Změny požadavků ÚCL na provádění údržby a preventivní údržby “annexových” letadel

27.7.2020

Dne 24.3.2020 vstoupila v platnost změna Nařízení Komise (EU) č. 1321/2014. Toto nařízení zavedlo mimo jiné změny v přístupu k údržbě vybraných „lehkých“ letadel a v důsledku toho se začaly používat jiné, zjednodušené postupy údržby. Výše uvedené nařízení se ale nevztahuje na letadla dle Annexu I Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2018/1139, tzv. „annexová letadla“.

Z důvodů, aby se národní legislativa v oblasti pokračující způsobilosti přiblížila evropské, rozhodl se ÚCL vydat změnu č. 9 směrnice CAA-TI-011-9/97 „Požadavky ÚCL na provádění údržby a preventivní údržby“. Tato směrnice je platná jen pro annexová letadla a umožňuje za určitých podmínek odchylky od údržbových lhůt daných držitelem Typového osvědčení (TC), podobně, jako je tomu u letadel transferovaných. Došlo rovněž ke zjednodušení a zpřehlednění celé směrnice.

CAA-TI-011-n/97 Požadavky ÚCL na provádění údržby a preventivní údržby “annexových letadel”

Vzhledem k tomu, že annexová letadla jsou obecně letadla starší a méně podporovaná držitelem TC, než jsou letadla transferovaná, není úroveň „liberalizace“ údržby u nich tak široká, jako u transferovaných letadel. Pro letadla používaná v obchodním provozu, pro lety dle pravidel IFR a VFR NOC jsou možnosti, jak se odchýlit od Instrukcí pro zachování letové způsobilosti stanovených držitelem TC omezeny.


Pro případné dotazy kontaktujte:

 – Ř/ST Ing. Vít Zárybnický zarybnicky@caa.cz

 – Ř/OZL Ing. Jaroslav Seyfried seyfried@caa.cz

 – V/ML Ing. Pavel Valenta valenta@caa.cz

Máte nejasnosti? Zanechte nám vzkaz
Autor stránky: Šéfredaktor

Zanechat vzkaz:

Děkujeme za váš zájem nás zkontaktovat. Odpověď zašleme na vámi uvedený email. V případě dotazů nesouvisejících s touto stránkou využijte prosím možnosti v sekci Kontakty.
Vaším podnětem se bude zabývat: Šéfredaktor