fbpx

Letecká veřejná vystoupení

Směrnice pro provozování leteckého veřejného vystoupení bezpilotních letadel (CAA/S-SP-022-0/2020)

Tato směrnice Úřadu pro civilní letectví, Sekce provozní, Odboru vnějších vztahů a speciálních činností, obsahuje požadavky na provozování leteckých veřejných vystoupení s výhradní účastí bezpilotních letadel, včetně modelů letadel s maximální vzletovou hmotností větší než 25 kg.

Směrnice CAA/S-SP-022-0/2020, pro provozování leteckého veřejného vystoupení bezpilotních letadel


V rámci tohoto vydání Směrnice pro provozování leteckého veřejného vystoupení bezpilotních letadel dochází oproti předchozí rušené směrnici CAA/S-EXT-001-n/2015 ke změnám, které jsou pro účely snadnější orientace ve změnách vyznačeny plnou černou čarou po straně textu.

Na letecká veřejná vystoupení letadel s pilotem na palubě včetně účasti bezpilotních letadel se požadavky kladené touto směrnicí nevztahují. Pro tyto případy se použijí požadavky uvedené v Podmínkách pro pořádání leteckých veřejných vystoupení CAA-SL-101-n-16 v platném znění.


Formulář žádosti

Tato žádost se týká udělování souhlasu k provozování leteckého veřejného vystoupení (LVV) s výhradní účastí bezpilotních letadel, včetně modelů letadel s maximální vzletovou hmotností větší než 20 kg.

Formulář CAA/F-SP-023-n/2018 – Žádost o souhlas k provozování leteckého veřejného vystoupení (LVV) bezpilotních letadel