Formuláře sekce provozní

Odbor letišť a navigačních služeb

Oddělení letišť

Letiště:

Žádost o povolení provozovat letiště (CAA/F-SP-051-n/2021)
Žádost o stanovení druhu letiště (CAA/F-SP-052-n/2021)
Aktualizace statutárního zástupce a odpovědného zástupce letiště (CAA/F/SP-106-n/2023)
Žádost o provozní způsobilost letiště (CAA/F-SP-112-n/2023)

Certifikace letišť dle EASA:

Žádost o certifikaci EASA (CAA/F-SP-053-n/2021)
Prohlášení o shodě EASA (CAA/F-SP-054-n/2021)
Kontrolní list pro certifikaci EASA_Certifikační základna (CAA/F-SP-055-n/2021)

Kontrolní list pro certifikaci EASA_Certifikační základna_Heliporty (CAA/F-SP-056-n/2021)

Kontrolní list pro certifikaci EASA_Letištní příručka (CAA/F-SP-057-n/2021)
Kontrolní list pro certifikaci EASA_Provozní základna (CAA/F-SP-058-n/2021)

Deviation Acceptance and Action Document (DAAD) (CAA/F-SP-104-n/2022)

Special Condition (SC) (CAA/F-SP-059-n/2021)

Equivalent Level of Safety (ELoS) (CAA/F-SP-060-n/2021)

Žádost o změnu podmínek osvědčení (CAA/F-SP-061-n/2021)

Formulář bezpečnostního posouzení (CAA/F-SP-062-n/2021)

Formulář plánu nápravných opatření (CAA/F-SP-063-n/2021)

Heliporty:

Žádost o povolení provozovat heliport (CAA/F-SP-064-n/2021)

Žádost o stanovení druhu heliportu (CAA/F-SP-065-n/2021)

Osnova provozního řádu heliportu (CAA/F-SP-066-n/2021)

Osnova pohotovostního plánu heliportu (CAA/F-SP-067-n/2021)


Ostatní:

Žádost o stanovisko u neleteckých staveb (CAA/F-SP-068-n/2021)
Žádost o povolení činnosti jeřábů a ostatní výškové mechanizace v OP (CAA/F-SP-069-n/2021)


Letecký stavební úřad

Od 1. ledna 2024 je Letecký stavební úřad převeden pod nově vzniklý Dopravní a energetický stavební úřad (DESÚ). Veškerou korespondenci a komunikaci tedy prosím směřujte již na DESÚ. Kontaktní údaje naleznete pod odkazem https://desu.gov.cz/Kontakt.html.


Oddělení dohledu

Oznámení o zkoušce/hodnocení (CAA/F-SP-025-0/2018)

Oznámení o zkoušce/hodnocení – TO (CAA/F-SP-007-1/2015)

Žádost o ověření výsledku závěrečné zkoušky / hodnocení (CAA/F-SP-026-1/2018)

Žádost o vydání / prodloužení / obnovu průkazu způsobilosti řídícího letového provozu (ATCO) (žáka ATCO-S), kvalifikace a doložek (CAA/F-SP-086-1/2021)

Oznámení o prodloužení platnosti místní doložky (CAA/F-SP-008-2/2015)

Žádost o vydání/prodloužení/obnovu průkazu dispečera letištní letové informační služby, kvalifikace a doložek (CAA/F-SP-018-1/2018)

Žádost o udělení výjimky z požadavku na vybavení odpovidačem v módu S ELS/EHS (CAA/F-SLS-046-1/2013)

Informační formulář pro výměnu průkazu ATCo (CAA/F-SP-029-0/2019)

Žádost o osvědčení organizace pro výcvik (CAA/F-SP-030-1/2019)

Žádost o osvědčení poskytovatele služeb (CAA/F-SP-031-2/2019)

Prohlášení poskytovatele letových informačních služeb (CAA/F-SP-032-1/2019)

Žádost o povolení vstupu do zakázaného prostoru (CAA/F-SP-085-2/2021)

Formulář žádosti o změnu vzdušného prostoru (příloha Politiky uspořádání vzdušného prostoru ČR)

Formuláře použitelné pro žádost o schválení a popis AltMoC v oblasti ATM/ANS spolu s pokyny pro jejich vyplnění naleznete na stránce AltMoC.


Oddělení bezpečnostní

Oznámení o výkonu činnosti HAULIER (HA)

Oznámení o výkonu činnosti ZNÁMÝ ODESÍLATEL (KC)

Oznámení o výkonu činnosti SCHVÁLENÉHO AGENTA (RA)

Oznámení o výkonu činnosti ŠKOLITEL

Žádost o ověření na místě KC

Žádost o ověření na místě RA

Žádost o vydání povolení k uskutečňování odborné přípravy

Oznámení o výkonu činnosti KSIS_KSAS

Oznámení o výkonu činnosti LETIŠTĚ

Oznámení o úmyslu výkonu činnosti obchodní letecké dopravy

Registrace pro stažení Národního bezpečnostního programu


Odbor regulace a bezpilotních systémů

Oddělení leteckých předpisů

Formulář pro podání návrhu změny předpisu nebo připomínky k předpisu (CAA/F-SP-024-n/2018)


Oddělení bezpilotních systémů

Postupy a formuláře k agendě Oprávnění k provozu

Žádost o souhlas k provozování leteckého veřejného vystoupení (LVV) bezpilotních letadel (CAA/F-SP-023-n/2018)

Application for a cross-border UAS operation in the ‘specific’ category (CAA/F-SP-094-n/2022)

Máte nejasnosti? Zanechte nám vzkaz
Autor stránky: Sekce provozní

Zanechat vzkaz:

Děkujeme za váš zájem nás zkontaktovat. Odpověď zašleme na vámi uvedený email. V případě dotazů nesouvisejících s touto stránkou využijte prosím možnosti v sekci Kontakty.
Vaším podnětem se bude zabývat: Sekce provozní