Letecká veřejná vystoupení

Oddělení neobchodního provozu posuzuje žádosti fyzických nebo právnických osob o udělení souhlasu k uskutečnění leteckých veřejných vystoupení a vydává k nim souhlas ve smyslu ustanovení § 78 zákona č. 49/1997 Sb., o civilním letectví, ve znění pozdějších předpisů. 

Uvedené akce musí být organizovány a prováděny podle aktuálních Podmínek pro pořádání leteckých veřejných vystoupení CAA-SL-101-n-16.

Podmínky pro pořádání leteckých veřejných vystoupení CAA-SL-101-n-16


Žádost o pořádání leteckého veřejného vystoupení musí být podána min. 30 dnů před uskutečněním akce.

Podání žádosti k uskutečnění leteckého veřejného vystoupení podléhá správnímu poplatku 3000,- Kč v souladu se zákonem č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích ve znění pozdějších předpisů. ÚCL upozorňuje na změnu systému placení tohoto správního poplatku, která je nově uvedena v Dodatku 4  – Poplatky (str. 56) výše uvedených Podmínek pro pořádání LVV.

Poznámka: Na letecká veřejná vystoupení s výhradní účastí bezpilotních letadel se požadavky kladené těmito podmínkami nevztahují. Pro tyto případy se použijí požadavky uvedené ve směrnici CAA/S-SP-022-n/2020 v platném znění.


Formuláře

Formuláře jsou vytvořeny ve formátu určeném pro vyplnění v počítači.

CAA-F-SL-001-n-16 Žádost o udělení souhlasu k uskutečnění leteckého veřejného vystoupení (leteckého dne)

CAA-F-SL-002-n-16 Žádost o udělení souhlasu k uskutečnění leteckého veřejného vystoupení (letecké propagační akce)

CAA-F-SL-003-0-16 Popis leteckého veřejného vystoupení pro předvádění na leteckých dnech a na leteckých propagačních akcích

CAA-F-SL-004-0-16 Jednorázové povolení leteckého vystoupení k předvedení na leteckém veřejném vystoupení (letecké akci)

Máte nejasnosti? Zanechte nám vzkaz
Autor stránky: Odbor provozu letadel

Zanechat vzkaz:

Děkujeme za váš zájem nás zkontaktovat. Odpověď zašleme na vámi uvedený email. V případě dotazů nesouvisejících s touto stránkou využijte prosím možnosti v sekci Kontakty.
Vaším podnětem se bude zabývat: Odbor provozu letadel