fbpx

Aktuality

15. 5. 2020

Uveřejnění postupu pro udílení výjimek z požadavků na nedávnou praxi

Odbor způsobilosti letadel uveřejňuje postup pro udělení výjimky dle článku 71(1) nařízení (EU) 2018/1139 (Základní nařízení) vztahující se k požadavkům na nedávnou praxi dle ustanovení ORO.FC.100(c) nařízení (EU) č. 965/2012 a FCL.060 nařízení (EU) č. 1178/2011 – opatření přijímaná v souladu s pandemií Covid-19. Uvedený postup naleznete na stránce – Postup pro udělení výjimky dle článku 71(1) […]

14. 5. 2020

Opatření pro zmírnění vlivu rozdílů mezi FSTD a ACFT na výcviky a poskytování informací o konání výcviků a přezkušování

Oddělení obchodní letecké dopravy odboru provozu letadel uveřejňuje Informační věstník č. 05/2020, týkající se opatření pro zmírnění vlivu rozdílů mezi FSTD a ACFT na výcviky FC a poskytování informací pro ÚCL o konání výcviků a přezkušování ze strany provozovatelů. Uvedený věstník a další naleznete na stránce – Informační věstníky.                            

12. 5. 2020

Mobilní heliport předán do provozu

K dnešnímu dni předal Úřad pro civilní letectví Letecké službě Policie ČR do ostrého provozu mobilní heliport, který byl ve spolupráci s Technologickou agenturou ČR a za podpory Ministerstva dopravy realizován jako výzkumná potřeba pro mobilní řešení nočního provozu letecké záchranné služby.

5. 5. 2020

Standardizační školení examinátorů TRE – náhradní termín

Náhradní termín pro standardizační školení examinátorů dle požadavků PART FCL.1025 pro získání, prodloužení anebo obnovu osvědčení examinátora (TRE/SFE) pro vícepilotní letouny byl stanoven na úterý 9. 6. 2020 v prostorách výcvikové organizace CATC Praha (CZ/ATO-004) se začátkem v 09:00 hodin. Registrujte se, prosím, na e-mailové adrese ato@catc.cz.

30. 4. 2020

Recovery of theoretical examinations at CAA CZ

CAA CZ in accordance with conditions of governmental lift-up of extraordinary measures against spread of the COVID-19 infection prepares recovery of theoretical knowledge examinations (Theoretical Examinations) under the following conditions:

30. 4. 2020

Obnovení zkoušek z teoretických znalostí pilotů na ÚCL

ÚCL v souladu s podmínkami vládního uvolňování mimořádných opatřeních  proti šíření nemoci Covid-19 připravuje obnovení zkoušek z teoretických znalostí (dále teoretické zkoušky)  za následujících podmínek:

29. 4. 2020

Zveřejnění poradenského materiálu pro práci s nálezy pro provozovatele SPO

Oddělení zvláštního provozu, odboru letecké dopravy, sekce letové připravilo poradenský materiál pro provozovatele SPO se zaměřením na práci s nálezy z kontrol v rámci průběžného dozoru, prováděného inspektory Úřadu pro civilní letectví. Uvedený materiál, včetně dalších informací naleznete na stránce – Zvláštní provoz (SPO) dle pravidel EU.

28. 4. 2020

Vydání aktualizovaných národních programů

Dnem 1.5.2020 nabývají platnosti aktualizované národní programy – Národní bezpečnostní program a Národní program bezpečnostního výcviku. Účinnost těchto programů je stanovena od 1.5.2020.Na stránce http://www.caa.cz/ochrana-civilniho-letectvi/narodni-program naleznete formulář pro přístup k Národnímu bezpečnostnímu programu a jeho úplnému znění. Zároveň zde je přístup k Národnímu bezpečnostnímu programu a Národnímu programu řízení kvality.

27. 4. 2020

Aktualizace Podmínek pro pořádání leteckých veřejných vystoupení (CAA-SL-101-1-106)

Odbor provozu letadel, Sekce letové uveřejňuje aktualizované Podmínky pro pořádání leteckých veřejných vystoupení (CAA-SL-101-n-106), včetně souvisejících formulářů. Účinnost verze č. 1 je od 1. 4. 2020. Aktuální dokumenty naleznete na stránce – Letecká veřejná vystoupení.

24. 4. 2020

Uveřejňujeme Oznámení Ministerstva dopravy

K dnešnímu dni pozbyl platnosti příkaz k provádění letů v rámci provozování letadel a sportovních létajících zařízení vydaný Ministerstvem dopravy dne 7. dubna 2020. Související Oznámení Ministerstva dopravy o pozbytí platnosti příkazu k provádění letů.