Informační věstníky

Informační věstníky vydané v roce 2017


Číslo informačního věstníku


Komentář

pdf.png01/2017

(A) Informace o změně stávajícího názvu vzdušného prostoru NAT MNPS na nový název NAT HLA.
(B) Informace o zavedení snížených bočních rozestupů na 25 NM pro provoz ve vzdušném prostoru NAT.

Přílohy:

1) ICAO NAT.Doc.007 V-2016-1
2) ICAO Doc.7030-NAT SUPPs
3) NAT OPS Bulletin 2017_1
4) NAT OPS Bulletin 2015_003

pdf.png02/2017

Informace o nových/novelizovaných AMC a GM k Part-ORO a k Part-CAT, publikovaných Rozhodnutími výkonného ředitele EASA.

Příloha:
Part-ORO Annex to Decision 2017-007-R
Part-CAT Annex to Decision 2017-008-R

Upravené, nebo doplněné provozní postupy předložit k posouzení na ÚCL nejpozději do 31.07.2017  

pdf.png03/2017

Zavedení komunikace a sledování / monitorování, založené na výkonnosti, v ICAO oblasti severního Atlantiku

Informační věstníky vydané v roce 2016


Číslo informačního věstníku


Komentář

pdf.png01/2016

Postupy pro udělení/změnu schválení rozdílů mezi provozními postupy při provádění neobchodních letů držitelem AOC.
Žádost o schválení změny postupů předložit nejpozději do 31.07.2016.


pdf.png02/2016

Implementace přijatelných způsobů průkazu (AMC) a poradního materiálu (GM) pro
zajištění výcviků UPRT, CRM a SECURITY

Žádosti o změnu programů výcviku předložit do 31.10.2016.

pdf.png03/2016Informace k implementaci požadavků nařízení (EU) č. 2016/1199, kterým se novelizuje nařízení (EU) č. 965/2012 a které se týkají:
(A)    Implementace změny požadavku SPA.PBN.100 a SPA.PBN.105 – provoz navigace založené na výkonnosti PBN
(B)    Implementace ostatních změn požadavků pro provoz letadel v obchodní letecké dopravě
Přílohy:
Nařízení (EU) 2016/1199
Annex to Decision 2016/020/R
Annex to Decision 2016/015/R
Annex to Decision 2016/019/R


pdf.png04/2016

Informace k implementaci nařízení (EU) č. 2015/2338, kterým se novelizuje nařízení (EU) č. 965/2012


Termín pro doplnění do OM – 31.01.2017  

pdf.png05/2016

Provedení kontroly všech částí provozní příručky a další dokumentace, na kterou je v provozní příručce uveden odkaz, pomocí seznamu kontrolních úkonů.
Zpracovat nejpozději do 30.04.2017.
Příloha:
Seznam kontrolních úkonů


Informační věstníky vydané v roce 2015


Číslo informačního věstníku


Komentář

pdf.png01/2015

Informace o požadavku ÚCL ČR na dodatečný přezkum a případné přepracování ustanovení 0.2 části OM-A, které se týká postupů pro řízení a oznamování změn, které nevyžadují schválení   předem v souladu s novelizovanou směrnicí CAA-SLP-003-n-14. Termín pro přezkum / přepracování uvedeného ustanovení je do 28.02.2015.

pdf.png02/2015

Informace o nových pravidlech pro výpočet limitů doby letové služby, doby služby a doby odpočinku pro provozovatele obchodní letecké dopravy.

pdf.png03/2015

Řízení množství paliva za letu – Frazeologie pro podávání zpráv o množství paliva na palubě letounu službě řízení letového provozu. Ruší Informační věstník 02/2012.
Příloha 1: EASA_SIB_2013-12
Příloha 2: IFALPA Air Traffic Services Briefing Leaflet

pdf.png04/2015

Vyhodnocení nálezů z kontrol SACA / SAFA.
Ruší Informační věstník 05/2012.

pdf.png05/2015

Implementace požadavku ustanovení ORO.MLR.100(b) nařízení Komise (EU) č.965/2012 – Obsah provozní příručky nesmí být v rozporu s podmínkami uvedenými v provozních specifikacích k osvědčení leteckého provozovatele (AOC).
Požadavek na kontrolu provozní příručky a odstranění nadbytečných informací.


Informační věstníky vydané v roce 2014


Číslo informačního věstníku


Komentář

pdf.png01/2014

Neočekávané chování autopilota při přiblížení ILS na přistání 
pdf.png02/2014 Výcvik postupu nezdařeného přiblížení
pdf.png03/2014  Implementace nařízení Komise (EU) č. 1332/2011, kterým se stanoví společné požadavky na užívání vzdušného prostoru a provozní postupy pro palubní proti-srážkový systém (implementace ACAS II software 7.1.)
pdf.png04/2014  Informace o nových dokumentech pro letecký provoz dle nových prováděcích pravidel, uveřejněných na webu ÚCL ČR.
pdf.png05/2014 Informace o využití směrnice CAA-SLP-044-n-14, která se týká postupů pro schválení / změnu MEL, postupu pro prodloužení lhůty oprav a postupu pro provoz letadla mimo omezení MEL.
pdf.png06/2014 EASA bezpečnostní informační bulletiny (Safety Information Bulletins – SIBs). Nové SIBs  v souvislosti s činností sopky Bardarbunga na Islandu. Pokyny pro vedoucí bezpečnosti provozovatelů OLD.


Informační věstníky vydané v roce 2013


Číslo informačního věstníku


Komentář

pdf.png01/2013

Implementace příloh I až V k nařízení (EU) č. 965/2012

pdf.png02/2013

ORO.GEN.200 Systém řízení

pdf.png03/2013

Praktická realizace přechodu na nová prováděcí pravidla Příloh III, IV a V k nařízení (EU) č. 965/2012

Informační věstníky vydané v roce 2012


Číslo informačního věstníku


Komentář

pdf.png01/2012

Zahájení a pokračování v přiblížení
pdf.png02/2012 Věstník zrušen - nahrazem věstníkem 03/2015
pdf.png03/2012 Provoz letounů v NAT MNPS
Příloha: NAT OPS BULLETIN
pdf.png04/2012 Provozní kontroly
pdf.png05/2012 Věstník zrušen - nahrazem věstníkem  IV 04/2015
pdf.png06/2012 Provozní požadavky odboru OLD ÚCL ČR na držitele AOC
Výběr jazyka česky english