Odbor způsobilosti letadel v provozu

Odbor OZL je ve své působnosti v rámci Sekce technické odpovědný za provádění státní správy a státního dozoru v těchto oblastech:

  • zachování letové způsobilosti letadel v provozu;
  • opravňování organizací provádějících údržbu na letadlech, motorech, vrtulích, letadlových částech a zařízeních (AMO);
  • opravňování organizací k řízení zachování letové způsobilosti (CAMO);
  • opravňování organizací s kombinovanými právy (CAO);
  • ověřování typové způsobilosti ve vazbě na požadavky provozních postupů a předpisů;
  • prověřování odborné kvalifikace osob na výkon odborného dozoru nebo jiných specifikovaných činností.