Aktuality

16. 10. 2023

Uveřejnění informačního věstníku č. 04/2023 – Postupy LVO – degradace pozemního letištního vybavení

Odbor provozu letadel uveřejňuje Informační věstník č. 04/2023 obsahující požadavek ÚCL na zvyšování povědomí a seznámení členů letových posádek s provozními postupy LVO v případě degradace pozemního letištního vybavení. Více informací naleznete v uvedeném věstníku, který je uveřejněn na stránce – Informační věstníky.

11. 10. 2023

Konzultační průzkum – EU Space Law

Evropská komise zahájila cílenou konzultaci k iniciativě společné EU legislativy týkající se bezpečnosti, odolnosti a udržitelnosti činností a provozu v kosmickém prostoru (tzv. “EU Space Law (EUSL)”). Na průzkum upozorňujeme proto, aby komunita ATM mohla vyjádřit své názory, zejména pokud jde o dopad na letecký provoz během fází tranzitu (vypouštění a opětovného vstupu do atmosféry).

11. 10. 2023

Postup pro provedení analýzy rizik u organizace CAMO nebo 145

Byl uveřejněn postup pro provedení analýzy rizik u organizace CAMO nebo 145. (viz Jak na to)

10. 10. 2023

Vydání Emergency EASA AD  2023-0177-E na letadla SportStar RTC společnosti Evektor, spol. s r.o.

Bylo vydáno Emergency EASA AD  2023-0177-E na letadla SportStar RTC společnosti Evektor, spol. s r.o. vybavených motory BRP-Rotax 912 ULS.

6. 10. 2023

Uveřejnění revize 1 Postupu pro schvalování schématu nouzového vybavení (EEL)

ÚCL uveřejňuje Revizi 1 Postupu pro schvalování EEL u provozovatelů obchodní letecké dopravy. Revidovaný postup naleznete na stránce Praktické informace – provoz letadel v části OSTATNÍ DOKUMENTY, PODMÍNKY, POSTUPY A PRAVIDLA.

6. 10. 2023

Uveřejnění Informačního věstníku č. 03/2023

Odbor provozu letadel uveřejňuje Informační věstník č. 03/2023, který se týká zavedení a sledování ukazatelů a cílů výkonnosti v oblasti bezpečnosti vyplývající ze Státního programu bezpečnosti (SSP). Uvedený věstník se týká držitelů AOC a provozovatelů NCC. Dokument naleznete na stránce – Informační věstníky.

6. 10. 2023

Vyhlášení výběrového řízení na pozici ředitel/ředitelka ÚCL

V souladu se služebním zákonem uplyne 30.11.2023 pětiletý mandát současnému řediteli ÚCL, proto Ministerstvo dopravy vyhlašuje výběrové řízení na pozici ředitel/ředitelka ÚCL.https://www.mdcr.cz/Kariera/Nabidka-zamestnani/Reditel-reditelka-Uradu-pro-civilni-letectvi

5. 10. 2023

Nebezpečí při činnostech CAMO a AMO 145

Byly uveřejněny seznamy nebezpečí (HAZARDS) při činnosti CAMO a při činnosti AMO 145.

4. 10. 2023

Informace o možném dočasném zpomalení procesu agend spojených s přístupem do Rejstříku trestů (zejm. ověřování spolehlivosti)

Upozorňujeme veřejnost, že dne 8. 10. 2023 je plánováno spuštění nového Informačního systému Rejstříku trestů, přičemž od 4. 10. 2023 začne proces migrace dat ze systému stávajícího. Z důvodu přechodu na nový systém Rejstříku trestů může docházet k technickým problémům při pořizování výpisů a dat z Rejstříku trestů. Očekáváme, že případné potíže s přístupem do Rejstříku trestů mohou trvat […]

4. 10. 2023

Oznámení o konání semináře pro Pověřené pracovníky (PP, PPKB) a Oprávněné pracovníky (nezávislý osvědčující personál)

Odbor způsobilosti letadel v provozu (OZL) informuje o konání semináře pro PP, PPKB a OP (nezávislý osvědčující personál) ve dnech 29.11.2023, 14.12.2023  nebo 18.01.2024,a to vždy od 09:00, na ÚCL Praha, ve velké zasedací místnosti.