Aktuality

3. 2. 2023

Volné pracovní místo – zástup za mateřskou/rodičovskou dovolenou na pracovní pozici odborného rady oddělení právního odboru právního sekce správní a bezpečnostní – č. j. 0502-23-110

Dne 3. února 2023 bylo vyhlášeno výběrové řízení – zástup za mateřskou/rodičovskou dovolenou na pracovní pozici odborného rady oddělení právního odboru právního sekce správní a bezpečnostní (ID 130.001, ID ISoSS 30021637), č. j. 0502-23-110

2. 2. 2023

Věková omezení u miniwebu ÚCL pro bezpilotní systémy

U miniwebu ÚCL pro bezpilotní systémy byla aktivována věková omezení pro registraci. Provozovatelé bezpilotních systémů se mohou registrovat od 18 let věku a dálkově řídící piloti pak od 16 let věku v souladu s platným regulačním rámcem pro bezpilotní systémy. Za osoby mladší provádí registraci zákonní zástupci svým jménem.

2. 2. 2023

Nové termíny seminářů pro instruktory

ÚCL tímto oznamuje, že byly zveřejněny nové termíny seminářů pro instruktory

1. 2. 2023

Aktualizace formuláře žádosti o vydání Oprávnění k provozu

Pro účely podání žádosti o vydání Oprávnění k provozu je od 1. února 2023 potřeba využít aktuální formulář žádosti, konkrétně formulář CAA/F-SP-046-1/2020. V případě, že žadatel využije staršího formuláře, bude v rámci správního řízení vyzván k doplnění chybějících údajů. V souvislosti s tím byla upravena rovněž příloha žádosti OkP dle bodu 3.5 (formulář CAA/F-SP-048-3/2020).

31. 1. 2023

Přehled parašutistických nehod a incidentů za rok 2022

Odbor provozu letadel uveřejňuje přehledy nehod, incidentů a vážných incidentů v oblasti parašutismu za rok 2022. Přehledy naleznete na stránce – Přehled parašutistických nehod a incidentů.

31. 1. 2023

Volné služební místo – rada/odborný rada oddělení údržby odboru způsobilosti letadel v provozu sekce technické – č. j. 0392-23-110

Dne 31. ledna bylo vyhlášeno výběrové řízení na služební místo rady/odborného rady oddělení údržby odboru způsobilosti letadel v provozu sekce technické (ID 231.003, ID ISoSS 30021696) – č.j. 0392-23-110

31. 1. 2023

Volné služební místo – rada/odborný rada oddělení zvláštního provozu odboru provozu letadel sekce letové (č. j. 0390-23-110)

Dne 31. ledna bylo vyhlášeno výběrové řízení na služební místo rady/odborného rady oddělení zvláštního provozu odboru provozu letadel sekce letové (ID 321.007, ID ISoSS 30087092) – č.j. 0390-23-110

31. 1. 2023

Volné služební místo – odborný rada oddělení zdravotní způsobilosti a praktické dovednosti odboru způsobilosti leteckého personálu sekce letové – PILOT EXAMINÁTOR (č. j. 0365-23-11)

Dne 31. ledna bylo vyhlášeno výběrové řízení na služební místo odborného rady oddělení zdravotní způsobilosti a praktické dovednosti odboru způsobilosti leteckého personálu sekce letové – PILOT EXAMINÁTOR (ID 334.002, ID ISoSS 30021763) – č.j. 0365-23-110

31. 1. 2023

Volné služební místo – rada/odborný rada oddělení dozoru výcvikových organizací odboru způsobilosti leteckého personálu sekce letové (č. j. 0361-23-110)

Dne 31. ledna bylo vyhlášeno výběrové řízení na služební místo rady/odborného rady oddělení dozoru výcvikových organizací odboru způsobilosti leteckého personálu sekce letové (ID 331.005, ID ISoSS 30096829) – č.j. 0361-23-110

31. 1. 2023

Prezentace z pravidelného semináře nezávislého osvědčujícího personálu a pověřených osob

Na stránce Pravidelná školení oprávněných pracovníků OP a pověřených pracovníků PP, PPKB byly zveřejněny prezentace z pravidelného semináře nezávislého osvědčujícího personálu a pověřených osob.

1 2 3 63