fbpx

Neobchodní provoz dle pravidel EU

Manuál provozovatele NCC/NCOVzor provozní příručky pro NCC provozovatele (nesložité organizace) – Vzor zpracovaný agenturou EASA naleznete na – https://www.easa.europa.eu/easa-and-you/air-operations/non-commercial-operations-ncc-complex-motor-powered-aircraft.

Upozornění: Uvedený vzor provozní příručky není plně kompatibilní s požadavky na obsah a strukturu provozní příručky pro provozovatele SPO (zvláštního provozu). Z tohoto důvodu nemůže být bez nutných úprav obsahu, zejména s ohledem na prováděný druh zvláštního provozu, pro tyto provozovatele automaticky použit.


Upozornění k létání kluzáků ve výškách vyžadujících používání doplňkové dodávky kyslíku