Zvláštní specifikace letové způsobilosti

Informace uvedené na této stránce se vztahují na letadla (a případně jejich motory nebo vrtule), která jsou vyjmuta z působnosti Nařízení komise (EU) č. 2018/1139, jelikož splňují podmínky Přílohy I (Annex I) k tomuto nařízení. Letová způsobilost a provoz těchto tzv. annexových letadel (motorů, vrtulí), která nespadají pod dohled EASA, ale národních úřadů, se řídí národní legislativou.

Annexovému letadlu, které nemá v ČR vydané Typové osvědčení (Type Certificate, TC) se namísto standardního Osvědčení letové způsobilosti (OLZ) vydává Zvláštní osvědčení letové způsobilosti (ZOLZ) v kategorii Experimental, Limited nebo Restricted. K takovému letadlu bez TC určenému pro normální provoz – tedy nejedná se o prototyp nebo experimentální letadlo pro zkoušení nové koncepce – Úřad při šetření jeho počáteční letové způsobilosti vypracuje tzv. Zvláštní specifikaci letové způsobilosti (ZSLZ).

ZSLZ představuje závazný provozně-technický dokument, který stanovuje provozní omezení zaručující přijatelnou míru provozní bezpečnosti a požadavky na zachování letové způsobilosti po celou dobu provozu. Kromě toho ZSLZ obsahuje základní technické a provozní údaje o letadle, jeho pohonné jednotce, seznam vybavení, pokyny k obsluze, provozu a údržbě přímo nebo odkazem na jinou provozně-technickou dokumentaci apod. ZSLZ v podstatě nahrazuje tzv. datasheet (TCDS), který se vždy vydává letadlům s TC.

Vydání ZSLZ se týká:

  • letadla, jehož TC nebyl v ČR validován; nebo
  • letadla, jehož TC již nemá svého držitele; nebo
  • vojenského letadla v civilním provozu; nebo
  • jiného historického letadla; nebo
  • individuálně stavěného letadla.

Podmínky provozu motorů a vrtulí, které nemají v ČR platné TC (EASA nebo národní), jsou definovány v ZSLZ letadla, na němž jsou instalovány, nebo v samostatné ZSLZ.

ZSLZ slouží jako podklad pro vydání nebo prodloužení Zvláštního osvědčení letové způsobilosti (ZOLZ) letadlu. ZSLZ je vždy vázaná na konkrétní letadlo (sériové číslo) nebo skupinu letadel stejného typu. Jednoznačná identifikace letadel, pro která ZSLZ platí, je v tomto dokumentu vždy uvedena.

Níže jsou uvedeny typy letadel a motorů, pro které ÚCL vydal Zvláštní specifikace letové způsobilosti:

Civilní letouny

Letouny ANTONOV AN-2

Letoun EXTRA 300/SR

Letoun Pilatus P2-05/06

Letoun Rutan 61 Long EZ

Vojenské letouny

Letouny řady L-29 a jeho verze a varianty pro civilní provoz

Letouny řady L-39 a jeho verze a varianty pro civilní provoz

MiG-15 UTI (SB Lim-2)

Vrtulníky

Vrtulníky řady Mi-8 a jejich verze a varianty

Vrtulník TAH-1P

Motory

Motor M701c-500

Motor AI-25TL/TLM

Motor AI-9V (APU)


Související dokumenty a odkazy:


Poslední aktualizace: 03. 04. 2024

Správce stránky: Oddělení certifikace výrobků

Máte nejasnosti? Zanechte nám vzkaz
Autor stránky: Sekce technická

Zanechat vzkaz:

Děkujeme za váš zájem nás zkontaktovat. Odpověď zašleme na vámi uvedený email. V případě dotazů nesouvisejících s touto stránkou využijte prosím možnosti v sekci Kontakty.
Vaším podnětem se bude zabývat: Sekce technická