Rozhodnutí vztahující se ke tvorbě a provádění pravidel / předpisů

Rozhodnutí č. 2/2003 výkonného ředitele agentury ze dne 14. října 2003
o provádění příkazů k zachování letové způsobilosti výrobků, letadlových částí a zařízení projektovaných ve třetích zemích, kterým se zrušuje rozhodnutí č. 1/2003 výkonného ředitele agentury ze dne 26. září 2003 o provádění příkazů k zachování letové způsobilosti letadel projektovaných ve třetích zemích.


Rozhodnutí č. 2003/8/RM výkonného ředitele agentury ze dne 23. října 2003
o zveřejňování opatření agentury v úřední publikaci agentury.


Rozhodnutí č. 2004/01/RM výkonného ředitele agentury ze dne 9. ledna 2004
týkající se uznávání konstrukčních změn a oprav výrobků projektovaných ve Spojených státech amerických.


Rozhodnutí č. 2006/10/R výkonného ředitele agentury ze dne 24. listopadu 2006

kterým se stanoví systém číselného označování oprávnění organizací.


Rozhodnutí č. 2008/001/R výkonného ředitele Evropské agentury pro bezpečnost letectví ze dne 15. února 2008

určující, že podmínky pro prodloužení platnosti zvláštních specifikací letové způsobilosti stanovených článkem 2c nařízení Komise (ES) č. 1702/2003 stanovující prováděcí pravidla pro certifikaci letové způsobilosti letadel a souvisejících výrobků, letadlových částí a zařízení a certifikaci ochrany životního prostředí, jakož i pro certifikaci projekčních a výrobních organizací, změněného nařízením Komise (ES) č. 375/2007 ze dne 30. března 2007, jsou splněny pokud jde o letadla určitých typů


Rozhodnutí č. 2011/009/R výkonného ředitele Evropské agentury pro bezpečnost letectví ze dne 21. listopadu 2011,
o složení poradního výboru pro bezpečnostní standardy a zrušení rozhodnutí č. 2010/009/R o složení poradního výboru pro bezpečnostní standardy.

Máte nejasnosti? Zanechte nám vzkaz
Autor stránky: Sekce provozní

Zanechat vzkaz:

Děkujeme za váš zájem nás zkontaktovat. Odpověď zašleme na vámi uvedený email. V případě dotazů nesouvisejících s touto stránkou využijte prosím možnosti v sekci Kontakty.
Vaším podnětem se bude zabývat: Sekce provozní