Neobchodní provoz dle pravidel EU

Formulář CAA/F-SP-016-0/2016 – Prohlášení

Vzor vyplněného prohlášení – zde naleznete příklad vyplněného prohlášení, včetně vysvětlivek k některým položkám tohoto formuláře.


Manuál provozovatele NCC/NCOVzor provozní příručky pro NCC provozovatele (nesložité organizace) – Vzor zpracovaný agenturou EASA naleznete na – https://www.easa.europa.eu/easa-and-you/air-operations/non-commercial-operations-ncc-complex-motor-powered-aircraft.