Aktuality

7. 12. 2023

Manuál pro provozovatele seznamovacích letů

Oddělení neobchodního provozu, Odboru provozu letadel uveřejňuje manuál pro provozovatele seznamovacích letů. Dokument má sloužit jako praktický průvodce ke směrnici CAA-SL-102-n-16 (Podmínky pro provádění seznamovacích letů). Dokument naleznete na stránce – Neobchodní provoz dle pravidel EU.

6. 12. 2023

Změna poradního oběžníku PO/ST-ČÁST 145.A.70-23

Byla vydána změna dokumentu PO/ST-ČÁST 145.A.70-23 “Směrnice pro stanice traťové údržby zřízené dle Části 145“.

6. 12. 2023

Uveřejnění EASA NPA 2023-10

Agentura Evropské unie pro bezpečnost letectví (EASA) uveřejnila dne 4. prosince 2023 na svých internetových stránkách nové veřejné připomínkové řízení k návrhu na změnu předpisu, tzv. EASA NPA 2023-10 (Review of Part-147).

28. 11. 2023

Jmenování ředitele ÚCL

K 1. prosinci 2023 byl na další pětileté funkční období jmenován ředitelem Úřadu pro civilní letectví stávající ředitel David Jágr. V souladu se služebním zákonem probíhají výběrová řízení na ředitele sekcí a po jejich ustavení budou realizována výběrová řízení na ředitele podřízených odborů.

22. 11. 2023

Aktualizace českého znění eRules pro UAS

Došlo k aktualizaci dokumentu eRules UAS CS.

21. 11. 2023

Vydání Emergency EASA AD  2023-0204-E na vrtulníky Cabri G2 společnosti Helicopteres Guimbal

Bylo vydáno Emergency EASA AD  2023-0204-E na vrtulníky Cabri G2 společnosti Helicopteres Guimbal všech výrobních čísel.

16. 11. 2023

Aktualizace seznamů oprávněných organizací (podle Částí 145 a CAMO)

Byly uveřejněny tyto změny oprávnění:

14. 11. 2023

Oznámení o možnosti převzít stejnopis písemnosti

13. 11. 2023

Uveřejnění směrnice CAA-SL-064-n-23 (AltMoC – Let nad vodou – přístupnost záchranných vest)

Sekce letová uveřejňuje alternativní způsob průkazu (AltMoC) k ustanovením nařízení (EU) č. 965/2012, konkrétně k AMC1 CAT.IDE.A.285(a) a AMC1 NCC.IDE.A.220, které se vztahují k požadavkům na vybavení záchrannými vestami při letech nad vodou a požadavku na jejich přístupnost u letounů, v kterých je záchranná vesta uložena v rámci schváleného typového návrhu pod sedákem sedadla pro cestující. […]

8. 11. 2023

Aktualizace seznamu oprávněných pracovníků – nezávislého osvědčujícího personálu

Byl uveřejněn aktualizovaný seznam nezávislého osvědčujícího personálu.