fbpx

Aktuality

29. 9. 2020

Volné služební místo v oddělení obchodní letecké dopravy

Dne 29. 9. 2020 bylo vyhlášeno výběrové řízení na služební místo služební místo rady/odborného rady v oddělení obchodní letecké dopravy odboru provozu letadel sekce letové (ID 311.004).

29. 9. 2020

Volné služební místo v oddělení dozoru výcvikových organizací

Dne 29. 9. 2020 bylo vyhlášeno výběrové řízení služební místo rady/odborného rady v oddělení dozoru výcvikových organizací odboru způsobilosti leteckého personálu sekce letové (ID 331.003).

29. 9. 2020

Vydání změny Emergency EASA AD 2020-0201R1-E

Byla vydána Revize Emergency EASA AD 2020-0201R1-E pro motory společnosti GE Aviation Czech s.r.o. (M601D, M601D-1, M601D-11, M601D-11NZ, M601E, M601E-11, M601E-11A, M601E-11AS, M601E-11S, M601E-21, M601F, M601F-22, M601F-32, M601FS, M601T, H75-200, H80-100, H80-200 and H85-200, všech sériových čísel).

25. 9. 2020

Semináře pro provozovatele SPO

Oddělení zvláštního provozu odboru provozu letadel sekce letové oznamuje konání seminářů pro provozovatele SPO.  Semináře budou probíhat v prostorách Úřadu pro civilní letectví, pro omezený počet účastníků. Více informací a přihlašovací formulář naleznete na stránce Registrace na semináře SPO . Přihlašování bude možné pouze v termínu od 29. 9. do 9. 10. 2020.

23. 9. 2020

Aktualizace seznamů oprávněných organizací

Bylo vydáno oprávnění společnosti Aeroengine, a.s. CZ.CAO.0056 (jedná se o transformaci oprávnění CZ.MG.OO56 společnosti EEA Tech spol. s r.o.). Seznamy všech oprávněných organizací

23. 9. 2020

Volné služební místo v oddělení obchodní letecké dopravy

Dne 23. 9. 2020 bylo  vyhlášeno výběrové řízení na služební místo rady/odborného rady v oddělení obchodní letecké dopravy odboru provozu letadel sekce letové (ID 342.001).

22. 9. 2020

Aktualizace seznamů oprávněných organizací

V seznamech oprávněných organizací došlo k těmto změnám:

22. 9. 2020

Vyřizování žádostí o přidělení letadlové adresy sportovnímu létajícímu zařízení bez technického průkazu

Pro účely vyřizování žádostí o přidělení letadlové adresy sportovnímu létajícímu zařízení (dále jen „SLZ“), kterému dosud nebyl vydán technický průkaz SLZ, Úřad sděluje, že bude upuštěno od požadavků uvedených v ust. § 8b odst. 4 písm. b) vyhlášky č. 108/1997 Sb., kterou se provádí zákon č. 49/1997 Sb., o civilním letectví, ve znění pozdějších předpisů, a […]

22. 9. 2020

OOP – Ochranné pásmo heliportu Thomayerova nemocnice Praha 4 – Krč

Bylo uveřejněno opatření obecné povahy, kterým se zřizuje ochranné pásmo heliportu Thomayerova nemocnice Praha 4 – Krč.

22. 9. 2020

NOOP – Ochranné pásmo heliportu HEMS Brno – Černá pole

Byl uveřejněn návrh opatření obecné povahy, kterým se zřizuje ochranné pásmo heliportu HEMS Brno – Černá pole.

1 2 3 20