Základní informace plynoucí ze změny Nařízení Komise (EU) 1321/2014

Změna Nařízení nabyla účinnosti k datu 24. 03. 2020.
Tato změna je velmi významná, s dopadem především na všeobecné letectví (GA).

Co tato změna znamená pro CAMO, AMO organizace a pro Oprávněné pracovníky je stručně uvedeno dále:

Obecně:

Struktura Nařízení Komise (EU) 1321/2014 se změnila následovně:

Přílohy:                                              

 • Příloha I          Part-M
 • Příloha II         Part-145
 • Příloha III        Part-66
 • Příloha IV        Part-147
 • Příloha Va       Part-T 
 • Příloha Vb       Part-ML
 • Příloha Vc       Part-CAMO
 • Příloha Vd       Part-CAO

Pro představu pro koho jaké části Nařízení 1321 platí, slouží následující tabulka:

Easy Access Rules CA

Nové části

Part-ML stanoví pravidla zachování letové způsobilosti letadel jiných než složitých mimo obchodní dopravu:

 • letounů do MTOM 2730 kg včetně,
 • rotorových letadel do MTOM 1200 kg, včetně pro max. 4 osoby na palubě,                    
 • všech dalších letadel ELA2.

To znamená, že Part-ML pokrývá drtivou část GA.
Pro všechna ostatní letadla platí Part-M.

Part-CAMO byl vyčleněn jako samostatná část z původního Part-M. Obsahuje požadavky, povinnosti a práva organizací k řízení zachování letové způsobilosti.

Part-CAO je úplně nová část, která v sobě zahrnuje kombinované oprávnění jak pro řízení zachování letové způsobilosti, tak k údržbě letadel, na která je aplikován Part-ML.

Výkladové materiály AMC/GM k novým částem


Organizace údržby původně oprávněné dle Part-M, Hlava F

Organizace oprávněné podle Part-M, Hlava F se přetransformovaly buď na organizaci oprávněnou dle Part-145, nebo na organizaci s kombinovaným oprávněním dle Part-CAO.
Organizace CAO s oprávněním k údržbě může udržovat pouze letadla spadající pod působnost Part-ML (dle rozsahu svého oprávnění).

CAMO organizace původně oprávněné dle Part-M, Hlava G

Organizace oprávněné podle Part-M, Hlava G se musely překlopit buď na organizace oprávněné dle Part-CAMO, nebo na organizace s kombinovaným oprávněním dle Part-CAO.

Organizace CAO s oprávněním k řízení zachování letové způsobilosti může řídit pouze letadla spadající pod působnost Part-ML (dle rozsahu svého oprávnění).

Rozdíl mezi organizacemi oprávněnými dle Part-CAMO a dle Part-CAO je mimo jiné v tom, že zatímco CAMO organizace musí zavést Safety Management System (SMS), tak organizace CAO nikoliv.

Informace pro Oprávněné pracovníky

Oprávnění pracovníci (OP), kteří směli provádět KLZ, byli přetransformováni na Nezávislý osvědčující personál oprávněný dle bodu ML.A.901 b)4.

Oprávněný pracovník je od 24. 03. 2020 oprávněn vydat, po provedení kontroly letové způsobilosti (KLZ), přímo ARC, nikoliv jen doporučení pro vydání ARC, jak tomu bylo doposud.

ARC může OP vydat jen pro transferovaná letadla, která spadají pod Part-ML.
ARC lze vydat pouze v případě, když stejný pracovník provede a osvědčí zároveň roční/100 hod. prohlídku daného letadla.

OP může provádět KLZ a vydávat ARC pro letadla registrovaná v kterémkoli členském státu, pokud je držitelem:

 • licence mechanika vydané podle Part-66 s kvalifikací pro dané letadlo
 • pověření ÚCL k provádění této činnosti

Pro zachování Oprávnění musí OP během posledních 12 měsíců provést min. 1 kontrolu LZ. Pokud to nesplní (započítávají se i KLZ, které provedl u CAMO / CAO), bude mu Oprávnění pozastaveno a pro obnovení bude muset provést uspokojivě KLZ pod dohledem ÚCL.


Provádění údržby letadel “nezávislým osvědčujícím personálem”

Provádění údržby letadel pilotem-vlastníkem


Poslední aktualizace: 28. 04. 2021

Správce stránky: Odbor způsobilosti letadel v provozu

Máte nejasnosti? Zanechte nám vzkaz
Autor stránky: Sekce technická

Zanechat vzkaz:

Děkujeme za váš zájem nás zkontaktovat. Odpověď zašleme na vámi uvedený email. V případě dotazů nesouvisejících s touto stránkou využijte prosím možnosti v sekci Kontakty.
Vaším podnětem se bude zabývat: Sekce technická