Odbor certifikace a inženýringu

Odbor OCI je ve své působnosti v rámci sekce technické odpovědný za provádění státní správy a státního dozoru v těchto oblastech:

  • prokazování a zachování typové způsobilosti výrobků letadlové techniky, které byly převedeny do kompetence EASA, na základě akreditačního pověření EASA vydaného pro ÚCL jako Primary Certification Authority (PCA);
  • prokazování a zachování typové způsobilosti výrobků letadlové techniky uvedených v nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 216/2008, Annex II, bod (e) a (f), za předpokladu, že nejsou ověřovány podle postupů stanovených pro sportovní létající zařízení (SLZ);
  • schvalování změn TO a STC výrobků letadlové techniky nepřevedených do kompetence EASA;
  • opravňování organizací k projektování letadel, motorů, vrtulí, letadlových částí a zařízení včetně projektování jejich oprav;
  • opravňování zkušeben ke zkouškám letadel, motorů, vrtulí, letadlových částí a zařízení;
  • opravňování organizací k výrobě letadel, motorů, vrtulí, letadlových částí a zařízení a vydávání osvědčení letové a hlukové způsobilosti pro nově vyráběná letadla;
  • prověřování odborné kvalifikace osob na výkon odborného dozoru nebo jiných specifikovaných činností.