Jaká letadla/zařízení se v leteckém rejstříku neevidují

V Leteckém rejstříku České republiky (dále též “letecký rejstřík”), který je veden Úřadem pro civilní letectví, nejsou evidovány:

SPORTOVNÍ LÉTAJÍCÍ ZAŘÍZENÍ (SLZ)

Definice: Sportovním létajícím zařízením je maximálně dvoumístné letadlo nebo sportovní padák, určené k létání pro vlastní potřebu nebo potřebu jiných osob za účelem rekreace, individuální osobní dopravy, sportu nebo výcviku pilotů, které není uskutečňováno za účelem dosažení zisku, s výjimkou výcviku pilotů, letů závěsných a padákových kluzáků s pasažérem a seskoků sportovních padáků s pasažérem (§ 81 odst. 1 zákona č. 49/1997 Sb.).

Druhy sportovních létajících zařízení jsou zejména (§ 81 odst. 2 zákona č. 49/1997 Sb.):

  • ultralehký kluzák,
  • ultralehký letoun,
  • motorový závěsný kluzák,
  • ultralehký vrtulník,
  • ultralehký motorový vírník,
  • motorový padákový kluzák,
  • závěsný kluzák,
  • padákový kluzák,
  • sportovní padák.

Správa SLZ spadá z rozhodnutí Ministerstva dopravy do kompetence Letecké amatérské asociace ČR (LAA ČR), která vede svoji evidenci SLZ (ústřední rejstřík SLZ).

Ve vztahu k SLZ oddělení leteckého rejstříku pouze přiděluje letadlové adresy a vede jejich seznam (§ 17 a násl. zákona č. 49/1997 Sb.).


BEZPILOTNÍ LETADLA (UAS)

Od roku 2021 se v oblasti bezpilotních systémů a jejich provozu uplatňuje přímo použitelné prováděcí nařízení Komise (EU) 2019/947 v platném znění (pro bližší informace k problematice viz https://www.caa.cz/provoz/bezpilotni-letadla/). Ke změně dochází mj. i u evidence bezpilotních letadel. Podle evropského rámce vedou státy pouze rejstřík provozovatelů a evidenci pilotů, nikoliv však rejstřík bezpilotních letadel.

Jistou výjimkou je provoz tzv. „certifikované“ kategorie bezpilotních letadel, kde se předpokládá stejný postup jako v případě klasických letadel s pilotem na palubě. Tento postup může být aplikován rovněž na bezpilotní letadla v kategorii “specifické”, která mají požadavek na provoz s odpovídačem sekundárního radaru a žádají o přidělení letadlové adresy. V tomto případě se musí být dané bezpilotní letadlo zapsáno do Leteckého rejstříku České republiky. Bližší informace k problematice letadlových adres bezpilotních letadel jsou na samostatné stránce.

Máte nejasnosti? Zanechte nám vzkaz
Autor stránky: Odbor způsobilosti leteckého personálu

Zanechat vzkaz:

Děkujeme za váš zájem nás zkontaktovat. Odpověď zašleme na vámi uvedený email. V případě dotazů nesouvisejících s touto stránkou využijte prosím možnosti v sekci Kontakty.
Vaším podnětem se bude zabývat: Odbor způsobilosti leteckého personálu