Sekce technická

Sekce technická je v rámci působnosti Úřadu pro civilní letectví ČR odpovědná za:

  • výkon státní správy a státního dozoru a další činnosti vyplývající z organizačního členění sekce pro prokazování a zachování typové způsobilosti letadel, motorů, vrtulí a letadlových částí a zařízení, které nejsou převedeny do kompetence EASA;
  • výkon správy a další činnosti na základě akreditačního pověření EASA vydaného pro ÚCL jako Primary Certification Authority (PCA) vyplývající z organizačního členění sekce pro prokazování a zachování typové způsobilosti letadel, motorů, vrtulí, letadlových částí a zařízení, které spadají do kompetence EASA;
  • výkon státní správy a státního dozoru a další činnosti vyplývající z organizačního členění sekce pro zajištění zachování způsobilosti letadel v provozu zapsaných do leteckého rejstříku ČR a jejich motorů, vrtulí, letadlových částí a zařízení;
  • výkon státní správy a státního dozoru a další činnosti vyplývající z organizačního členění sekce v oblasti opravňování organizací k vývoji, projektování, zkouškám, výrobě, řízení zachování letové způsobilosti, údržbě, opravám, modifikacím a konstrukčním změnám letadel, motorů, vrtulí, letadlových částí a zařízení podle toho, zda daná oblast spadá pod evropskou nebo národní legislativu;
  • posuzování hlášení událostí s ohledem na letovou způsobilost a způsobilost dozorovaných oprávněných organizací;
  • výkon státního dozoru v příslušném omezeném rozsahu nad letadly zahraničních provozovatelů obchodní letecké dopravy, všeobecného letectví a dalších leteckých činností;
  • účast a podíl na přípravě mezinárodních jednání pro tvorbu leteckých předpisů EU, zejména v oblasti způsobilosti a provozu letadel;
  • účast v specializovaných týmech, skupinách a panelech organizovaných EASA, ICAO, atd.

Výše uvedené činnosti zajišťuje a provádí Sekce technická v souladu s příslušnými právními předpisy, zejména nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2018/1139, nařízeními Komise (EU) č. 748/2012 a č. 1321/2014, zákonem č. 49/1997 Sb., o civilním letectví a o změně a doplnění zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, leteckými předpisy EU, leteckými předpisy řady L, příslušnými dokumenty ICAO, EASA, FAA a předpisy pro výkon státního dozoru a ostatních činností, které vydává ředitel ÚCL nebo ředitel Sekce technické (jde zejména o příručky inspektora).

Máte nejasnosti? Zanechte nám vzkaz
Autor stránky: Sekce správní a bezpečnostní

Zanechat vzkaz:

Děkujeme za váš zájem nás zkontaktovat. Odpověď zašleme na vámi uvedený email. V případě dotazů nesouvisejících s touto stránkou využijte prosím možnosti v sekci Kontakty.
Vaším podnětem se bude zabývat: Sekce správní a bezpečnostní