Aktuality

9. 3. 2023

Aktualizované termíny seminářů pro instruktory

ÚCL tímto oznamuje, že byl zveřejněn nový termín semináře pro instruktory FI(A), IRI(A) na měsíc březen.

8. 3. 2023

Pozvánka na seminář pro provozovatele VFR letišť

Úřad informuje o spuštění registrace na jím pořádaný seminář určený pro provozovatele VFR letišť. Jedná se o jednodenní seminář a je možné si vybrat jeden z Vámi preferovaných termínů. Termíny konání: 3. 5. 2023 a 4. 5. 2023 od 9:00 – 12:00Místo konání: Úřad pro civilní letectví, K letišti 1149/23, 160 08 Praha 6

8. 3. 2023

Vydání EASA Emergency AD 2023-0048-E na letadla DR 400 společnosti CEAPR

Bylo vydáno EASA AD  2023-0048-E na letadla DR 400 společnosti CEAPR.

7. 3. 2023

Volné služební místo – odborný rada oddělení obchodní letecké dopravy odboru provozu letadel sekce letové (č. j. 0920-23-110)

Dne 7. března bylo vyhlášeno výběrové řízení na služební místo odborného rady oddělení obchodní letecké dopravy odboru provozu letadel sekce letové (ID 312.003, ID ISoSS 30021726) – č.j. 0920-23-110

27. 2. 2023

Průzkum EASA k podpůrným programům, psychologickým posouzením členů letových posádek a politice prevence a odhalování zneužívání psychoaktivních látek – PRODLOUŽENÍ TERMÍNU PRO VYPLNĚNÍ DOTAZNÍKU

Agentura EASA prodloužila termín pro vyplnění dotazníku k průzkumu ohledně podpůrných programů, psychologických posouzení členů letové posádky a politiky prevence a odhalování zneužívání psychoaktivních látek. Nově lze dotazník vyplňovat do 30. 3. 2023. Původní informace a odkaz na dotazníky můžete nalézt na této stránce.

23. 2. 2023

Aktualizace seznamu nezávislého osvědčujícího personálu

Byl uveřejněn aktualizovaný seznam nezávislého osvědčujícího personálu.

22. 2. 2023

Uveřejnění revize EASA SIB 2022-02R1 – rušení signálu GNSS

Úřad pro civilní letectví upozorňuje, že agentura EASA uveřejnila dne 17. 2. 2023 revizi bezpečnostího bulletinu (SIB) 2022-02R1 “Global Navigation Satellite System Outage Leading to Navigation / Surveillance Degradation”.

21. 2. 2023

Uveřejnění směrnice CAA-SL-062-n-23 – Podmínky pro provádění letů pod minimální výšky

Sekce letová uveřejňuje směrnici CAA-SL-062-n-23 (Podmínky pro provádění letů pod minimální výšky dle ust. SERA.5005, písm. f), bodu 2 prováděcího nařízení (EU) č. 923/2012 a ust. 4.6, písm. b) předpisu L2). Toto vydání se týká pravidel pro nácvik nouzových a bezpečnostních přistání, nácvik nouzových situací a souvisejících přezkoušení. Účinnost směrnice je od 21. 2. 2023. Dokument naleznete […]

21. 2. 2023

Uveřejnění Revize 1 Informačního věstníku č. 01/2023 (Místa veřejného zájmu – PIS)

Odbor provozu letadel uveřejňuje Revizi 1 Informačního věstníku č. 01/2023 – politika pro určování míst veřejného zájmu (PIS) dle nařízení (EU) č. 965/2012. Revizi a další související informace naleznete na stránce – Informační věstníky.

16. 2. 2023

Změna směrnice CAA-TI-011-n/97 a změny formulářů programů údržby pro annexová letadla

Byla uveřejněna změna č. 10 směrnice CAA-TI-011-n/97 “Požadavky ÚCL na provádění údržby a preventivní údržby”. Směrnice byla aktualizovaná z důvodu opravy nepřesností a sesouhlasení směrnice s novými formuláři pro tvorbu programů údržby annexových letadel. A dále byly uveřejněny změny formulářů pro tvorbu programů údržby PU1, PU2 a PU3 pro annexová letadla.Důvodem ke změně formulářů bylo doplnění chybějících informací a […]