AMC a GM k Části M, 145, 66 a 147

Aktuální konsolidované znění AMC a GM k Části M, 145, 66 a 147 není v současnosti v českém znění k dispozici. Konsolidovaná znění v anglickém jazyce jsou dostupná prostřednictvím příslušných EASA Easy Access Rules (eRules) na stránkách EASA (https://www.easa.europa.eu/document-library/general-publications).

Konsolidované znění AMC a GM k Části M, 145, 66 a 147NEAKTUALNÍ

Pro Vaši snadnější orientaci v rozhodnutích výkonného ředitele EASA připravil Odbor standardizace a regulace ÚCL konsolidované znění AMC a GM k Části M, 145, 66 a 147, které obsahuje všechna rozhodnutí k Části M, 145, 66 a 147 uvedená níže.


Rozhodnutí č. 2003/19/RM výkonného ředitele agentury ze dne 28. listopadu 2003,

o přijatelných způsobech průkazu a poradenském materiálu k nařízení Komise (ES) č. 2042/2003 ze dne 20. listopadu 2003 pro zachování letové způsobilosti letadel a leteckých výrobků, letadlových částí a zařízení a schvalování organizací a personálu zapojených do těchto úkolů.

Podrobnější informace o tomto rozhodnutí je možné získat na stránce nařízení Komise (ES) č. 2042/2003.


Rozhodnutí č. 2006/01/R výkonného ředitele agentury ze dne 16. května 2006,
kterým se mění Příloha VI Rozhodnutí č. 2003/19/RM výkonného ředitele ze dne 28. listopadu 2003 o přijatelných způsobech průkazu a poradenském materiálu k nařízení Komise (ES) č. 2042/2003 pro zachování letové způsobilosti letadel a leteckých výrobků, letadlových částí a zařízení a schvalování organizací a personálu zapojených do těchto úkolů.


Rozhodnutí č. 2006/11/R výkonného ředitele agentury ze dne 18. prosince 2006,

kterým se mění rozhodnutí č. 2003/19/RM ze dne 28. listopadu 2003 o přijatelných způsobech průkazu a poradenském materiálu k nařízení Komise (ES) č. 2042/2003 pro zachování letové způsobilosti letadel a leteckých výrobků, letadlových částí a zařízení a  schvalování organizací a personálu zapojených do těchto úkolů (AMC k Části-M a AMC k Části-145).


Rozhodnutí č. 2006/14/R výkonného ředitele agentury ze dne 20. prosince 2006,
kterým se mění rozhodnutí č. 2003/19/RM ze dne 28. listopadu 2003 o přijatelných způsobech průkazu a poradenském materiálu k nařízení Komise (ES) č. 2042/2003 pro zachování letové způsobilosti letadel a leteckých výrobků, letadlových částí a zařízení a  schvalování organizací a personálu zapojených do těchto úkolů (AMC k Části-M).


Rozhodnutí č. 2007/001/R výkonného ředitele agentury ze dne 13. března 2007,

kterým se mění příloha I rozhodnutí č. 2003/19/RM výkonného ředitele agentury ze dne 28. listopadu 2003 o přijatelných způsobech průkazu a poradenském materiálu k nařízení Komise (ES) č. 2042/2003 ze dne 20. listopadu 2003 o zachování letové způsobilosti letadel a leteckých výrobků, letadlových částí a zařízení a schvalování organizací a personálu zapojených do těchto úkolů.


Rozhodnutí č. 2007/002/R výkonného ředitele agentury ze dne 13. března 2007,
kterým se mění příloha II rozhodnutí č. 2003/19/RM výkonného ředitele agentury ze dne 28. listopadu 2003 o přijatelných způsobech průkazu a poradenském materiálu k nařízení Komise (ES) č. 2042/2003 ze dne 20. listopadu 2003 o zachování letové způsobilosti letadel a leteckých výrobků, letadlových částí a zařízení a schvalování organizací a personálu zapojených do těchto úkolů.


Rozhodnutí č. 2007/003/R výkonného ředitele agentury ze dne 13. března 2007,
kterým se mění příloha IV rozhodnutí č. 2003/19/RM výkonného ředitele agentury ze dne 28. listopadu 2003 o přijatelných způsobech průkazu a poradenském materiálu k nařízení Komise (ES) č. 2042/2003 ze dne 20. listopadu 2003 o zachování letové způsobilosti letadel a leteckých výrobků, letadlových částí a zařízení a schvalování organizací a personálu zapojených do těchto úkolů.


Rozhodnutí č. 2007/009/R výkonného ředitele Evropské agentury pro bezpečnost letectví ze dne 25. dubna 2007,
kterým se mění dodatek 1 Typové kvalifikace na letadlo pro průkaz způsobilosti k údržbě letadel podle Části-66 k příloze IV Přijatelné způsoby průkazu k Části-66 rozhodnutí č. 2003/19/RM výkonného ředitele agentury ze dne 28. listopadu 2003 o přijatelných způsobech průkazu a poradenském materiálu k nařízení Komise (ES) č. 2042/2003  pro zachování letové způsobilosti letadel a leteckých výrobků, letadlových částí a zařízení a schvalování organizací a personálu zapojených do těchto úkolů a kterým se ruší rozhodnutí č. 2006/06/R výkonného ředitele Evropské agentury pro bezpečnost letectví ze dne 31. července 2006, kterým se mění rozhodnutí č. 2005/07/R ze dne 19. prosince 2005 o přijatelných způsobech průkazu a poradenském materiálu k nařízení Komise (ES) č. 2042/2003 pro zachování letové způsobilosti letadel a leteckých výrobků, letadlových částí a zařízení a schvalování organizací a personálu zapojených do těchto úkolů.


Rozhodnutí č. 2007/018/R výkonného ředitele agentury ze dne 18. prosince 2007,

kterým se mění Přílohy IV a V k rozhodnutí č. 2003/19/RM výkonného ředitele agentury ze dne 8. listopadu 2003 o přijatelných způsobech průkazu a poradenském materiálu k nařízení Komise (ES) č. 2042/2003 ze dne 20. listopadu 2003 pro zachování letové způsobilosti letadel a leteckých výrobků, letadlových částí a zařízení a schvalování organizací a personálu zapojených do těchto úkolů, “Převydání průkazu způsobilosti k údržbě letadel dle Části-66


Rozhodnutí č. 2008/003/R výkonného ředitele Evropské agentury pro bezpečnost letectví ze dne 11. července 2008,
kterým se mění Dodatek 1 Typové kvalifikace na letadlo pro průkaz způsobilosti k údržbě letadel podle Části-66 k Příloze IV Přijatelné způsoby průkazu k Části-66 rozhodnutí č. 2003/19/RM výkonného ředitele agentury ze dne 28. listopadu 2003 o přijatelných způsobech průkazu a poradenském materiálu k nařízení Komise (ES) č. 2042/2003 ze dne 20. listopadu 2003 o zachování letové způsobilosti letadel a leteckých výrobků, letadlových částí a zařízení a schvalování organizací a personálu zapojených do těchto úkolů.


Rozhodnutí č. 2008/013/R výkonného ředitele Evropské agentury pro bezpečnost letectví ze dne 12. prosince 2008,

kterým se mění Příloha I Přijatelné způsoby průkazu k Části-M rozhodnutí č. 2003/19/RM výkonného ředitele agentury ze dne 28. listopadu 2003 o přijatelných způsobech průkazu a poradenském materiálu k nařízení Komise (ES) č. 2042/2003 pro zachování letové způsobilosti letadel a leteckých výrobků, letadlových částí a zařízení a schvalování organizací a personálu zapojených do těchto úkolů (“Přepracované AMC k Části-M pro letadla nepoužívaná v obchodní letecké dopravě a pro údržbu prováděnou pilotem-vlastníkem”)


Rozhodnutí č. 2009/006/R výkonného ředitele Evropské agentury pro bezpečnost letectví ze dne 24. března 2009,

kterým se mění Příloha I Přijatelné způsoby průkazu k Části-M rozhodnutí č. 2003/19/RM výkonného ředitele agentury ze dne 28. listopadu 2003 o přijatelných způsobech průkazu a poradenském materiálu k nařízení Komise (ES) č. 2042/2003 ze dne 20. listopadu 2003 pro zachování letové způsobilosti letadel a leteckých výrobků, letadlových částí a zařízení a schvalování organizací a personálu zapojených do těchto úkolů (“Problematika výcviku týkajícího se bezpečnosti palivových nádrží – AMC k Části-M”)


Rozhodnutí č. 2009/007/R výkonného ředitele Evropské agentury pro bezpečnost letectví ze dne 24. března 2009,

kterým se mění Příloha II Přijatelné způsoby průkazu k Části-145 rozhodnutí č. 2003/19/RM výkonného ředitele agentury ze dne 28. listopadu 2003 o přijatelných způsobech průkazu a poradenském materiálu k nařízení Komise (ES) č. 2042/2003 ze dne 20. listopadu 2003 pro zachování letové způsobilosti letadel a leteckých výrobků, letadlových částí a zařízení a schvalování organizací a personálu zapojených do těchto úkolů (“Problematika výcviku týkajícího se bezpečnosti palivových nádrží – AMC k Části-145”)


Rozhodnutí č. 2009/008/R výkonného ředitele Evropské agentury pro bezpečnost letectví ze dne 24. března 2009,

kterým se mění Příloha IV Přijatelné způsoby průkazu k Části-66 rozhodnutí č. 2003/19/RM výkonného ředitele agentury ze dne 28. listopadu 2003 o přijatelných způsobech průkazu a poradenském materiálu k nařízení Komise (ES) č. 2042/2003 ze dne 20. listopadu 2003 pro zachování letové způsobilosti letadel a leteckých výrobků, letadlových částí a zařízení a schvalování organizací a personálu zapojených do těchto úkolů (“Problematika výcviku týkajícího se bezpečnosti palivových nádrží – AMC k Části-66”)


Rozhodnutí č. 2009/016/R výkonného ředitele Evropské agentury pro bezpečnost letectví ze dne 1. prosince 2009,
kterým se mění Dodatek 1 Typové kvalifikace na letadlo pro průkaz způsobilosti k údržbě letadel podle Části-66 k Příloze IV Přijatelné způsoby průkazu k Části-66 rozhodnutí č. 2003/19/RM výkonného ředitele agentury ze dne 28. listopadu 2003 o přijatelných způsobech průkazu a poradenském materiálu k nařízení Komise (ES) č. 2042/2003 ze dne 20. listopadu 2003 o zachování letové způsobilosti letadel a leteckých výrobků, letadlových částí a zařízení a schvalování organizací a personálu zapojených do těchto úkolů (“Typové kvalifikace na letadlo pro průkazy způsobilosti k údržbě letadel podle Části-66”)


Rozhodnutí č. 2010/002/R výkonného ředitele Evropské agentury pro bezpečnost letectví ze dne 28. dubna 2010,
kterým se mění Příloha k rozhodnutí č. 2003/19/RM výkonného ředitele Agentury ze dne 28. listopadu 2003 o přijatelných způsobech průkazu a poradenském materiálu k nařízení Komise (ES) č. 2042/2003 ze dne 20. listopadu 2003 o zachování letové způsobilosti letadel a leteckých výrobků, letadlových částí a zařízení a schvalování organizací a personálu zapojených do těchto úkolů (“Redakční změny, Povolení k letu, Propojovací systém elektrického vedení, Formulář 1 EASA”)


Rozhodnutí č. 2010/006/R výkonného ředitele Evropské agentury pro bezpečnost letectví ze dne 31. srpna 2010,
kterým se mění Přílohy I, II a III k rozhodnutí č. 2003/19/RM výkonného ředitele Agentury ze dne 28. listopadu 2003 o přijatelných způsobech průkazu a poradenském materiálu k nařízení Komise (ES) č. 2042/2003 ze dne 20. listopadu 20031 o zachování letové způsobilosti letadel a leteckých výrobků, letadlových částí a zařízení a schvalování organizací a personálu zapojených do těchto úkolů (“Odmrazování/ochrana proti námraze/AMC a GM vyplývající z A-NPA 2007-11”).


Rozhodnutí č. 2010/011/R výkonného ředitele Evropské agentury pro bezpečnost letectví ze dne 14. prosince 2010,
kterým se mění Dodatek 1 Typové kvalifikace na letadlo pro průkaz způsobilosti k údržbě letadel podle Části-66 k Příloze IV Přijatelné způsoby průkazu k Části-66 rozhodnutí č. 2003/19/RM1 výkonného ředitele Agentury ze dne 28. listopadu 2003 o přijatelných způsobech průkazu a poradenském materiálu k nařízení Komise (ES) č. 2042/2003 ze dne 20. listopadu 2003 o zachování letové způsobilosti letadel a leteckých výrobků, letadlových částí a zařízení a schvalování organizací a personálu zapojených do těchto úkolů (“Typové kvalifikace na letadlo pro průkazy způsobilosti k údržbě letadel podle Části-66”).


Rozhodnutí č. 2011/003/R výkonného ředitele Evropské agentury pro bezpečnost letectví ze dne 10. května 2011,
kterým se mění Dodatek I Typové kvalifikace na letadlo pro průkaz způsobilosti k údržbě letadel podle Části-66 k Příloze IV Přijatelné způsoby průkazu k Části-66 rozhodnutí č. 2003/19/RM1 výkonného ředitele Agentury ze dne 28. listopadu 2003 o přijatelných způsobech průkazu a poradenském materiálu k nařízení Komise (ES) č. 2042/2003 ze dne 20. listopadu 2003 o zachování letové způsobilosti letadel a leteckých výrobků, letadlových částí a zařízení a schvalování organizací a personálu zapojených do těchto úkolů (“Typové kvalifikace na letadlo pro průkazy způsobilosti k údržbě letadel podle Části-66”).


Rozhodnutí č. 2011/008/R výkonného ředitele Evropské agentury pro bezpečnost letectví ze dne 24. listopadu 2011,
kterým se mění Dodatek I „Typové kvalifikace na letadlo pro průkaz způsobilosti k údržbě letadel podle Části-66“ k Příloze IV „Přijatelné způsoby průkazu k Části-66“ rozhodnutí č. 2003/19/RM výkonného ředitele Agentury ze dne 28. listopadu 2003 o přijatelných způsobech průkazu a poradenském materiálu k nařízení Komise (ES) č. 2042/2003 ze dne 20. listopadu 20031 o zachování letové způsobilosti letadel a leteckých výrobků, letadlových částí a zařízení a schvalování organizací a personálu zapojených do těchto úkolů (“Typové kvalifikace na letadlo pro průkazy způsobilosti k údržbě letadel podle Části-66”).


Rozhodnutí č. 2011/011/R výkonného ředitele Evropské agentury pro bezpečnost letectví ze dne 28. listopadu 2011,
kterým se mění Přílohy II a III k rozhodnutí č. 2003/19/RM výkonného ředitele Evropské agentury pro bezpečnost letectví ze dne 28. listopadu 2003 o přijatelných způsobech průkazu a poradenském materiálu k nařízení Komise (ES) č. 2042/2003 ze dne 20. listopadu 2003 o zachování letové způsobilosti letadel a leteckých výrobků, letadlových částí a zařízení a schvalování organizací a personálu zapojených do těchto úkolů (“Řízení smluvního personálu údržby”).


Rozhodnutí č. 2012/004/R výkonného ředitele Evropské agentury pro bezpečnost letectví ze dne 19. dubna 2012,
kterým se mění Přílohy I, II, IV, V, VI, VII a VIII k rozhodnutí č. 2003/19/RM výkonného ředitele Evropské agentury pro bezpečnost letectví ze dne 28. listopadu 2003 o přijatelných způsobech průkazu a poradenském materiálu k nařízení Komise (ES) č. 2042/2003 ze dne 20. listopadu 2003 o zachování letové způsobilosti letadel a leteckých výrobků, letadlových částí a zařízení a schvalování organizací a personálu zapojených do těchto úkolů (“Lhůty pro prokázání vyhovění požadavkům na znalosti a praxi”; “Práva vyplývající z průkazů způsobilosti k údržbě letadel kategorie B1 a B2, typové kvalifikace a kvalifikace skupin a výcvik pro získání typové kvalifikace”; a “Průkaz způsobilosti k údržbě nesložitých letadel”).


Rozhodnutí č. 2013/005/R výkonného ředitele Agentury ze dne 21. března 2013,
o přijatelných způsobech průkazu a poradenském materiálu, kterým se mění rozhodnutí č. 2003/19/RM výkonného ředitele Evropské agentury pro bezpečnost letectví ze dne 28. listopadu 2003 o přijatelných způsobech průkazu a poradenském materiálu k nařízení Komise (ES) č. 2042/2003 ze dne 20. listopadu 2003 o zachování letové způsobilosti letadel a leteckých výrobků, letadlových částí a zařízení a schvalování organizací a personálu zapojených do těchto úkolů (“Sledování zachování letové způsobilosti letadla”).


Rozhodnutí č. 2013/024/R výkonného ředitele Agentury ze dne 10. září 2013,
kterým se mění Dodatek 1 „Typové kvalifikace na letadlo pro průkazy způsobilosti k údržbě podle Části-66“ k Příloze IV „Přijatelné způsoby průkazu k Části-66“ rozhodnutí č. 2003/19/RM výkonného ředitele Agentury ze dne 28. listopadu 2003 („Typové kvalifikace na letadlo pro průkazy způsobilosti k údržbě podle Části-66“).


Rozhodnutí č. 2013/025/R výkonného ředitele Agentury ze dne 11. září 2013,
kterým se mění příloha I „Přijatelné způsoby průkazu k Části-M“ rozhodnutí č. 2003/19/RM výkonného ředitele Evropské agentury pro bezpečnost letectví ze dne 28. listopadu 2003 o přijatelných způsobech průkazu a poradenském materiálu k nařízení Komise (ES) č. 2042/2003 ze dne 20. listopadu 2003 o zachování letové způsobilosti letadel a leteckých výrobků, letadlových částí a zařízení a schvalování organizací a personálu zapojených do těchto úkolů („Doporučené postupy pro prodlužování TBO“).


Rozhodnutí č. 2013/034/R výkonného ředitele Agentury ze dne 19. prosince 2013,
kterým se mění Přijatelné způsoby průkazu k Části-M nařízení Komise (ES) č. 2042/2003.

Máte nejasnosti? Zanechte nám vzkaz
Autor stránky: Sekce provozní

Zanechat vzkaz:

Děkujeme za váš zájem nás zkontaktovat. Odpověď zašleme na vámi uvedený email. V případě dotazů nesouvisejících s touto stránkou využijte prosím možnosti v sekci Kontakty.
Vaším podnětem se bude zabývat: Sekce provozní