Aktuality

16. 2. 2023

Aktualizace seznamů oprávněných organizací

Byla uveřejněna změna oprávnění CZ.CAMO.0083 společnosti Eclair Aviation s.r.o.. Seznamy všech oprávněných organizací

15. 2. 2023

Termíny školení řídících seskoků pro rok 2023

Odbor provozu letadel uveřejňuje termíny školení pro prodloužení speciálního oprávnění ŘS – Řídicí Seskoků pro rok 2023. Termíny a další informace naleznete na stránce Parašutismus\Důležité provozní informace.

13. 2. 2023

Funkcionalita delegátů

V nové aktualizaci registračního systému byla spuštěna funkcionalita delegátů. Provozovatel může prostřednictvím systému zplnomocnit delegáta, který jej může zastupovat ve věcech podání a komunikace ohledně žádostí o vydání Oprávnění k provozu. Rozhraní delegátů naleznete ve svém profilu.

3. 2. 2023

Volné pracovní místo – zástup za mateřskou/rodičovskou dovolenou na pracovní pozici odborného rady oddělení právního odboru právního sekce správní a bezpečnostní – č. j. 0502-23-110

Dne 3. února 2023 bylo vyhlášeno výběrové řízení – zástup za mateřskou/rodičovskou dovolenou na pracovní pozici odborného rady oddělení právního odboru právního sekce správní a bezpečnostní (ID 130.001, ID ISoSS 30021637), č. j. 0502-23-110

2. 2. 2023

Věková omezení u miniwebu ÚCL pro bezpilotní systémy

U miniwebu ÚCL pro bezpilotní systémy byla aktivována věková omezení pro registraci. Provozovatelé bezpilotních systémů se mohou registrovat od 18 let věku a dálkově řídící piloti pak od 16 let věku v souladu s platným regulačním rámcem pro bezpilotní systémy. Za osoby mladší provádí registraci zákonní zástupci svým jménem.

1. 2. 2023

Aktualizace formuláře žádosti o vydání Oprávnění k provozu

Pro účely podání žádosti o vydání Oprávnění k provozu je od 1. února 2023 potřeba využít aktuální formulář žádosti, konkrétně formulář CAA/F-SP-046-1/2020. V případě, že žadatel využije staršího formuláře, bude v rámci správního řízení vyzván k doplnění chybějících údajů. V souvislosti s tím byla upravena rovněž příloha žádosti OkP dle bodu 3.5 (formulář CAA/F-SP-048-3/2020).

31. 1. 2023

Přehled parašutistických nehod a incidentů za rok 2022

Odbor provozu letadel uveřejňuje přehledy nehod, incidentů a vážných incidentů v oblasti parašutismu za rok 2022. Přehledy naleznete na stránce – Přehled parašutistických nehod a incidentů.

31. 1. 2023

Prezentace z pravidelného semináře nezávislého osvědčujícího personálu a pověřených osob

Na stránce Pravidelná školení oprávněných pracovníků OP a pověřených pracovníků PP, PPKB byly zveřejněny prezentace z pravidelného semináře nezávislého osvědčujícího personálu a pověřených osob.

30. 1. 2023

Vydání EASA Emergency AD 2021-0125R1-E na motory M601E společnosti GE Aviation Czech s.r.o.

Bylo vydáno EASA Emergency AD  2021-0125R1-E na motory M601E společnosti GE Aviation Czech s.r.o.. Toto EASA AD nahrazuje EASA Emergency AD 2021-0125-E ze dne 07.05.2021.

26. 1. 2023

Uveřejnění změny č. 7 Směrnice CAA-SL-010-n-14 – Výcvikový program pro přepravu nebezpečného zboží

Odbor provozu letadel uveřejňuje změnu č. 7 směrnice CAA-SL-010-n-14. Účinnost změny je od 1. 2. 2023. Aktuální znění naleznete na stránce – Postupy pro udělení/změnu schválení.