Aktuality

7. 5. 2024

Uveřejnění EASA NPA 2024-04

Agentura Evropské unie pro bezpečnost letectví (EASA) uveřejnila dne 30. dubna 2024 na svých internetových stránkách nové veřejné připomínkové řízení k návrhu na změnu předpisu, tzv. EASA NPA 2024-04 (Regular update of Commission Regulation (EU) No 748/2012 and the associated acceptable means of compliance and guidance material).

7. 5. 2024

Aktualizace seznamu oprávněných organizací podle Části 145

Byly uveřejněny tyto změny oprávnění: Seznamy všech oprávněných organizací

7. 5. 2024

SL ICAO – obavy o bezpečnost letectví v souvislosti s rušením GNSS

ÚCL upozorňuje, že Mezinárodní organizace pro civilní letectví (ICAO) zveřejnila prostřednictvím svého dopisu (SL ICAO) v souvislosti s obavami týkajícími se rušení Globálního navigačního družicového systému (GNSS) nejen odkazy na bezpečnostní publikace vydané v této souvislosti Agenturou Evropské unie pro bezpečnost letectví (EASA) a Federálním leteckým úřadem USA (FAA), ale také doporučení sestavená v rámci […]

6. 5. 2024

Uveřejnění Informačního věstníku č. 03/2024 (hlášení událostí nesplnění kritérií stabilizovaného přiblížení)

Sekce letová uveřejňuje Informační věstník č. 03/2024, který obsahuje upozornění na povinnost podávat povinné hlášení ve smyslu prováděcího nařízení Komise (EU) 2015/1018 ze dne 29. června 2015, kterým se stanoví seznam klasifikovaných událostí v civilním letectví, které podléhají povinnému hlášení, v případech nesplnění kritérií stabilizovaného přiblížení. Dokument naleznete na stránce – Informační věstníky.

2. 5. 2024

Vydání Emergency UK AD  G-2024-001-E na horkovzdušné balony společnosti Lindstrand Technologies Limited

Bylo vydáno Emergency UK AD  G-2024-001-E na horkovzdušné balony společnosti Lindstrand Technologies Limited (vyrobené po březnu 2017  a vybavené “Polyester Filled Aramid (Kevlar) load tapes“).

30. 4. 2024

Prodloužení spolehlivosti osob, kterým skončí platnost dokladu v průběhu řízení o nové ověření spolehlivosti

Ministerstvo dopravy vydalo v reakci na současné vysoké vytížení agendy ověřování spolehlivosti dle § 85e a násl. zákona o civilním letectví rozhodnutí, dle kterého lze na držitele dokladů o spolehlivosti nahlížet jako na spolehlivé i v případě, kdy jim během řízení platnost dokladu skončí.

29. 4. 2024

Aktualizace seznamu oprávněných pracovníků – nezávislého osvědčujícího personálu (k 29.04.2024)

Byl uveřejněn aktualizovaný seznam nezávislého osvědčujícího personálu.

29. 4. 2024

Aktualizace seznamů oprávněných organizací (podle Části CAMO a Části 145)

Byla uveřejněna tato oprávnění: Seznamy všech oprávněných organizací

26. 4. 2024

Lhůty na vyřizování žádostí oddělení letecký rejstřík

Oddělení letecký rejstřík rozhoduje o žádostech v souladu se správním řádem v zákonné lhůtě do 30 dnů, ve složitých případech do 60 dnů od obdržení žádosti. Obvykle to bývá ve lhůtě kratší. Upozorňujeme však, že zejména na začátku letecké sezóny v jarních měsících, kdy pravidelně dochází k výraznému navýšení počtu přijatých žádostí se lhůty na zpracování […]

17. 4. 2024

Novinky na portálu Úřadu pro civilní letectví

Na portálu ÚCL lze po přihlášení prostřednictvím Identity občana nově ověřit stav úhrady správního poplatku a také si zde stáhnout potvrzení o úhradě všech správních poplatků uhrazených úřadu v minulosti. Služba ověření stavu správních poplatků je dostupná jak fyzickým osobám, tak i právnickým osobám (přístup do portálu je umožněn prostřednictvím fyzické osoby oprávněné jednat za […]