fbpx

Aktuality

28. 7. 2021

OOP – Ochranná ornitologická pásma letiště Praha – Ruzyně

Bylo uveřejněno opatření obecné povahy, kterým se zřizují ochranná ornitologická pásma letiště Praha – Ruzyně.

27. 7. 2021

Uveřejnění českých znění rozhodnutí výkonného ředitele agentury EASA – AMC a GM pro letiště

Oddělení leteckých předpisů uveřejnilo česká znění následujících rozhodnutí výkonného ředitele EASA:

23. 7. 2021

Vydání FAA SAIB AIR-21-10 týkající se letadel PA-28, PA-32, PA-34 a PA-44

Byl vydán FAA SAIB AIR-21-10 týkající se letadel PA-28, PA-32, PA-34 a PA-44 společnosti Piper Aircraft, Inc., a který převzala EASA.

23. 7. 2021

Aukce – prodej padákového kompletu

Úřad pro civilní letectví nabízí ke koupi padákový komplet. Pro případné zájemce poskytujeme odkaz na probíhající aukci: https://www.nabidkamajetku.cz/Home/Detail/56130. Aukce bude probíhat do 23. 8. 2021.

23. 7. 2021

Vydání revize EASA SIB 2020-14R1

Byl vydán EASA SIB 2020-14R1 – Contamination of Air Data Systems During Aircraft Parking and / or Storage due to the COVID-19 Pandemic.

22. 7. 2021

Změna postupů žádosti o provoz nad rámec standardních provozních omezení (tzv. HOP)

Počínaje datem 1. 9. 2021 budou moci národní provozovatelé, kteří jsou držiteli platných národních povolení (povolení k létání letadel bez pilota, povolení k provozování leteckých prací nebo platných povolení k provozování leteckých činností pro vlastní potřebu, žádat o provoz nad rámec standardních provozních omezení (HOP) výhradně dle postupu žádosti o Oprávnění k provozu podle Článku 12 prováděcího nařízení […]

22. 7. 2021

Prokázání bezinfekčnosti Covid-19 při zkouškách z teoretických znalostí

Od 01.08.2021 bude ÚCL vyžadovat prokázání bezinfekčnosti na Covid-19 pro účast na zkouškách z teoretických znalostí prováděných v budově ÚCL . Bližší informace – viz kapitola 7 Zkušebního řádu ÚCL pro zkoušky z teoretických znalostí.

22. 7. 2021

Proof of Covid-19 infection negativity on theoretical knowledge examinations

Since 01.08.2021 CAA CZ requires proof on Covid-19 infection negativity for participation in theoretical knowledge examinations taking place in the CAA CZ premises. More detailed information – see chapter 7 of the CAA CZ Theoretical Knowledge Examination Code.

22. 7. 2021

NOOP – Ochranná pásma letiště Žamberk

Byl uveřejněn návrh opatření obecné povahy, kterým se zřizují ochranná pásma letiště Žamberk.

22. 7. 2021

NOOP – Ochranná pásma letiště Kyjov

Byl uveřejněn návrh opatření obecné povahy, kterým se zřizují ochranná pásma letiště Kyjov.

1 2 3 37