Aktuality

16. 5. 2024

Volné služební místo – rada/odborný rady oddělení konstrukce odboru certifikace a inženýringu sekce technické (č. j. 5376-24-110)

Dne 16. května bylo vyhlášeno výběrové řízení na služební místo rady/odborného rady oddělení konstrukce odboru certifikace a inženýringu sekce technické (ID 212.007, ID ISoSS 30021686) – č.j. 5376-24-110

16. 5. 2024

Volné služební místo -rada/odborný rada oddělení údržby odboru způsobilosti letadel v provozu sekce technické (č. j. 5425-24-110)

Dne 16. května bylo vyhlášeno výběrové řízení na služební místo rady/odborného rady oddělení údržby odboru způsobilosti letadel v provozu sekce technické (ID 231.005, ID ISoSS 30021698) – č.j. 5425-24-110

15. 5. 2024

Volné služební místo – ředitel/ředitelka odboru způsobilosti letadel v provozu sekce technické (č.j. 5164-24-110)

Dne 15. května bylo vyhlášeno výběrové řízení na služební místo ředitele/ředitelky odboru způsobilosti letadel v provozu sekce technické (ID 230.300, ID ISoSS 30021693) – č.j. 5164-24-110

15. 5. 2024

Volné služební místo – odborný rada oddělení právního odboru vnitřní správy sekce pro správu a veřejnost (č.j. 5319-24-110)

Dne 15. května bylo vyhlášeno výběrové řízení na služební místo služební místo odborného rady oddělení právního odboru vnitřní správy sekce pro správu a veřejnost (ID 130.002, ID ISoSS 30021638)- č.j. 5319-24-110

15. 5. 2024

Volné služební místo – ředitel/ředitelka odboru certifikace a inženýringu sekce technické (č.j. 5163-24-110)

Dne 15. května bylo vyhlášeno výběrové řízení na služební místo ředitele/ředitelky odboru certifikace a inženýringu sekce technické (ID 210.300, ID ISoSS 30021673) – č.j. 5163-24-110

14. 5. 2024

Aktualizace LKR10 – UAS

Úřad pro civilní letectví vydal OOP č.j. 7181-24-701, kterým dochází k úpravě omezeného prostoru LKR10-UAS. Tato úprava spočívá v zavedení institutu gridů ve vztahu k provozu v blízkosti řízených letišť a dále dochází k úpravě podmínek provozu v hustě osídleném prostoru pro bezpilotní letadla kategorií C0, C1 a bezpilotní letadla splňující požadavky stanovené v Článku 20 písm. a) Prováděcího nařízení (EU) […]

14. 5. 2024

OOP – Omezený prostor LKR10 – UAS

Bylo uveřejněno opatření obecné povahy, kterým se stanoví omezený prostor LKR10 – UAS. Počínaje datem 15.05.2024 včetně se ruší opatření obecné povahy vydané pod č.j. 13411-23-701 a využívání omezeného prostoru LKR10 – UAS se dále pojí s tímto úplným a aktualizovaným vymezením podmínek stanoveným v tomto opatření obecné povahy.

13. 5. 2024

Uveřejnění Poradního oběžníku PO/ST-L8/A.2.7.6.2.f)

ÚCL vydal Poradní oběžník PO/ST-L8/A.2.7.6.2.f) – “Postup a podmínky pro umožnění provádění vývojových a výrobních zkušebních letů letadel určených pro mimoevropský trh“.Poradní oběžník definuje postup a stanovuje podmínky, za kterých je možné provádět vývojové zkušební lety letadel, určených pouze pro mimoevropský trh. Tato problematika se může týkat např. letadel, která budou v budoucnu plnit nové požadavky […]

7. 5. 2024

Uveřejnění EASA NPA 2024-04

Agentura Evropské unie pro bezpečnost letectví (EASA) uveřejnila dne 30. dubna 2024 na svých internetových stránkách nové veřejné připomínkové řízení k návrhu na změnu předpisu, tzv. EASA NPA 2024-04 (Regular update of Commission Regulation (EU) No 748/2012 and the associated acceptable means of compliance and guidance material).

7. 5. 2024

Aktualizace seznamu oprávněných organizací podle Části 145

Byly uveřejněny tyto změny oprávnění: Seznamy všech oprávněných organizací