Aktuality

20. 5. 2022

Epocha k Úřadu pro civilní letectví, 6. díl

V dnešním kratším díle se zaměříme na vývoj organizace státní správy v civilním letectví v posledním desetiletí před sametovou revolucí. 6. díl je předposledním a připravuje prostor pro poslední díl, který vyjde příští týden a sérii zakončí vstupem ČR do Evropské unie.

18. 5. 2022

Volné služební místo – ředitel/ředitelka odboru právního sekce správní a bezpečnostní (ID 150.300, ISoSS 30021642)

Dne 18. května bylo vyhlášeno výběrové řízení na služební místo ředitele/ředitelky odboru právního sekce správní a bezpečnostní (ID 150.300, ISoSS 30021642)

17. 5. 2022

Uveřejnění českého znění rozhodnutí výkonného ředitele agentury EASA – 6. vydání CS-ADR-DSN

Oddělení leteckých předpisů uveřejnilo české znění následujícího rozhodnutí výkonného ředitele Evropské agentury pro bezpečnost letectví: Rozhodnutí výkonného ředitele 2022/006/R ze dne 25. února 2022, kterým se vydává následující: 6. vydání Certifikační specifikací a poradenského materiálu pro návrh letišť (CS-ADR-DSN) (CS-ADR-DSN – 6. vydání).

13. 5. 2022

Epocha k Úřadu pro civilní letectví, 5. díl

Aktuální díl se zaměří na vývoj a organizaci státní správy ve věcech civilního letectví v době normalizace. Toto období bylo opět ve znamení řady restrukturalizací a nestability.

13. 5. 2022

Vydání emergency UK CAA AD G-2022-0010-E na palivové lahve (Part Number CB2990) používané v balonech společnosti CAMERON BALLOONS Ltd

Bylo vydáno emergency UK CAA AD G-2022-0010-E na palivové lahve (Part Number CB2990) používané v balonech společnosti CAMERON BALLOONS Ltd (bližší určení v AD).

13. 5. 2022

Aktualizace seznamů oprávněných organizací

Byla uveřejněna změna oprávnění CZ.145.0039 společnosti ABS Jets, a.s.. Seznamy všech oprávněných organizací

12. 5. 2022

Uveřejnění postupů pro vydání/změnu AOC pro provozovatele místních letů VFR bez provozní licence a provozovatele místního provozu vrtulníků dle čl. 5, odst. 1a nařízení (EU) č. 965/2012 (CAA-SL-058-n-22)

Odbor provozu letadel, sekce letové uveřejňuje postupy pro vydání/změnu AOC pro provozovatele místních letů VFR bez provozní licence a provozovatele místního provozu vrtulníků dle čl. 5, odst. 1a nařízení (EU) č. 965/2012 – Směrnice CAA-SL-058-n-22. Uvedení provozovatelé obchodní letecké dopravy nemusí být držitelé provozní licence dle nařízení (ES) č. 1008/2008. Účinnost směrnice je od 1. […]

10. 5. 2022

Dohoda o zápočtu vojenské služby vojenského leteckého personálu pro průkaz pilota PPL(A/H)

Dnes byla ředitelem Úřadu pro civilní letectví Davidem Jágrem a ředitelem Odboru dohledu nad vojenským letectvím Sekce průmyslové spolupráce Ministerstva obrany Lubomírem Sittou podepsána Dohoda o zápočtu vojenské služby vojenského leteckého personálu pro průkaz pilota PPL(A/H). Podpisem dohody stvrzená možnost využití příslušné praxe získané vojenským leteckým personálem v rámci plnění jeho služebních povinností ukazuje, že jak […]

9. 5. 2022

Uveřejnění Servisního bulletinu č. 02/04/2022 – Informace o značení modifikace vrchlíku HOP 260MultiS

Oddělení zvláštního provozu uveřejňuje Servisní bulletin č. 02/04/2022 společnosti JOJOWINGS s.r.o., který se týká značení modifikace vrchlíku HOP 260MultiS. Uvedený bulletin najdete na stránce Parašutismus\Bezpečnostní informace.

6. 5. 2022

Epocha k Úřadu pro civilní letectví, 4. díl

Pokračujeme v článku Epocha 4. dílem. Období od roku 1948 do roku 1968 bylo z pohledu formování systému státního dozoru zásadní nejen kvůli tomu, že se v roce 1965 poprvé setkáváme se Státní leteckou inspekcí. Hnacím motorem tehdejších reforem byla snaha jasně oddělit provozní činnosti státního aparátu od činností souvisejících se státním dozorem.

1 2 3 51