fbpx

Seznam schválených subjektů provádějících hodnocení jazykových znalostí řídících letového provozu a řídících letového provozu-žáků

V souladu s ATCO.AR.A.010(a)(9) nařízení Komise (EU) 2015/340 Úřad stanovil požadavky na subjekty provádějící hodnocení jazykových znalostí dle ATCO.B.040 nařízení Komise (EU) 2015/340 a relevantních přijatelných způsobů průkazu (AMC). Na základě splnění těchto požadavků Úřad pro civilní letectví schválil následující subjekty provádějící hodnocení jazykových znalostí (Language Assessment Body – LAB):

  • Řízení letového provozu České republiky, s.p.