Safety konference Úřadu pro civilní letectví 2018

29. března proběhla v prostorách Letiště Praha, a.s. první Safety konference ÚCL, a to s více než 120 účastníky ze všech odvětví civilního letectví. Účast byla nejen z České republiky, ale i ze zahraničí. V rámci programu zazněl příspěvek organizace sídlící na Slovensku a se svým příspěvkem vystoupil i zástupce Evropské agentury pro bezpečnost letectví (EASA).

Témata pro první ročník byla vybrána s ohledem na oblasti, které Úřad během své činnosti vyhodnotil jako z pohledu bezpečnosti civilního letectví v současné době nejpalčivější a na něž by se chtěl v rámci své další činnosti více zaměřit.


Jednalo se o tyto problematiky:

  • Nesprávný výskyt letadla na vzletové a přistávací dráze (Runway Incursion)
  • Neobchodní provoz, provoz leteckých škol a zvláštních provozů ve vztahu k narušování prostorů (Airspace Infringement) a ztráty řízení letadla za letu (Loss of Control In-flight)


Nejen k těmto tématům přednesli své příspěvky zástupci organizací (prezentace dostupné níže) a spolu s ostatními účastníky vytvořili produktivní atmosféru, ve které byly diskutovány postupy v řízení bezpečnosti, aktuální informace o současném stavu bezpečnosti civilního letectví, vývoj ukazatelů výkonnosti bezpečnosti, ale i otázky rozpoznání nebezpečí a posouzení rizika.


Pevně věříme, že se nám povedlo navázat na úspěšné semináře o letecké bezpečnosti z minulých let a první Safety konferencí jsme ustanovili novou tradici setkání o letecké bezpečnosti, jejichž závěry budou přínosem a inspirací pro nás pro všechny. I proto přivítáme všechny Vaše podněty a nápady směrem k formě i obsahu konference, které můžete zaslat přímo na emailovou adresu nekvasil@caa.cz.


Prezentace


Úvod

Sledování výkonnosti bezpečnosti (Ing. V. Nekvasil, ÚCL)

European Plan For Aviation Safety: A Regional Safety Strategy (Gilles Gardiol, EASA)


Blok 1

Runway Incursion z pohledu ÚCL (Ing. V. Hezký, ÚCL)

Program prevence Runway Incursion (Ing. L. Kurzweil, Ph.D., Letiště Praha, a.s.) – prezentace bude zaslána účastníkům konference na vyžádání

RWY Incursion (Ing. P. Vozdecký, Řízení Letového Provozu ČR, s.p.)

Runway Incursion z pohledu provozovatele Travel Service a.s. (Capt. Ing. C. Coufal, Travel Service, a.s.)


Blok 2

Aktuální rizika NCC/ATO z pohledu ÚCL (Ing. J. Šikýř, ÚCL)

NCC teorie a realita (Ing. M. Orlita, ABS Jets a.s.)

Elite Jet SMS (Ing. T. Drobník, Elite Jet, a.s.)

Řízení rizik v podmínkách ATO F AIR (Capt. Ing. V. Pružina, Ph.D., F AIR, spol. s r.o.)

Máte nejasnosti? Zanechte nám vzkaz
Autor stránky: Šéfredaktor

Zanechat vzkaz:

Děkujeme za váš zájem nás zkontaktovat. Odpověď zašleme na vámi uvedený email. V případě dotazů nesouvisejících s touto stránkou využijte prosím možnosti v sekci Kontakty.
Vaším podnětem se bude zabývat: Šéfredaktor