fbpx

Důležité provozní informace

10. 1. 2020

Termíny školení řídících seskoků v roce 2020

12. 11. 2019

Servisní bulletin firmy MarS a.s. týkající se prodlužování životnosti součástí sportovních padáků nad 20 let

29. 7. 2019

Servisní bulletin firmy MarS a.s. týkající se uvolňovacího lanka k brzdícím padákům tandemového padáku MarS-T

9. 4. 2019

Školení a přezkoušení pro získání kategorie A para

2. 4. 2019

Servisní bulletin firmy MarS a.s. o prodlužování doby životnosti součástí sportovních padáků na 20 let

24. 10. 2018

Servisní bulletin pro vlastníky automatických zabezpečovacích přístrojů VIGIL II

Ve stanovené lhůtě je třeba zkontrolovat, zdali přístroj nepatří mezi ty, kde by mohl být problém.

4. 10. 2018

Upozornění provozovatelů výsadkových letounů na uveřejnění doporučujícího bulletinu EASA o používání bezpečnostních pásů a o ochraně zad pilota, při provádění výsadkové činnosti

12. 9. 2018

Informace o konání kurzu pro získání speciálního oprávnění Instruktor H

23. 5. 2016

Upozornění na vážné incidenty způsobené nesprávným použitím padákové techniky

4. 3. 2016

Specifikace padákové techniky, na kterou se vztahují oprávnění vyplývající z držení průkazu pracovníka s padákovou technikou

13. 1. 2016

Okamžitý zákaz používání padákových postrojů s obalem VORTEX s kováním, které je označeno písmeny DSF

Byl uveřejněn servisní Bulletin 2016-01 výrobce PARACHUTE SYSTEMS – okamžitý zákaz používání padákových postrojů s obalem VORTEX s kováním, které je označeno písmeny DSF.