Poskytnuté informace

Zveřejnění obsahu informací poskytnutých na žádost dle § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím.

Poskytnuté informace za rok 2010

Poskytnuté informace za rok 2011

Poskytnuté informace za rok 2012

Poskytnuté informace za rok 2013

Poskytnuté informace za rok 2014

Poskytnuté informace za rok 2015

Poskytnuté informace za rok 2016

Poskytnuté informace za rok 2017


Poskytnuté informace za rok 2018


ÚCL obdržel dne 24.1.2018 žádost pana Č.K. o poskytnutí informací podle zákona o svobodném přístupu k informacím.

ÚCL žádosti vyhověl a v souladu s § 5 odst. 3 citovaného zákona ÚCL nyní zveřejňuje obsah poskytnuté informace.

Dotaz (uveřejněno v doslovné citaci):

  1. V jakém stádiu se nachází správní řízení ve věci incidentu s upadnutou vrtulí od VIVATA se Skutečským aeroklubem s.r.o. Zda UCL již vyřešil odvolání a pokud ne, tak proč to tak dlouho trvá ?
  2. Pokud správní řízení je ukončeno, požaduji informaci podat v souladu s §4a, odstavce 2b uvedeného zákona formou kopie dokumentu obsahující požadované informace.

Odpověď ÚCL:

Ve správním řízení ve věci incidentu s upadnutou vrtulí od VIVATA se Skutečským aeroklubem s.r.o., vedeném Úřadem pro civilní letectví pod spisovou značkou 2641-14-401, vydal Úřad pro civilní letectví dne 1.2.2018 rozhodnutí (kopie rozhodnutí viz. příloha). Rozhodnutí k dnešnímu dni nenabylo právní moci.
Protože rozhodnutí bylo shodou okolností vydáno v období mezi podáním Vaší žádosti a naší odpovědí, tak abychom předešli spekulacím, uvádíme důvody časové náročnosti řízení:

  • rozhodnutí správního orgánu má být detailně odůvodněno a správní orgán se musí vypořádat se všemi důkazy – jak s důkazy získanými správním orgánem v rámci správního řízení, tak s důkazy navrženými účastníkem řízení;
  • oprávněná úřední osoba, která byla původně vedením spisu pověřena, již na Úřadě nepracuje, což znamenalo nastudování spisové dokumentace osobou pověřenou vedením spisu;
  • průtahy v řízení způsobené účastníkem řízení, jako odvolávání se vůči procesním úkonům správního orgánu, navrhování důkazů a podání námitky podjatosti nedokáže správní orgán ovlivnit a rozhodně nemohou být přičteny jednání Úřadu.

pdf.pngPříloha


ÚCL obdržel dne 6.2.2018 žádost pana R.H. o poskytnutí informací podle zákona o svobodném přístupu k informacím.

ÚCL žádosti částečně vyhověl a v souladu s § 5 odst. 3 citovaného zákona ÚCL nyní zveřejňuje obsah poskytnuté informace.

Dotaz (uveřejněno v doslovné citaci):

Oznamoval ÚCL alebo MD ČR odchýlku od medzinárodných noriem a postupov v oblasti bezpečnostnej ochrany civilného letectva stanovených Chicagským dohovorom v zmysle článku 38 tohto dohovoru?

Ak áno, prosím o informáciu akú a kedy

Odpověď ÚCL:

Úřad pro civilní letectví (dále jen „Úřad“) neoznamoval odchylku od mezinárodních norem a postupů v oblasti bezpečnostní ochrany civilního letectví stanovených Chicagskou úmluvou ve smyslu článku 38 této úmluvy.

Úřad nemá oprávnění poskytovat informace, které patří do působnosti Ministerstva dopravy České republiky, v tomto případě se, prosím, obraťte přímo na Ministerstvo dopravy, odbor civilního letectví.


Výběr jazyka česky english