Jak na to

Postup pro provedení analýzy rizik u organizace CAMO nebo 145

Nebezpečí (HAZARDS) při činnosti CAMO

Nebezpečí (HAZARDS) při činnosti AMO 145


Postupy pro žadatele o oprávnění podle Části CAMO

Postupy pro žadatele o oprávnění podle Části CAO

Postup pro žadatele o oprávnění podle Části 145


Provádění údržby letadel pilotem-vlastníkem

Provádění údržby letadel “nezávislým osvědčujícím personálem”


Prodloužení platnosti OLZ letadla dle Přílohy II Základního nařízení zapsaného v LR-ČR

Postup pro žadatele o vydání Exportního osvědčení letové způsobilosti dle postupů předpisu L 8/A pro nově vyrobená sériová letadla

Postup pro žadatele o vydání Povolení k letu pro nově vyrobená sériová letadla a schválení souvisejících letových podmínek dle nařízení Komise (EU) č. 748/2012, Části 21, Hlavy P pro letadla vyrobená v souladu s typovým osvědčením (TC) EASA


Postup pro žadatele o oprávnění organizace k výrobě (dále jen POAN) podle zákona č. 49/1997 Sb. o civilním letectví (LZ)

Postup pro žadatele o oprávnění organizace k výrobě podle nařízení Komise (EU) č.748/2012, Části 21, Oddílu A, Hlavy G

Postup pro žadatele o Schvalovací dopis podle nařízení Komise (EU) č. 748/2012, Části 21, Oddílu A, Hlavy F


Odpovídače SSR – stanovisko EASA ke schvalování modifikací odpovídačů SSR v módu S pro přehledovou službu základní (ELS) a rozšířenou (EHS)


Typové osvědčování hlukové způsobilosti letadel

Pracovníci pověření k výkonu odborného dozoru nad individuálními stavbami

Máte nejasnosti? Zanechte nám vzkaz
Autor stránky: Šéfredaktor

Zanechat vzkaz:

Děkujeme za váš zájem nás zkontaktovat. Odpověď zašleme na vámi uvedený email. V případě dotazů nesouvisejících s touto stránkou využijte prosím možnosti v sekci Kontakty.
Vaším podnětem se bude zabývat: Šéfredaktor