Rozhodnutí výkonného ředitele EASA

Na základě článku 18 nařízení Evropského paramentu a Rady (ES) č. 216/2008 je agentura EASA oprávněna podle potřeby činit opatření, mezi která patří vydávání rozhodnutí výkonného ředitele EASA.

Tabulka všech certifikačních specifikací doposud vydaných agenturou EASA, včetně všech jejich následných změn

Tabulka s přehledem všech přijatelných způsobů průkazu (AMC) a poradenských materiálů (GM) doposud vydaných agenturou EASA, včetně všech jejich následných změn

Odkazy na originální znění rozhodnutí na stránce EASA


Pro snadnější orientaci připravuje Odbor standardizace a regulace ÚCL v případě rozhodnutí výkonného ředitele EASA, jež jsou použitelná pro oblast civilního letectví v České republice, jejich česká znění, včetně konsolidovaných verzí, která jsou postupně uveřejňována na těchto webových stránkách.

V této souvislosti upozorňujeme, že ačkoliv jsou tyto texty doslovným překladem originálního textu rozhodnutí výkonného ředitele EASA, mají příslušné dokumenty připravované Úřadem pro civilní letectví pouze status praktického pracovního nástroje. V případě pochybností nebo sporu je třeba vycházet výhradně z originálních znění rozhodnutí uveřejněných v Úřední publikaci Agentury, tj. na webových stránkách agentury EASA.

Máte nejasnosti? Zanechte nám vzkaz
Autor stránky: Sekce provozní

Zanechat vzkaz:

Děkujeme za váš zájem nás zkontaktovat. Odpověď zašleme na vámi uvedený email. V případě dotazů nesouvisejících s touto stránkou využijte prosím možnosti v sekci Kontakty.
Vaším podnětem se bude zabývat: Sekce provozní