Letecký rejstřík

Letecký rejstřík České republiky je evidencí letadel (s výjimkou sportovních létajících zařízení), jejichž provozovatelem je fyzická osoba s trvalým pobytem nebo právnická osoba se sídlem v České republice, případně v jiném členském státě Evropské unie. Letecký rejstřík je veřejně přístupný seznam a každý je oprávněn do leteckého rejstříku nahlížet a požadovat od Úřadu opis nebo výpis zapsaných údajů nebo potvrzení, že údaj v leteckém rejstříku zapsán není.

Do leteckého rejstříku se zapisují tyto údaje o letadle:

 • vlastník,
 • provozovatel,
 • poznávací značka,
 • typ a výrobní číslo letadla,
 • ostatní základní technické údaje,
 • zřízení zástavního práva k letadlu, součástem letadla a náhradním dílům k letadlu a jeho součástem,
 • letadlová adresa, byla-li přidělena,
 • datum zápisu a výmazu letadla z leteckého rejstříku.

Do leteckého rejstříku může být zapsáno pouze letadlo, které není zapsáno v leteckém rejstříku jiného státu. Zápisem letadla do leteckého rejstříku získává letadlo státní příslušnost České republiky.
Úřad přidělí letadlu při zápisu do leteckého rejstříku rejstříkovou značku a vydá osvědčení o zápisu letadla.
Osvědčení o zápisu letadla osvědčuje vlastnictví k letadlu.


Návod jak zapsat letadlo do Leteckého Rejstříku

Podmínky pro výmaz letadla z Leteckého rejstříku z moci úřední

Vyřizování žádostí o přidělení letadlové adresy SLZ bez technického průkazu

Vyřizování žádostí o přidělení letadlové adresy bezpilotním letadlům

Náležitosti kupní smlouvy na letadlo

Vzory některých dokumentů použitelných ve správním řízení

Formuláře leteckého rejstříkuLetecký rejstřík je odpovědný za vedení:

 • rejstříku civilních letadel
 • rejstříku leteckého personálu
 • vydávání dokladů
 • přidělování letadlových adres


Kontaktní informace na pracovníky leteckého rejstříku:

pracovníktelefone-mail
Bc. Jana Doušová (ved.) 225 421 875 dousova@caa.cz
Marcela Fajková 225 422 092fajkova@caa.cz
Milada Jechová225 421 876jechova@caa.cz
Jan Krejčík225 422 737krejcik@caa.cz
Jana Pospíšilová, DiS.225 421 874pospisilova@caa.cz
Jitka Procházková 225 422 092prochazkova@caa.cz
Radka Solčani225 422 732solcani@caa.cz
Zlata Salačová (PARA)225 422 731salacova@caa.cz

ÚŘEDNÍ HODINY ZDE

Máte nejasnosti? Zanechte nám vzkaz
Autor stránky: Odbor způsobilosti leteckého personálu

Zanechat vzkaz:

Děkujeme za váš zájem nás zkontaktovat. Odpověď zašleme na vámi uvedený email. V případě dotazů nesouvisejících s touto stránkou využijte prosím možnosti v sekci Kontakty.
Vaším podnětem se bude zabývat: Odbor způsobilosti leteckého personálu