fbpx

Formuláře sekce provozní

Odbor letišť a leteckých staveb

Oddělení letišť

Letiště:

Žádost o povolení provozovat letiště
Žádost o stanovení druhu letiště

Certifikace letišť dle EASA:

Žádost o certifikaci EASA
Prohlášení o shodě EASA
Kontrolní list pro certifikaci EASA_Certifikační základna

Kontrolní list pro certifikaci EASA_Certifikační základna_Heliporty

Kontrolní list pro certifikaci EASA_Letištní příručka
Kontrolní list pro certifikaci EASA_Provozní základna

Special Condition (SC)

Equivalent Level of Safety (ELoS)

Žádost o změnu podmínek osvědčení

Formulář bezpečnostního posouzení

Formulář plánu nápravných opatření

Heliporty:

Žádost o povolení provozovat heliport

Žádost o stanovení druhu heliportu

Osnova provozního řádu heliportu

Osnova pohotovostního plánu heliportu


Ostatní:

Žádost o stanovisko u neleteckých staveb
Žádost o povolení činnosti jeřábů a ostatní výškové mechanizace v OP


Letecký stavební úřad

Ohlášení odstranění
Ohlášení stavby
Oznámení o užíváni stavby
Oznámení stavebního záměru s certifikátem autorizovaného inspektora
Oznámení změny v užívání stavby
Žádost o povolení předčasného užívání stavby
Žádost o stavební povolení
Žádost o vydání kolaudačního souhlasu

Zásady organizace výstavby (ZOV)


Odbor navigačních služeb

Oznámení o zkoušce/hodnocení (CAA/F-SP-025-0/2018)

Oznámení o zkoušce/hodnocení – TO (CAA/F-SP-007-1/2015)

Žádost o ověření výsledku závěrečné zkoušky / hodnocení (CAA/F-SP-026-1/2018)

Žádosti o vydání ATCSL (CAA/F-SP-009-3/2015)

Žádosti o vydání ATCL (CAA/F-SP-010-3/2015)

Žádost o vydání / obnovu / prodloužení platnosti kvalifikace / doložky do ATCL (CAA/F-SP-011-3/2015)

Oznámení o prodloužení platnosti místní doložky v ATCL (CAA/F-SP-012-3/2015)


Oznámení o prodloužení platnosti místní doložky (CAA/F-SP-008-2/2015)

Žádost o prodloužení / obnovu platnosti jazykové doložky do ATCL (CAA/F-SP-013-1/2015)

Žádost o vydání/prodloužení/obnovu průkazu dispečera letištní letové informační služby (CAA/F-SP-018-1/2018)

Žádost o udělení souhlasu pro poskytování služby tvorby letových postupů (CAA/F-SP-006-0/2015)

Žádost o udělení výjimky z požadavku na vybavení odpovidačem v módu S ELS/EHS (CAA/F-SLS-046-1/2013)

Informační formulář pro výměnu průkazu ATCo (CAA/F-SP-029-0/2019)

Žádost o osvědčení organizace pro výcvik (CAA/F-SP-030-0/2019)

Žádost o osvědčení poskytovatele služeb (CAA/F-SP-031-0/2019)

Prohlášení poskytovatele letových informačních služeb (CAA/F-SP-032-0/2019)


Oddělení provozovatelů


Formulář CAA/F-SP-016-1/2016 – Prohlášení letouny / vrtulníky

Formulář CAA/F-SP-028-n/2018 – Prohlášení balony


Odbor vnějších vztahů a speciálních činností

Oddělení leteckých předpisů

Formulář pro podání návrhu změny předpisu nebo připomínky k předpisu (CAA/F-SP-024-n/2018)


Oddělení bezpilotních systémů

Postupy a formuláře k agendě Oprávnění k provozu