fbpx

Aktuality

30. 7. 2020

Vyhlášení odborného připomínkového řízení k předpisu L 10066

Odbor vnějších vztahů a speciálních činností ÚCL vyhlašuje odborné připomínkové řízení k návrhu změny č. 1 předpisu L 10066 (Postupy pro letové navigační služby – Správa leteckých informací).

28. 7. 2020

Uveřejnění českých znění rozhodnutí výkonného ředitele agentury EASA – AMC a GM pro kluzáky

Oddělení leteckých předpisů uveřejnilo česká znění následujících rozhodnutí výkonného ředitele EASA:

24.7.2020

Vydání Emergency FAA AD na letadla The Boeing Company – letadla – Model 737-300, -400, -500, -600, -700, -700C, -800, -900 a -900ER

Bylo vydáno Emergency FAA AD 2020-16-51-E na letadla The Boeing Company – letadla – Model  737-300, -400, -500, -600, -700, -700C, -800, -900 a -900ER.

24. 7. 2020

Vyjádření k situaci okolo vážného incidentu OK-TVO z 22. 8. 2019

Vzhledem k tomu, že byla vydána Závěrečná zpráva ÚZPLN, je ve veřejném prostoru opět diskutován vážný incident, ke kterému došlo 22. 8. 2019 (vysazení pohonné jednotky za letu).

16. 7. 2020

Uveřejnění vzoru (šablony) Provozní příručky a Standardních provozních postupů (SOP) pro provozovatele zvláštního provozu (SPO) – letouny a vrtulníky

Oddělení zvláštního provozu odboru provozu letadel sekce letové uveřejňuje šablonu Provozní příručky (OM) a Standardních provozní postupů (SOP) pro provozovatel zvláštního provozu (SPO) – letouny a vrtulníky. Šablony OM a SOP jsou připravené v souladu s nařízením (EU) č. 965/2012 podle části ORO a SPO a příslušných AMC k ustanovením ORO.MLR.100 a SPO.OP.230. Uvedené dokumenty a další informace […]

15. 7. 2020

Oznámení o aktualizaci předpisů

Úřad pro civilní letectví oznamuje, že dne 16. července 2020 uveřejní Ministerstvo dopravy, prostřednictvím Letecké informační služby (LIS), následující letecký předpis, resp. jeho změnu:

27.7.2020

Změny požadavků ÚCL na provádění údržby a preventivní údržby „annexových“ letadel

Dne 24.3.2020 vstoupila v platnost změna Nařízení Komise (EU) č. 1321/2014. Toto nařízení zavedlo mimo jiné změny v přístupu k údržbě vybraných „lehkých“ letadel a v důsledku toho se začaly používat jiné, zjednodušené postupy údržby. Výše uvedené nařízení se ale nevztahuje na letadla dle Annexu I Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2018/1139, tzv. „annexová letadla“.

10. 7. 2020

Aktualizace poradenského materiálu EASA k výjimce vztahující se k požadavkům na nedávnou praxi

Agentura EASA vydala revizi 3 k poradenskému materiálu (GM), který se týká výjimky dle článku 71(1) nařízení (EU) 2018/1139 (Základní nařízení) vztahující se k požadavkům na nedávnou praxi dle ustanovení ORO.FC.100(c) nařízení (EU) č. 965/2012 a FCL.060 nařízení (EU) č. 1178/2011 – opatření přijímaná v souladu s pandemií COVID-19.

9. 7. 2020

Vydání NPR/AD 2020-505-02

Bylo vydáno ANAC AD 2020-505-02 pro letadla Embraer EMB-505, kterým se ruší a nahrazuje EAD (emergency AD) 2020-01-01.

8. 7. 2020

Termíny a místa konání seminářů instruktorů pilotů

Úřad pro civilní letectví tímto oznamuje, že byl publikován seznam, ve kterém budou zveřejňovány termíny a místa konání pořádaných seminářů instruktorů pilotů. Seznam je k dispozici zde nebo na stránce  Výcvikové organizace .