Aktuality

20. 11. 2023

Uveřejnění EASA NPA 2023-09

Agentura Evropské unie pro bezpečnost letectví (EASA) uveřejnila dne 15. listopadu 2023 na svých internetových stránkách nové veřejné připomínkové řízení k návrhu na změnu předpisu, tzv. EASA NPA 2023-09 (Implementation of the latest CAEP amendments to ICAO Annex 16 Volumes I, II and III).

20. 11. 2023

Uveřejnění EASA NPA 2023-08

Agentura Evropské unie pro bezpečnost letectví (EASA) uveřejnila dne 9. listopadu 2023 na svých internetových stránkách nové veřejné připomínkové řízení k návrhu na změnu předpisu, tzv. EASA NPA 2023-08 (Regular update of the air traffic management / air navigation services rules).

16. 11. 2023

Aktualizace seznamů oprávněných organizací (podle Částí 145 a CAMO)

Byly uveřejněny tyto změny oprávnění:

14. 11. 2023

Oznámení o možnosti převzít stejnopis písemnosti

14. 11. 2023

OOP – Ochranné pásmo heliportu HEMS nemocnice Děčín

Bylo uveřejněno opatření obecné povahy, kterým se zřizuje ochranné pásmo heliportu HEMS nemocnice Děčín.

14. 11. 2023

OOP – Ochranné pásmo heliportu HEMS Most

Bylo uveřejněno opatření obecné povahy, kterým se zřizuje ochranné pásmo heliportu HEMS Most.

13. 11. 2023

Uveřejnění směrnice CAA-SL-064-n-23 (AltMoC – Let nad vodou – přístupnost záchranných vest)

Sekce letová uveřejňuje alternativní způsob průkazu (AltMoC) k ustanovením nařízení (EU) č. 965/2012, konkrétně k AMC1 CAT.IDE.A.285(a) a AMC1 NCC.IDE.A.220, které se vztahují k požadavkům na vybavení záchrannými vestami při letech nad vodou a požadavku na jejich přístupnost u letounů, v kterých je záchranná vesta uložena v rámci schváleného typového návrhu pod sedákem sedadla pro cestující. […]

8. 11. 2023

Aktualizace seznamu oprávněných pracovníků – nezávislého osvědčujícího personálu

Byl uveřejněn aktualizovaný seznam nezávislého osvědčujícího personálu.

7. 11. 2023

Uveřejnění revize EASA SIB 2022-02R2 – rušení signálu GNSS

Úřad pro civilní letectví upozorňuje, že agentura EASA uveřejnila dne 6. 11. 2023 druhou revizi bezpečnostího bulletinu (SIB) 2022-02R2 “Global Navigation Satellite System Outage and Alterations Leading to Navigation / Surveillance Degradation”.

6. 11. 2023

Vydání směrnice Omezení nebo zakázání užívání vzdušného prostoru České republiky nebo jeho části k létání na dobu nezbytně nutnou

Úřad pro civilní letectví vydal novou směrnici „Omezení nebo zakázání užívání vzdušného prostoru České republiky nebo jeho části k létání na dobu nezbytně nutnou (CAA/S-SP-044-0/2023), verze 1.0  s účinností od 1. 1. 2024.