fbpx

Formuláře sekce provozní

Odbor letišť a leteckých staveb

Oddělení letišť

Letiště:

Žádost o povolení provozovat letiště (CAA/F-SP-051-n/2021)
Žádost o stanovení druhu letiště (CAA/F-SP-052-n/2021)

Certifikace letišť dle EASA:

Žádost o certifikaci EASA (CAA/F-SP-053-n/2021)
Prohlášení o shodě EASA (CAA/F-SP-054-n/2021)
Kontrolní list pro certifikaci EASA_Certifikační základna (CAA/F-SP-055-n/2021)

Kontrolní list pro certifikaci EASA_Certifikační základna_Heliporty (CAA/F-056-n/2021)

Kontrolní list pro certifikaci EASA_Letištní příručka (CAA/F-057-n/2021)
Kontrolní list pro certifikaci EASA_Provozní základna (CAA/F-SP-058-n/2021)

Special Condition (SC) (CAA/F-SP-059-n/2021)

Equivalent Level of Safety (ELoS) (CAA/F-SP-060-n/2021)

Žádost o změnu podmínek osvědčení (CAA/F-SP-061-n/2021)

Formulář bezpečnostního posouzení (CAA/F-SP-062-n/2021)

Formulář plánu nápravných opatření (CAA/F-SP-063-n/2021)

Heliporty:

Žádost o povolení provozovat heliport (CAA/F-SP-064-n/2021)

Žádost o stanovení druhu heliportu (CAA/F-SP-065-n/2021)

Osnova provozního řádu heliportu (CAA/F-SP-066-n/2021)

Osnova pohotovostního plánu heliportu (CAA/F-SP-067-n/2021)


Ostatní:

Žádost o stanovisko u neleteckých staveb (CAA/F-SP-068-n/2021)
Žádost o povolení činnosti jeřábů a ostatní výškové mechanizace v OP (CAA/F-SP-069-n/2021)


Letecký stavební úřad

Ohlášení odstranění (CAA/F-SP-070-n/2021)
Ohlášení stavby (CAA/F-SP-071-n/2021)
Oznámení stavebního záměru s certifikátem autorizovaného inspektora (CAA/F-SP-073-n/2021)
Oznámení změny v užívání stavby (CAA/F-SP-074-n/2021)
Žádost o povolení předčasného užívání stavby (CAA/F-SP-075-n/2021)
Žádost o stavební povolení (CAA/F-SP-076-n/2021)
Žádost o vydání kolaudačního souhlasu (CAA/F-SP-077-n/2021)

Zásady organizace výstavby (ZOV) (CAA/F-SP-078-n/2021)


Odbor navigačních služeb

Oznámení o zkoušce/hodnocení (CAA/F-SP-025-0/2018)

Oznámení o zkoušce/hodnocení – TO (CAA/F-SP-007-1/2015)

Žádost o ověření výsledku závěrečné zkoušky / hodnocení (CAA/F-SP-026-1/2018)

Žádost o vydání / prodloužení / obnovu průkazu způsobilosti řídícího letového provozu (ATCO) (žáka ATCO-S), kvalifikace a doložek (CAA/F-SP-086-0/2021)


Oznámení o prodloužení platnosti místní doložky (CAA/F-SP-008-2/2015)

Žádost o prodloužení / obnovu platnosti jazykové doložky do průkazu D AFIS (CAA/F-SP-013-1/2015)

Žádost o vydání/prodloužení/obnovu průkazu dispečera letištní letové informační služby (CAA/F-SP-018-1/2018)

Žádost o udělení souhlasu pro poskytování služby tvorby letových postupů (CAA/F-SP-006-0/2015)

Žádost o udělení výjimky z požadavku na vybavení odpovidačem v módu S ELS/EHS (CAA/F-SLS-046-1/2013)

Informační formulář pro výměnu průkazu ATCo (CAA/F-SP-029-0/2019)

Žádost o osvědčení organizace pro výcvik (CAA/F-SP-030-0/2019)

Žádost o osvědčení poskytovatele služeb (CAA/F-SP-031-0/2019)
Žádost o osvědčení poskytovatele služeb (CAA/F-SP-031-1/2019) (formulář k aktualizované směrnici CAA/S-SP-013-1/2019 verze 2.0, účinné od 27.01.2022)

Prohlášení poskytovatele letových informačních služeb (CAA/F-SP-032-0/2019)

Žádost o povolení vstupu do zakázaného prostoru (CAA/F-SP-085-0/2021)


Oddělení provozovatelů


Formulář CAA/F-SP-016-1/2016 – Prohlášení letouny / vrtulníky

Formulář CAA/F-SP-028-n/2018 – Prohlášení balony


Odbor vnějších vztahů a speciálních činností

Oddělení leteckých předpisů

Formulář pro podání návrhu změny předpisu nebo připomínky k předpisu (CAA/F-SP-024-n/2018)


Oddělení bezpilotních systémů

Postupy a formuláře k agendě Oprávnění k provozu

Žádost o uznání způsobilosti dálkově řídícího pilota (CAA/F-SP-045-n/2020)