Důležité provozní informace

10. 2. 2021

Informace pro držitele speciálního oprávnění ŘS – řídící seskoků.

Vzhledem k opatřením souvisejícím s nákazou Covid-19 bude prodloužení speciálního oprávnění ŘS – řídící seskoků provedeno korespondenční formou.

  1. Všichni řídící seskoků obdrží počátkem března e-mail s rozborem nehod a stručnou zprávou o bezpečnostní situaci v parašutismu. V příloze bude i test, který řídící seskoků vytiskne, vyplní a společně s dokumenty potřebnými pro prodloužení (žádost, průkaz způsobilosti, kolek, nebo potvrzení o platbě – o variabilní symbol požádat předem) zašle na ÚCL.
  2. Prodloužený průkaz způsobilosti bude žadateli zaslán poštou zpět na adresu uvedenou v žádosti (pokud žadatel neuvede korespondenční adresu jinou). 

28. 1. 2021

Informace pro držitele speciálního oprávnění BP balič záchranných padáků – “neparašutista”

Úřad pro civilní letectví v souvislosti s opatřeními týkajících se Covidu-19 držitelům oprávnění administrativně prodlužuje lhůtu platnosti do 30. 06. 2021. Toto administrativní prodloužení se týká těch baličů, kterým platnost speciálního oprávnění končí v době od 1. 9. 2020 do 30.06.2021.

Důvodem je nemožnost organizovat praktické školení baličů záchranných pilotních padáků v jarních měsících roku 2021.

Úřad pro civilní letectví doporučuje před balením záchranných pilotních padáků prostudovat manuály a postupy na stránkách výrobce.


12. 11. 2019

Servisní bulletin firmy MarS a.s. týkající se prodlužování životnosti součástí sportovních padáků nad 20 let

29. 7. 2019

Servisní bulletin firmy MarS a.s. týkající se uvolňovacího lanka k brzdícím padákům tandemového padáku MarS-T

2. 4. 2019

Servisní bulletin firmy MarS a.s. o prodlužování doby životnosti součástí sportovních padáků na 20 let

24. 10. 2018

Servisní bulletin pro vlastníky automatických zabezpečovacích přístrojů VIGIL II

Ve stanovené lhůtě je třeba zkontrolovat, zdali přístroj nepatří mezi ty, kde by mohl být problém.

4. 10. 2018

Upozornění provozovatelů výsadkových letounů na uveřejnění doporučujícího bulletinu EASA o používání bezpečnostních pásů a o ochraně zad pilota, při provádění výsadkové činnosti

23. 5. 2016

Upozornění na vážné incidenty způsobené nesprávným použitím padákové techniky

4. 3. 2016

Specifikace padákové techniky, na kterou se vztahují oprávnění vyplývající z držení průkazu pracovníka s padákovou technikou

13. 1. 2016

Okamžitý zákaz používání padákových postrojů s obalem VORTEX s kováním, které je označeno písmeny DSF

Byl uveřejněn servisní Bulletin 2016-01 výrobce PARACHUTE SYSTEMS – okamžitý zákaz používání padákových postrojů s obalem VORTEX s kováním, které je označeno písmeny DSF.

Máte nejasnosti? Zanechte nám vzkaz
Autor stránky: Odbor provozu letadel

Zanechat vzkaz:

Děkujeme za váš zájem nás zkontaktovat. Odpověď zašleme na vámi uvedený email. V případě dotazů nesouvisejících s touto stránkou využijte prosím možnosti v sekci Kontakty.
Vaším podnětem se bude zabývat: Odbor provozu letadel