Aktuality

29. 9. 2022

OOP – Zakázaný prostor CENTRUM pro lety UAS (LKP Centrum)

Bylo uveřejněno opatření obecné povahy, kterým se stanoví zakázaný prostor CENTRUM pro lety bezpilotních leteckých systémů (UAS) (LKP Centrum), s platností od 26.10.2022 do 31.12.2022.

27. 9. 2022

Registrační systém bezpilotních letadel – NOVÝ profil provozovatele a modul SPECIFIC

V nové aktualizaci registračního systému bezpilotních letadel jsme zprovoznili tzv. profil provozovatele. V profilu provozovatele má provozovatel nástroje pro správu svých kontaktních údajů (ostatní údaje jsou aktualizovány automaticky přímo ze základních registrů) a v novém modulu SPECIFIC může podávat žádosti o vydání Oprávnění k provozu. Příslušné rozhraní obsahuje mj. i nástroj pro komunikaci provozovatele s Úřadem ve věci vydání Oprávnění […]

27. 9. 2022

Aktualizace seznamů oprávněných organizací

Byla uveřejněna tato oprávnění: oprávnění CZ.CAMO.0090 společnosti OK AVIATION Wings s.r.o.; změna oprávnění CZ.CAMO.0088 a změna oprávnění CZ.145.0079 společnosti MAMBA AIR, s.r.o.; změna oprávnění CZ.CAMO.0073 společnosti AIR BOHEMIA s.r.o.. Seznamy všech oprávněných organizací

26. 9. 2022

Prohlášení Úřadu k případům sblížení dronů s letadly a k útokům lasery

V poslední době Úřad pro civilní letectví zaznamenal nárůst počtu hlášených událostí, při kterých došlo k narušení ochranných pásem letišť létáním dronů a k zasažení letadel laserovými paprsky. V jednom případě byl dokonce hlášen střet vrtulníku s dronem. Situace je alarmující a Úřad pro civilní letectví považuje za nezbytné se k tomuto stavu vyjádřit.

26. 9. 2022

VV – Oznámení o možnosti převzít stejnopis písemnosti

Úřad pro civilní letectví uveřejnil veřejnou vyhlášku VV – Oznámení o možnosti převzít stejnopis písemnosti. Písemnost je doručována veřejnou vyhláškou dle § 25 odst. 1 správního řádu z důvodu neznámého pobytu účastníka řízení, jemuž se prokazatelně nedaří doručovat.

23. 9. 2022

Aktualizace seznamů oprávněných organizací

Byla uveřejněna změna oprávnění CZ.145.0003 společnosti DSA a.s.. Seznamy všech oprávněných organizací

23. 9. 2022

Volné služební místo – rada/odb. rada v oddělení dohledu odboru navigačních služeb sekce provozní

Dne 22. září bylo vyhlášeno výběrové řízení na služební místo rady/odb. rady v oddělení dohledu odboru navigačních služeb sekce provozní (ID 413.003, ISoSS 30021778)

22. 9. 2022

Seminář pro provozovatele SPO

Odbor provozu letadel pořádá dne 19. 10. 2022 seminář pro provozovatele zvláštního provozu se zaměřením na – 1) Požadavky pro provozovatele SPO a 2) Kontroly provozovatelů SPO ze strany ÚCL s důrazem na problematické body těchto kontrol.

20. 9. 2022

NOOP – Zrušení CTA Brno, CTA Karlovy Vary a CTA Ostrava / Úprava horizontálních a vertikálních hranic CTA 1 Praha a CTA 2 Praha

Byl uveřejněn návrh opatření obecné povahy, kterým se s platností od 29.12.2022 ruší CTA Brno, CTA Karlovy Vary a CTA Ostrava a upravují horizontální a vertikální hranice CTA 1 Praha a CTA 2 Praha.

19. 9. 2022

Uveřejnění změny č. 3 Směrnice CAA-SL-034-n-14 (Provoz LVO)

V návaznosti na Revizi 1 Informačního věstníku č. 2/2022 uveřejňuje Odbor provozu letadel, Sekce letové Změnu č. 4 Směrnice CAA-SL-034-n-14 – Provoz za podmínek nízké dohlednosti (LVO) a provoz s provozními zápočty. Účinnost změny č. 3 je od 30. 10. 2022, resp. 15. 9. 2022. Dokument naleznete na stránce – Postupy pro udělení/změnu schválení.

1 2 3 56