Změna Nařízení Komise (EU) č. 1321/2014

Informace vyplývající ze změny Nařízení Komise (EU) č. 1321/2014 (shrnutí)
Seminář CAMO/AMO (prezentace)


Nouzový stav – možnost udělení výjimky ze standardních postupů letové způsobilosti (např. při třetím prodloužení platnosti ARC u letadel řízených CAMO/CAO organizací).


ÚCL informuje, že se změny v závaznosti systému údržbových lhůt spojených se změnou Nařízení Komise (EU) č. 1321/2014, která vstoupila v platnost 24.3.2020, týkají pouze letadel transferovaných (pod působností EASA) a netýkají se tzv. annexovaných letadel (tj. letadel dle Annexu I Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2018/1139).
U annexovaných letadel zatím nedochází k žádné změně a systém běží dle národní legislativy. ÚCL předpokládá, že se ihned po implementaci Části ML bude věnovat přiblížení národní legislativy té evropské, a v co nejkratší době provede změny obdobného charakteru i u annexovaných letadel.


Pro snadnější zavedení Části ML ÚCL vydává / uveřejňuje:


Úkony údržby, striktně doporučené ÚCL (pro další typy letadel budou průběžně doplňovány):