zasedací místnosti v následujících termínech:

V tuto chvíli nejsou vypsány žádné nové termíny.

Kapacita každého školení je maximálně 20 uchazečů. Potvrďte nám prosím svou účast na e-mail nejpozději 5 pracovních dnů před výše uvedeným termínem na oba tyto e-maily: skapa@caa.cz a franek@caa.cz

Školení bude zakončeno přezkoušením (testem) ze znalosti předpisů v rámci dotčených kategorií, tedy kategorie Žák, kterou jste měli doposud a kategorie A, o kterou žádáte. Projděte si tedy předpisy V-PARA-1 a V-PARA-2 v bodech, které se týkají kategorií Žák a A. Aktuální znění uvedených předpisů najdete na webu úřadu: https://www.caa.cz/provoz/parasutismus/parasutisticke-predpisy/

Pro urychlení administrativy důrazně doporučujeme:

ÚŘAD PRO CIVILNÍ LETECTVÍ
K letišti 1149/23
160 08 Praha 6 Ruzyně

Zkrátíte tím nutnou administrativu v den školení a ušetříte tím svůj čas.

Poplatek za provedení školení a zkoušky je 500,- Kč. Tento je možné zaplatit na místě v den školení, případně převodem, po obdržení předem zaslané žádosti.


Termíny školení pro prodloužení speciálního oprávnění ŘS – Řídicí Seskoků pro rok 2023

V tuto chvíli nejsou vypsány žádné nové termíny.

Připravte si:

  • Žádost o prodloužení průkazu parašutisty, udělení/prodloužení kategorie, udělení/prodloužení spec. oprávnění“ – https://www.caa.cz/provoz/parasutismus/formulare/
  • Opatřete kolkem v hodnotě 100,- Kč (koupíte na poště)
  • Průkaz parašutisty
  • Kopii „Osvědčení zdravotní způsobilosti 2. třídy (Medical certificate class 2)
  • Kopii „Průkazu radiotelefonisty“

Děkujeme za práci, kterou v rámci PARA provozů a pro bezpečnost parašutismu děláte.


Servisní bulletiny

12. 11. 2019

Servisní bulletin firmy MarS a.s. týkající se prodlužování životnosti součástí sportovních padáků nad 20 let

29. 7. 2019

Servisní bulletin firmy MarS a.s. týkající se uvolňovacího lanka k brzdícím padákům tandemového padáku MarS-T

2. 4. 2019

Servisní bulletin firmy MarS a.s. o prodlužování doby životnosti součástí sportovních padáků na 20 let

24. 10. 2018

Servisní bulletin pro vlastníky automatických zabezpečovacích přístrojů VIGIL II

Ve stanovené lhůtě je třeba zkontrolovat, zdali přístroj nepatří mezi ty, kde by mohl být problém.

4. 10. 2018


Další informace

Upozornění provozovatelů výsadkových letounů na uveřejnění doporučujícího bulletinu EASA o používání bezpečnostních pásů a o ochraně zad pilota, při provádění výsadkové činnosti

23. 5. 2016

Upozornění na vážné incidenty způsobené nesprávným použitím padákové techniky

4. 3. 2016

Specifikace padákové techniky, na kterou se vztahují oprávnění vyplývající z držení průkazu pracovníka s padákovou technikou

13. 1. 2016

Okamžitý zákaz používání padákových postrojů s obalem VORTEX s kováním, které je označeno písmeny DSF

Byl uveřejněn servisní Bulletin 2016-01 výrobce PARACHUTE SYSTEMS – okamžitý zákaz používání padákových postrojů s obalem VORTEX s kováním, které je označeno písmeny DSF.

Máte nejasnosti? Zanechte nám vzkaz
Autor stránky: Odbor provozu letadel

Zanechat vzkaz:

Děkujeme za váš zájem nás zkontaktovat. Odpověď zašleme na vámi uvedený email. V případě dotazů nesouvisejících s touto stránkou využijte prosím možnosti v sekci Kontakty.
Vaším podnětem se bude zabývat: Odbor provozu letadel