Sekce technická

Sekce technická je v rámci působnosti Úřadu pro civilní letectví ČR odpovědná za:

  • výkon státní správy a státního dozoru a další činnosti vyplývající z organizačního členění sekce pro prokazování a zachování typové způsobilosti letadel, motorů, vrtulí a letadlových částí a zařízení, které nejsou převedeny do kompetence EASA;
  • výkon správy a další činnosti na základě akreditačního pověření EASA vydaného pro ÚCL jako Primary Certification Authority (PCA) vyplývající z organizačního členění sekce pro prokazování a zachování typové způsobilosti letadel, motorů, vrtulí, letadlových částí a zařízení, které spadají do kompetence EASA;
  • výkon státní správy a státního dozoru a další činnosti vyplývající z organizačního členění sekce pro zajištění zachování způsobilosti letadel v provozu zapsaných do leteckého rejstříku ČR a jejich motorů, vrtulí, letadlových částí a zařízení;
  • výkon státní správy a státního dozoru a další činnosti vyplývající z organizačního členění sekce v oblasti opravňování organizací k vývoji, projektování, výrobě, zkouškám, řízení zachování letové způsobilosti, údržbě, opravám, modifikacím a konstrukčním změnám letadel, motorů, vrtulí, letadlových částí a zařízení;
  • výkon správy a další činnosti na základě akreditačního pověření EASA vydaného pro ÚCL vyplývající z organizačního členění sekce v oblasti opravňování organizací k vývoji a projektování, výrobě a údržbě letadel, motorů, vrtulí, letadlových částí a zařízení;
  • výkon státního dozoru v příslušném omezeném rozsahu nad letadly zahraničních provozovatelů obchodní letecké dopravy, všeobecného letectví a dalších leteckých činností;
  • účast a podíl na přípravě mezinárodních jednání pro tvorbu leteckých předpisů EU, zejména v oblasti způsobilosti a provozu letadel;
  • účast v specializovaných týmech, skupinách a panelech organizovaných EASA, ICAO, atd.

Výše uvedené činnosti zajišťuje a provádí sekce technická v souladu s příslušnými právními předpisy, zejména nařízením (EU) 2018/1139, nařízením Komise (EU) č. 748/2012 ze dne 3. srpna 2012, kterým se stanoví prováděcí pravidla pro certifikaci letové způsobilosti letadel a souvisejících výrobků, letadlových částí a zařízení a certifikaci ochrany životního prostředí, jakož i pro certifikaci projekčních a výrobních organizací (dále jen „nařízení (EU) 748/2012“), nařízením (EU) 1321/2014, zákonem o civilním letectví, leteckými předpisy EU, leteckými předpisy řady L, příslušnými dokumenty ICAO, EASA, JAA, FAA a předpisy pro výkon státního dozoru a ostatních činností, které vydává ředitel ÚCL nebo ředitel sekce technické (jde zejména o příručky inspektora).

Máte nejasnosti? Zanechte nám vzkaz
Autor stránky: Sekce pro správu a veřejnost

Zanechat vzkaz:

Děkujeme za váš zájem nás zkontaktovat. Odpověď zašleme na vámi uvedený email. V případě dotazů nesouvisejících s touto stránkou využijte prosím možnosti v sekci Kontakty.
Vaším podnětem se bude zabývat: Sekce pro správu a veřejnost