Odbor certifikace a inženýringu

Odbor OCI je ve své působnosti v rámci sekce technické odpovědný za provádění státní správy a státního dozoru v těchto oblastech:

  • prokazování a zachování typové způsobilosti výrobků letadlové techniky, které byly převedeny do kompetence EASA, na základě akreditačního pověření EASA vydaného pro ÚCL jako Primary Certification Authority (PCA);
  • prokazování a zachování typové způsobilosti výrobků letadlové techniky uvedených v nařízení (EU) 2018/1139, Annex I, bod (e) a (f), za předpokladu, že nejsou ověřovány podle postupů stanovených pro sportovní létající zařízení (dále jen „SLZ”);
  • schvalování změn TO a STC výrobků letadlové techniky nepřevedených do kompetence EASA;
  • opravňování organizací k projektování letadel, motorů, vrtulí, letadlových částí a zařízení včetně projektování jejich oprav;
  • opravňování zkušeben ke zkouškám letadel, motorů, vrtulí, letadlových částí a zařízení;
  • opravňování organizací k výrobě letadel, motorů, vrtulí, letadlových částí a zařízení a vydávání osvědčení letové a hlukové způsobilosti pro nově vyráběná letadla;
  • prověřování odborné kvalifikace osob na výkon odborného dozoru nebo jiných specifikovaných činností.
Máte nejasnosti? Zanechte nám vzkaz
Autor stránky: Sekce pro správu a veřejnost

Zanechat vzkaz:

Děkujeme za váš zájem nás zkontaktovat. Odpověď zašleme na vámi uvedený email. V případě dotazů nesouvisejících s touto stránkou využijte prosím možnosti v sekci Kontakty.
Vaším podnětem se bude zabývat: Sekce pro správu a veřejnost