Letecký rejstřík

Aktuální informace

Ve dnech 10. – 11. 10. 2019 se Oddělení letecký rejstřík (LR) účastní školení. Z tohoto důvodu bude oddělení LR v těchto dnech pro veřejnost uzavřeno. Veškerá podání týkající se žádostí o zápisy / změny zápisů do Leteckého rejstříku bude možné činit pouze prostřednictvím podatelny ÚCL. Žádosti týkající se průkazů způsobilosti budou vyřizovány na Oddělení zkoušek leteckého personálu v běžných úředních hodinách.


Letecký rejstřík je evidencí letadel, jejichž provozovatelem je fyzická osoba s trvalým pobytem nebo právnická osoba se sídlem v České republice. Letecký rejstřík je veřejně přístupný seznam a každý je oprávněn do leteckého rejstříku nahlížet a požadovat od Úřadu opis nebo výpis zapsaných údajů nebo potvrzení, že údaj v leteckém rejstříku zapsán není.

Do leteckého rejstříku se zapisují tyto údaje o letadle:

 • vlastník,
 • provozovatel,
 • rejstříková značka,
 • typ a výrobní číslo letadla
 • ostatní základní technické údaje,
 • zřízení zástavního práva k letadlu, součástem letadla a náhradním dílům k letadlu a jeho součástem,
 • letadlová adresa, byla-li přidělena,
 • datum zápisu a výmazu letadla z leteckého rejstříku.

Zápisem letadla do leteckého rejstříku získává letadlo státní příslušnost České republiky.
Úřad přidělí letadlu při zápisu do leteckého rejstříku rejstříkovou značku a vydá osvědčení o zápisu letadla.
Osvědčení o zápisu letadla osvědčuje vlastnictví k letadlu.


Návod jak zapsat letadlo do Leteckého Rejstříku

Podmínky pro výmaz letadla z Leteckého rejstříku z moci úřední

Formuláře leteckého rejstříkuLetecký rejstřík je odpovědný za vedení:

 • rejstříku civilních letadel
 • rejstříku leteckého personálu
 • vydávání dokladů


Kontaktní informace na pracovníky leteckého rejstříku:

pracovníktelefone-mail
Marcela Fajková (ved.)225 422 092fajkova@caa.cz
Jana Doušová225 421 875dousova@caa.cz
Milada Jechová225 421 876jechova@caa.cz
Jana Pospíšilová225 421 874pospisilova@caa.cz
Jitka Procházková225 422 737prochazkova@caa.cz
Radka Solčani225 422 732solcani@caa.cz
Zlata Salačová (PARA)225 422 731salacova@caa.cz

ÚŘEDNÍ HODINY ZDE