fbpx

Všeobecné a bezpečnostní informace

Všeobecné informace

Restrikce spojené s COVID-19 (dovozy letadel)

HLÁŠENÍ UDÁLOSTÍ

Informace plynoucí ze změny Nařízení Komise (EU) č. 1321/2014

VÝJIMKY podle čl. 71 (1)(2) Základního nařízení

Změny požadavků ÚCL na provádění údržby a preventivní údržby „annexových“ letadel

Změna v zasílání dokumentace

Informace plynoucí pro všechny provozovatele letounů AN-2 polské výroby a pro oprávněné organizace údržby těchto letadel

Informace k rozšíření prací při údržbě letadel Cessna řady 100 a 200
Doplněk k Informaci k rozšíření prací při údržbě letadel Cessna řady 100 a 200

Kontrola vydaných a prodloužených ARC

Povinnost mít na palubě letadla Osvědčení hlukové způsobilosti (OHZ)

Program údržby – STC a opakující se AD (PZZ)

Systém technického deníku pro schválené organizace ATO
Systém technického deníku pro provozovatele dle SPO
Systém technického deníku – údaje o množství paliva, které má být načerpáno do letadla

Výkladový materiál za AIC 32/03 + požadavky na letovou příručku + jazykové požadavky

Zavedení postupu nepřímého schvalování programu údržby


Bezpečnostní informace ÚCL

Informace o podvrženém regulátoru napětí LUN 2167.03-08 0803218

Informace o možném výskytu podezřelých dílů

Nezpůsobilost servomechanizmu P/N: 3259911 (2143911) S/N: 0309-045

Upozornění na letovou nezpůsobilost umělých horizontů typu LUN 1205.31-8 v.č. 9122046 a 9122041

Upozornění na letovou nezpůsobilost motorů M601D výrobních čísel 894001 a 861005