Seznam Společenství “Black list”

Seznam leteckých dopravců, kteří mají zákaz provozování letecké dopravy ve Společenství.

Evropská komise dne 22. března 2006 přijala seznam Společenství, tzn. seznam leteckých dopravců, kteří mají zákaz provozování letecké dopravy ve Společenství. Výše uvedené opatření bylo přijato na základě nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 2111/2005 ze dne 14. prosince 2005. Samotný seznam Společenství byl pak uveřejněn prostřednictvím nařízení Komise (ES) č. 474/2006 ze dne 22. března 2006. Uvedená nařízení naleznete, spolu s jejich změnami a dalšími souvisejícími nařízeními a informacemi, v příslušných kategoriích níže.

Právní základ – vytvoření seznamu Společenství a informování cestujících

NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (ES) č. 2111/2005 ze dne 14. prosince 2005
o vytvoření seznamu Společenství uvádějícího letecké dopravce, kteří podléhají zákazu provozování letecké dopravy ve Společenství, o informování cestujících v letecké dopravě o totožnosti provozujícího leteckého dopravce a o zrušení článku 9 směrnice 2004/36/ES.

NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (ES) č. 596/2009 ze dne 18. června 2009
o přizpůsobení některých aktů přijatých postupem podle článku 251 Smlouvy regulativnímu postupu s kontrolou podle rozhodnutí Rady 1999/468/ES; Přizpůsobení regulativnímu postupu s kontrolou – Část čtvrtá.

Prováděcí pravidla pro seznam Společenství

NAŘÍZENÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU) 2023/660 ze dne 2. prosince 2022,
kterým se stanoví podrobná pravidla týkající se seznamu uvádějícího letecké dopravce, kteří podléhají zákazu nebo omezením provozování letecké dopravy v Unii, uvedeného v kapitole II nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 2111/2005, a kterým se zrušuje nařízení (ES) č. 473/2006, kterým se stanoví prováděcí pravidla pro seznam Společenství uvádějící letecké dopravce, kteří podléhají zákazu provozování letecké dopravy ve Společenství, uvedený v kapitole II nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 2111/2005.

Seznam Společenství “Blacklist”

NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 474/2006 ze dne 22. března 2006,
o vytvoření seznamu Společenství uvádějícího letecké dopravce, kteří podléhají zákazu provozování letecké dopravy ve Společenství, uvedeného v kapitole II nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 2111/2005.

PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2023/2691 ze dne 29. listopadu 2023,
kterým se mění nařízení (ES) č. 474/2006, pokud jde o seznam uvádějící letecké dopravce, kteří podléhají zákazu provozování letecké dopravy nebo provozním omezením v Unii.

Další informace

Oficiální zpráva Evropské komise ze dne 22. března 2006, včetně odkazu na seznam Společenství.

Seznam aerolinií, které mají zakázaný provoz v rámci Evropské unie na stránkách Evropské komise.

Otázky a odpovědi na téma “Blacklist EU”

Máte nejasnosti? Zanechte nám vzkaz
Autor stránky: Sekce provozní

Zanechat vzkaz:

Děkujeme za váš zájem nás zkontaktovat. Odpověď zašleme na vámi uvedený email. V případě dotazů nesouvisejících s touto stránkou využijte prosím možnosti v sekci Kontakty.
Vaším podnětem se bude zabývat: Sekce provozní